17.október 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Aby predstavený prevzal zodpovednosť za rast druhých, musí sám kráčať po ceste zrelosti. Musí druhým dovoliť, aby ho viedli a sám musí chcieť rásť.”


~JEAN VANIER~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 6,39-42 / Človek plný tajomstiev

760 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 6,43-49 / Hodnota zbožnosti

681 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 9,57-62 / Odmietnutý Ježiš

947 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 10,1-12 / Aj naša doba potrebuje kňazov

1000 / 0 
20.12.2005 -

Homília

299 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 10,17-24 / Laicky apoštolát

1174 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 10,25-37 / Kto je môj blížny?

1071 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 10,38-42 / Len jedno je potrebné

968 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 11,5-13 / Proste a dostanete

947 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 11,15-26 / Veriaci človek musí byť realista

885 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 11,27-28 / Sobota je deň Panny Márie

845 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 11,29-32 / Aj my čakáme znamenie?

993 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 12,1-7 / Keď sme s Ježišom, nemajme strach

929 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 12,8-12 / Vážnosť priznania

899 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 12,13-21 / Správny vzťah k hmotným veciam

897 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 12,35-38 / Aj vy buďte pripravení

942 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 14,1.7-11 / Pýcha a pokora

1079 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 14,25-33 / Ježiš volá a oslobodzuje

957 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 17,1-6 / Vedieť odpustiť

901 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 17,7-10 / Uvažujme o svojej viere

974 / 0 
20.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 17,11-19 / Potreba vďačnosti

1018 / 0 
20.12.2005 -

Myšlienky... 286/2005
Téma: Lk 18, 35

791 / 0 
20.12.2005 -

Myšlienky... 287/2005
Téma: Mk 10, 52

774 / 0 
20.12.2005 -

Myšlienky... 288/2005
Téma: Mk 11, 22

727 / 0 
17.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Lk 15, 18 / Objavenie Božieho milosrdenstva 1/2

744 / 0 
17.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Lk 15, 18 / Objavenie Božieho milosrdenstva 2/2

727 / 0 
17.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Lk 1, 50 / Kresťan a obavy dnešného človeka 1/2

957 / 0 
17.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Lk 1, 50 / Kresťan a obavy dnešného človeka 2/2

831 / 0 
17.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Ž 16, 2 / Spoločné a osobné šťastie bez Boha? 1/2

415 / 0 
17.12.2005 -

Výstrižky...
Téma: Ž 16, 2 / Spoločné a osobné šťastie bez Boha? 2/2

367 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 10,2-12 / Vernosť až do smrti?

989 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 10,17-30 / Pozvanie ku kresťanskej dokonalosti

950 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 10,28-31 / Cítiť núdzu svoju i núdzu blížneho

786 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 10,35-45 / Ježiš - vzor služby

990 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 10,46-52 / Pane, otvor nám oči!

702 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 12,1-12 / Spravodlivý Boh

921 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 12,13-17 / Vedieť rozlíšiť

883 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 12,18-27 / Pravda vzkriesenia

917 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 12,28b-34 / Milovať Boha i blížneho

817 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 12,38-44 / Správny pohľad na nábožnosť

903 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 4,21-30 / Zvíťazí len skutočná láska

1067 / 0 
17.12.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa pred Kristovým narodením – Svätých Otcov / Mt 1, 1-25

1181 / 0 
17.12.2005 -

Myšlienky... 282/2005
Téma: Nedeľa pred Kristovým narodením – svätých Otcov / Mt 1, 1-25

1309 / 0 
17.12.2005 -

Myšlienky... 283/2005
Téma: Mk 10, 21

696 / 0 
17.12.2005 -

Myšlienky... 284/2005
Téma: Mk 10, 28

845 / 0 
17.12.2005 -

Myšlienky... 285/2005
Téma: Lk 16, 10

874 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 20,1-9 / Vstal, ako predpovedal, aleluja!

929 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 28,8-15 / Oznámte mojim bratom, že ma uvidia

1077 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 20,11-18 / Videla som Pána

859 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 24,13-35 / Stretnutie možné i dnes

879 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Lk 24,35-48 / Dielo Krista pokračuje

972 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 21,1-14 / Rybolov s apoštolmi

841 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mk 16,9-15 / Neustály zápas

788 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,1-8 / Krst je sviatosť znovuzrodenia

1544 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,7-15 / Krst je odpustenie hriechov

1541 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,14-21 / Uverme v Krista Spasiteľa

883 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 3,31-36 / Krst nám pomáha poznať osobnosť Krista

820 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,1-15 / Čo to znamená nasýtiť sa?

1031 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Mt 14,22-33 / Mária, pomôž mi prísť k Ježišovi

1025 / 0 
13.12.2005 -

Homília
Téma: Jn 6,22-29 / Vyhľadávajme Krista

689 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet