23.apríl 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Svojím sebectvom sme zničili toľké stvorenia. A svojou pýchou sme spôsobili okolo seba žiaľ. Je prirodzené, že Bohu, ktorý je pamäťou sveta a píše do knihy, ustarostený naším útekom k ničote, príde na myseľ zatarasiť nám cestu. A je isté, že na to, aby nám zatarasil cestu, nestačia slová. Tak veľa ich povedal, ale my sme nepočúvali! Účinný spôsob, ako nás zastaviť, je bolesť a on vie, ako ňou narábať.”

~CARLO CARRETTO~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|
11.06.2005 -

Homília
Téma: 4. nedeľa po ZSD / Mt 8, 5-13

1126 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 5. nedeľa po ZSD / Mt 8,28 - 9,1

1013 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 6. nedeľa po ZSD / Mt 9, 1-8

885 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 7. nedeľa po ZSD / Mt 9, 27-35

1017 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 4. nedeľa po ZSD / Mt 8, 5-13

1403 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 5. nedeľa po ZSD / Mt 8,28 - 9,1

1708 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 6. nedeľa po ZSD / Mt 9, 1-8

1476 / 0 
11.06.2005 -

Homília
Téma: 7. nedeľa po ZSD / Mt 9, 27-35

1665 / 0 
04.06.2005 -

Myšlienky... 130/2005
Téma: 3. nedeľa po ZSD / Mt 6, 22-33

827 / 0 
04.06.2005 -

Homília
Téma: 3. nedeľa po ZSD / Mt 6, 22-33

1045 / 0 
04.06.2005 -

Homília
Téma: 3. nedeľa po ZSD / Mt 6, 22-33

1610 / 0 
04.06.2005 -

Homília
Téma: Čo je viac: právo Božie, alebo ľudská tradícia? / Mk 7,1-8,14-15,21-23

788 / 0 
04.06.2005 -

Homília
Téma: Čo je najpotrebnejšie k modlitbe? / Mk 12, 28b-34

810 / 0 
04.06.2005 -

Homília
Téma: Ako dlho sa modliť? / Mk 12, 38-44

938 / 0 
28.05.2005 -

Homilia
Téma: Zostúpenie Svätého Ducha / Jn 7,37-52 a 8,12 / Sk 2, 1-11

774 / 0 
28.05.2005 -

Myšlienky... 128/2005
Téma: 1. nedeľa po ZSD - Všetkých svätých / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

2281 / 0 
28.05.2005 -

Myšlienky... 129/2005
Téma: 2. nedeľa po ZSD / Mt 4, 18-23

1150 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: Preľúbezného Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista milujúceho ľudí / Jn 3, 13-17

663 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: 2. nedeľa po ZSD / Mt 4, 18-23

1041 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: Preľúbezného Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista milujúceho ľudí / Jn 3, 13-17

777 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: 2. nedeľa po ZSD / Mt 4, 18-23

1448 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: Prameň života a svätosti / Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho / Mt 11, 25-30

3036 / 0 
28.05.2005 -

Homília
Téma: Slávnosť Božieho Tela a Krvi / Mk 14,12-16,22-26

707 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Modlitba a úcta k svätým / Slávnosť všetkých svätých / Mt 5, 1-12

987 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Všetkých svätých / Mt 5, 1-12

975 / 0 
21.05.2005 -

Myšlienky... 126/2005
Téma: Jn 11, 26

733 / 0 
21.05.2005 -

Myšlienky... 127/2005
Téma: Jn 13, 17

722 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Všetkých svätých - 1. nedeľa po ZSD / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

1032 / 0 
21.05.2005 -

Homilia
Téma: Všetkých svätých / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

1079 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Všetkých svätých - 1. nedeľa po ZSD / Mt 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30

1248 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Najsvätejšej Eucharistie

857 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Kňazské povolanie / Mt 9,36 – 10,8

1272 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Niečo o adorácii / Adorácia / Jn 6, 1-15

1074 / 0 
21.05.2005 -

Homília
Téma: Spoločná modlitba / Jn 17,11

1867 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Dieťa a Najsvätejšia Trojica / Slávnosť Najsvätejšej Trojice / Prvé sväté prijímanie / Mt 28,16-20

1926 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Sviatok Najsvätejšej Trojice / Jn 3, 16–18

898 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Najsvätejšej Trojice / Jn 3, 16-18

804 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Najsvätejšia Trojica / Jn 3, 16-18

880 / 0 
12.05.2005 -

Myšlienky... 125/2005
Téma: Zoslanie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

745 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Zoslanie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

825 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice / Mt 18, 10-20 a Mt 28, 18-20

1102 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Slávnostné klaňanie sa prečistým tajomstvám tela a krvi Pána nášho Ježiša Krista / Jn 6, 48-54

1037 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Zoslanie Svätého Ducha / Jn 7,37-52; 8,12

1119 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice / Mt 18, 10-20 a Mt 28, 18-20

1323 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Jn 14, 15-21

905 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Modlitba vyžaduje celého človeka / Mk 1,29-39

1392 / 0 
12.05.2005 -

Homília
Téma: Dôvera v Boha a modlitba / Mk 5,21-13

1468 / 0 
08.05.2005 -

Homília
Téma: Štvrtá veľkonočná nedeľa / Kristus – Dobrý pastier

1153 / 0 
08.05.2005 -

Homília
Téma: Tretia veľkonočná nedeľa / Emauzy / Sklamanie

1139 / 0 
07.05.2005 -

Myšlienky... 124/2005
Téma: Nedeľa svätých Otcov Prvého nicejského koncilu / Jn 17, 1-13

742 / 0 
07.05.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Otcov Prvého nicejského koncilu Jn 17, 1-13

950 / 0 
07.05.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa svätých Otcov Prvého nicejského koncilu Jn 17, 1-13

1059 / 0 
07.05.2005 -

Homília
Téma: Potreba vnútornej modlitby / Mk 3 ,20-35

1022 / 0 
07.05.2005 -

Homília
Téma: Spomni, aby si deň sviatočný svätil / Mk 2,23-3,6

824 / 0 
07.05.2005 -

Homília
Téma: O kvalite modlitby / Jn 14,23-26

854 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Zoslanie Ducha Svätého / Turice / Modlime sa v Duchu Svätom / Jn 20,19-23

940 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Zoslanie Ducha Svätého / Jn 20, 19–23

984 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Zoslanie Ducha Svätého / Jn 20, 19-23

829 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Zoslanie Ducha Svätého / Jn 20, 19-23

936 / 0 
03.05.2005 -

Homília
Téma: Manželstvo a modlitba / Mk 10,2-16

1266 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet