24.máj 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Naša skúsenosť je veľkonočnou skúsenosťou... ako u Márie Magdalény pri hrobe. Hľadáš Boha a on je okolo teba, v tvojom vnútri, celého ťa preniká. Prebýva v tebe. Tvoje utrpenie, tvoje náklonnosti i tvoja nechuť sú záhadami, v ktorých sa ti Boh odovzdáva práve vtedy, keď ho hľadáš vo vznešenosti myšlienok, a on sa do nich zahaliť nechce, aby mohol prísť k tebe.”

~BERNARD DUCRUET~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|
20.06.2003 -

Myšlienky... 51/2003
Téma: Bdelosť / Súd / Mt 25, 31-46

1049 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 52/2003
Téma: Blížny / Cirkev / Spoločenstvo / Mk 2, 1-12

1133 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 53/2003
Téma: Almužna / Pôst

417 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 54/2003
Téma: Hriech / Judáš / Zrada / Mk 14, 43-50

1897 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 55/2003
Téma: Človek / Kresťanstvo

1586 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 56/2003
Téma: Kajajte sa a verte evanjeliu! / Pôst / Mk 1, 15 / Joel 2, 12-13

2375 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 57/2003
Téma: Pôst

290 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 58/2003
Téma: Blížny / Duchovný život / Zbožnosť / Mk 2, 18-22 / Mt 9, 14-17 / Lk 5, 33-39

2307 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 59/2003
Téma: Kto chce byť medzi vami prvý.../ Mk 10, 37

1053 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 60/2003
Téma: Askéza / Pôst

443 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 61/2003
Téma: Pôstne zamyslenie / Pôst / Mt 6, 16-18

2722 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 62/2003
Téma: Pôst / Mk 2, 18-22 / Mt 9, 14-17 / Lk 5, 33-39

2529 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 63/2003
Téma: A my sme dúfali... / Lk 24, 21

916 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 64/2003
Téma: Nedôslednosť / Pôst

323 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 65/2003
Téma: Pôst

328 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 66/2003
Téma: Ježiš a zástupy / Mt 4, 25

1143 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 67/2003
Téma: Bdelosť / Ľahostajnosť / Pôst

1852 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 68/2003
Téma: Boj / Pokušenie / Púšť / Služba / Život / Mk 1, 13

2015 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 69/2003
Téma: Pôst / Púšť / Samota / Ticho / Mk 1, 12-13

884 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mk 1, 12-15

922 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mk 2, 18-22

822 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mk 2, 1-12

936 / 0 
20.06.2003 -

Kartotéka
Téma: Mk 1, 40-45

1028 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 70/2003
Téma: Lk 20, 34-38

568 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 71/2003
Téma: „Boli nahí a nehanbili sa...“ / Hriech / Pôstny príhovor / Gn 2, 25

1474 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 72/2003
Téma: Hriech / Pôst / Prikázania

444 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 73/2003
Téma: Skrývanie sa za listami figovníka / Pôstny príhovor / Gn 3, 7

435 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 74/2003
Téma: Človek / Talent / Flp 3, 12-14 / Hebr 12, 1 / Mk 10, 45

2531 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 75/2003
Téma: Hľa, vystupujeme do Jeruzalema... / Kristus / Kríž / Utrpenie / Mt 20, 18

2557 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 76/2003
Téma: Pôst

482 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 77/2003
Téma: Askéza / Pôst

389 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 78/2003
Téma: Načúvanie / Sústredenosť

617 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 79/2003
Téma: Načúvanie / Humor

801 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 80/2003
Téma: Láska / Načúvanie

1072 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 81/2003
Téma: Hriech / Pôst

396 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 82/2003
Téma: Obrátenie / Láska

1009 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 83/2003
Téma: Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? / Diabol / Mk 5, 7 / Zjv 12, 7-8

1476 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 84/2003
Téma: Humor

679 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 85/2003
Téma: Neúspech / Pokušenie / Vytrvalosť

879 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 86/2003
Téma: Obrátenie / Pôst / Sk 9, 5 / Flp 3, 17

832 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 87/2003
Téma: Život / Pôst

501 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 88/2003
Téma: Pozrite, ako sa milujú.../ Láska / Lk 10, 27

1329 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 89/2003
Téma: Boh / Človek / Dar / Jn 10, 10

1341 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 90/2003
Téma: Zvestovanie Presvätej Bohorodičke / Poslušnosť / Pýcha / Lk 1, 38

1499 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 91/2003
Téma: Humor / Sebavedomie

745 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 92/2003
Téma: „Nesúďte, aby ste neboli súdení...“ (Mt 7, 1) / Súd

2155 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 93/2003
Téma: Acedia / Nedbalosť /

270 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 94/2003
Téma: Modlitba

278 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 95/2003
Téma: Mk 8, 22-26

951 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 96/2003
Téma: A kto je môj blížny? / Lk 10, 29

844 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 97/2003
Téma: Kresťanstvo / Obeta / Jn 12, 24-25

1350 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 98/2003
Téma: Dobrý skutok / Humor

813 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 99/2003
Téma: Ak budete mať vieru / Viera / Mt 17, 17

1466 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 100/2003
Téma: Modlitba / Sv. Mária Egyptská / Mk 10, 35-40 / Jn 15, 7

1206 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 101/2003
Téma: Obeta / Talent / Jn 12, 24

838 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 102/2003
Téma: Blížny / Priateľstvo / Služba

843 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 103/2003
Téma: Vnútorná sila Božieho kráľovstva / Mk 4, 26-27.9

811 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 104/2003
Téma: Blížny / Človek / 1 Sam 16, 1-13

876 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 105/2003
Téma: Kvetná nedeľa / Lk 19, 44

1063 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 106/2003
Téma: Kvetná nedeľa / Lk 19, 44

1112 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet