18.január 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Panenstvo udržiava v Cirkvi živé vedomie tajomstva manželstva a chráni ho pre akýmkoľvek znehodnotením a ochudobnením. Tým, že robí srdce človeka osobitným spôsobom voľným... panenstvo svedčí o tom, že Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť sú tou vzácnou perlou, ktorá je najžiadanejšia a najhodnotnejšia, ktorú má človek hľadať ako jedinú konečnú hodnotu. Preto Cirkev v celých dejinách vždy bránila prvenstvo tejto charizmy vo vzťahu k charizme manželstva vzhľadom na jeho osobitnú väzbu na Božie kráľovstvo.Hoci sa panenský človek vzdáva fyzickej plodnosti, bude duševne plodným a stane sa otcom i matkou mnohým a bude spolupracovať pri budovaní rodín podľa Božieho ustanovenia.

~Ján Pavol II. ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 28,8-15 / Oznámte mojim bratom, že ma uvidia

881 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 20,11-18 / Videla som Pána

715 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 24,13-35 / Stretnutie možné i dnes

733 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 24,35-48 / Dielo Krista pokračuje

797 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 21,1-14 / Rybolov s apoštolmi

704 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 16,9-15 / Neustály zápas

653 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,1-8 / Krst je sviatosť znovuzrodenia

1378 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,7-15 / Krst je odpustenie hriechov

1356 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,14-21 / Uverme v Krista Spasiteľa

695 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,31-36 / Krst nám pomáha poznať osobnosť Krista

667 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,1-15 / Čo to znamená nasýtiť sa?

848 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 14,22-33 / Mária, pomôž mi prísť k Ježišovi

853 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,22-29 / Vyhľadávajme Krista

549 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,30-35 / Eucharistia - chlieb pre našu dušu

1391 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,35-40 / Zvláštne nasýtenie

509 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,41-52 / Chlieb, ktorý zostúpil z neba

650 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,41-51 / Viďme hodnotu v Eucharistii

768 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,51-59 / Všetci sme pozvaní

702 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,51-58 / Večne mladý Ježiš

649 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,60-69 / Žriedla kríz v našej viere

590 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,60-69 / Cesta za Kristom je ťažká

631 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 10,11-18 / Pane, daj nám dobrých kňazov!

896 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 10,22-30 / Ježiš prináša svetlo

905 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 12,44-50 / Nevera v Krista - úžasná zrada

723 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 13,16-20 / Sme reprezentantmi Krista

762 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,1-6 / Ježiš - naša cesta

840 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,7-14 / Čo vidí svet v kresťanoch?

744 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,21-26 / Veriaci nie je nikdy sám

763 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,27-31a / Pokoj má úžasnú moc

818 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,1-8 / Snažme sa udržať spojenie s Kristom

788 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,9-11 / Spoločenstvo lásky

774 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,12-17 / Kto miluje najviac?

750 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,18-21 / Láska je silnejšia ako nenávisť

743 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 15,26-16,4a / Spojení s Kristom nemáme strach

706 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,5-11 / Môj odchod bude vaším obohatením

669 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,12-15 / Predpoveď o Duchu Svätom

589 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,20-23a / Radujme sa, že patríme Kristovi

703 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,23b-28 / Bohatstvo a láska ukryté v modlitbe

624 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 16,29-33 / Dôverovať Ježišovi - prínos pre náš život

630 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 17, 1-11a / Ježiš Kristus -príklad modlitby

907 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 17,11b-19 / V jednote je veľkosť

780 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 17,20-26 / Krása, sila, ale i istý cieľ je v jednote

818 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 21,15-19 / Peter sa stáva hlavou Cirkvi

672 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 14,23-26 / Cirkev sa pohla z miesta

834 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 5,1-12 / Moderné ticho

711 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 7,21-27 / Ježišu, svoju vieru chcem prejaviť skutkami

787 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,1-4 / Všimnime si chorých v našom okolí

832 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,5-17 / Iba pravú vieru môžeme obdivovať

905 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,18-22 / Nasledovanie Ježiša v laickom apoštoláte

917 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,23-27 / Zverme sa Kristovi, ktorý hovorí: „Nebojte sa!“

920 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 8,28-34 / Kristus - zmysel života

934 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,1-8 / Potreba pomáhať iným

800 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,9-13 / Sila povolania

891 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 9,14-17 / Vedieť prejaviť svoju vďaku

801 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 276/2005
Téma: Lk 14, 7-8

660 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 278/2005
Téma: Lk 18, 23

284 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 279/2005
Téma: Mk 9, 50

817 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 280/2005
Téma: Mk 10, 8

1468 / 0 
13.12.2005 -

Myšlienky... 281/2005
Téma: Mk 10, 15

925 / 0 
10.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Presvätá Bohorodička

759 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet