21.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Cirkev je cirkvou jedine vtedy, ak je tu pre druhých.

~Dietrich Bonhoeffer~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|108|109|110|111|112|
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 8, 31-32

1163 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 9, 2-3

1153 / 0 
13.01.2007 -

Archív
Téma: Jn 9, 6

1127 / 0 
13.01.2007 -

Myšlienky... 3/2007
Téma: Mt 2, 19-20

1496 / 0 
13.01.2007 -

Myšlienky... 4/2007
Téma: Mk 1, 4

957 / 0 
13.01.2007 -

Myšlienky... 5/2007
Téma: Lk 2, 21

1143 / 0 
13.01.2007 -

Myšlienky... 6/2007
Téma: Mt 5, 13-14

1849 / 0 
13.01.2007 -

Myšlienky... 7/2007
Téma: Lk 2, 52

1276 / 0 
12.01.2007 -

Myšlienky... 2/2007
Téma: Skutky / Jak 2, 17

1404 / 0 
08.01.2007 -

Homília
Téma: Podobenstvo o talentoch / Mt 25,21

1552 / 0 
08.01.2007 -

Myšlienky... 1/2007
Téma: Jn 20, 31

1658 / 0 
08.01.2007 -

Úvaha
Téma: Mk 11, 24

779 / 0 
04.01.2007 -

Homília
Téma: Mária - Matka Božia i Matka naša / Na sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne

2909 / 0 
02.01.2007 -

Homília
Téma: Panna Mária v dôvere veriaceho ľudu.

2475 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o Tomášovi / Jn 20, 19-31

1172 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o Samaritánke / Jn 4, 5-42

1368 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa o Samaritánke / Jn 4, 5-42

1242 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 446/2006
Téma: Nedeľa o Samaritánke / Sk 11, 19-30

723 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 447/2006
Téma: Nanebovstúpenie Pána / Lk 24, 36-53

1730 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Otcov Prvého nicejského koncilu / Jn 17, 1-13

2448 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 448/2006
Téma: Nedeľa Svätých otcov Prvého nicejského snemu / Sk 20, 16-18; 28-36

947 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 449/2006
Téma: Nedeľa Svätých otcov Prvého nicejského snemu / Jn 17, 1-13

1367 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Zostúpenie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

1152 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Zostúpenie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

1363 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice / Mt 18, 10-20; Mt 28, 18-20

1577 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 1. nedeľa po ZSD - Všetkých svätých / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

1619 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 6. nedeľa po ZSD / Mt 9, 1-8

1177 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 8. nedeľa po ZSD / Mt 14, 14-22

1242 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 12. nedeľa po ZSD / Mt 19, 16-26

1022 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 12. nedeľa po ZSD / Mt 19, 16-26

1052 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 14. nedeľa po ZSD / Mt 22, 2-14

1208 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 15. nedeľa po ZSD / Mt 22, 35-46

1084 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 15. nedeľa po ZSD / Mt 22, 35-46

994 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 16. nedeľa po ZSD / Mt 25, 14-30

981 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 450/2006
Téma: 29. nedeľa po ZSD / Lk 17, 12-19

1139 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 451/2006
Téma: 30. nedeľa po ZSD / Kol 3, 12-16

764 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 31. nedeľa po ZSD / Lk 18, 35-43

1122 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 32. nedeľa po ZSD / Lk 19, 1-10

924 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: 32. nedeľa po ZSD / Lk 19, 1-10

1099 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Narodenie Presvätej Bohorodičky / Lk 10, 38-42; 11, 27-28

1064 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Nedeľa po Povýšení úctyhodného a životodarného kríža / Mk 8,34 – 9,1

889 / 0 
30.12.2006 -

Homília
Téma: Ochrana Presvätej Bohorodičky / Lk 10, 38-42 a 11, 27-28

2512 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 452/2006
Téma: Nedeľa pred Bohozjavení / Mk 1, 1-8

764 / 0 
30.12.2006 -

Príhovor
Téma: Sobášny príhovor.

5978 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 453/2006
Téma: Lk 3, 4-5

1130 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 454/2006
Téma: Mt 3, 17

1519 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 455/2006
Téma: Jn 1, 29b

1270 / 0 
30.12.2006 -

Myšlienky... 456/2006
Téma: Mt 4, 17

1626 / 0 
27.12.2006 -

Homília
Téma: Bolesť a viera.

1696 / 0 
21.12.2006 -

Homília
Téma: Kristova láska / Rim 8, 35

1438 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 2. prikázanie / Mk 1,12-15 / Predsavzatie: Úcta k menu Božiemu.

1345 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 2. prikázanie / Mk 9,2-10 / Dajme úctu menu Pána Ježiša.

1433 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 2. prikázanie / Jn 2,13-15 / Vec úcty.

1216 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Jn 3,14-21 / Nedeľa - čas oddychu.

1329 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Lk 2,41-51a / Sv. Jozef a práca.

1441 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Jn 12,20-23 / Nedeľné ráno a hlas zvonov.

1255 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Zvestovanie Pána / Lk 1,26-38 / Dôležitý oznam.

2375 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Kvetná nedeľa / Mk 14,1-15,47 / Hosanna a ukrižuj ho!

1555 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Zelený štvrtok / Jn 13,1-15 / Moja svätá omša.

1556 / 0 
20.12.2006 -

Homília
Téma: Desatoro / 3. prikázanie / Veľký piatok / Jn 18,1-19,42 / V kríži viďme svoju spásu.

2273 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|108|109|110|111|112|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet