20.október 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Tečúcou riekou je náš život. Plynie bez zastavenia. Životné okamžiky plynú jeden za druhým. Časť už preplávala, časť pláva, časť vytryskne z prameňa a časť ešte vytečie. A tak do spoločného mora smrti ponáhľame sa všetci.

~sv. Bazil Veľký~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
11.02.2005 -

Myšlienky... 43/2005
Téma: Jn 10, 10

958 / 0 
11.02.2005 -

Myšlienky... 44/2005
Téma: Streda po 15. nedeli po ZSD / Utorok 2. týždňa Veľkého pôstu / Gal 6, 2-10

552 / 0 
11.02.2005 -

Myšlienky... 45/2005
Téma: Prvá pôstna nedeľa / Hebr 11, 24-26; 32-40

511 / 0 
11.02.2005 -

Homília
Téma: Prvá pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

1343 / 0 
11.02.2005 -

Homília
Téma: Prvá pôstna nedeľa / Jn 1, 43-51

872 / 0 
11.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš sa nerúha / Jn 10, 31-42

1098 / 0 
11.02.2005 -

Homília
Téma: Aj Kajfáš je v rukách Božích / Jn 11, 45-57

2148 / 0 
11.02.2005 -

Homília
Téma: Život má zmysel jedine v spojení s Kristom / Mk 8,34 – 9,1

952 / 0 
10.02.2005 -

Myšlienky... 39/2005
Téma: Sobota po 9. nedeli po ZSD / Štvrtok 1. týždňa Veľkého pôstu / Modlitba / Rim 15, 30-32

542 / 0 
10.02.2005 -

Myšlienky... 40/2005
Téma: VPD – piatok 1. týždňa / Gn 3, 1-19

553 / 0 
10.02.2005 -

Myšlienky... 41/2005
Téma: Druhá pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1023 / 0 
10.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš hovorí o účinku jeho smrti / Jn 8, 21-30

951 / 0 
10.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš nás chce urobiť slobodnými / Jn 8, 31-42

870 / 0 
10.02.2005 -

Homília
Téma: Kto je väčší: Abrahám alebo Ježiš? / Jn 8, 51-59

964 / 0 
09.02.2005 -

Myšlienky... 36/2005
Téma: Štvrtok 1. týždňa Veľkého pôstu / Modlitba / Mt 7, 7-8

2029 / 0 
09.02.2005 -

Myšlienky... 37/2005
Téma: Štvrtok 1. týždňa Veľkého pôstu / Mt 7, 7-8

1852 / 0 
09.02.2005 -

Myšlienky... 38/2005
Téma: Štvrtok 1. týždňa Veľkého pôstu / Modlitba / Mt 7, 7-8 / 1 Jn 5, 15

2056 / 0 
09.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš vyžaduje správne rozhodnutie / Jn 7, 1-2; 10, 25-30

939 / 0 
09.02.2005 -

Homília
Téma: Roztržka pre Ježiša / Jn 7, 40-53

853 / 0 
09.02.2005 -

Homília
Téma: Vidíš hriech len u druhého? / Jn 8, 1-11

941 / 0 
08.02.2005 -

Myšlienky... 33/2005
Téma: VPD – streda 1 týždňa / Prís 2, 6

1505 / 0 
08.02.2005 -

Myšlienky... 34/2005
Téma: VPD – streda 1 týždňa / Výchova / Prís 2, 1-6

1695 / 0 
08.02.2005 -

Myšlienky... 35/2005
VPD – streda 1 týždňa / Sväté písmo / Prís 2, 1-6

2116 / 0 
08.02.2005 -

Homília
Téma: Rast našej viery / Jn 4, 43-54

1017 / 0 
08.02.2005 -

Homília
Téma: Správne pochopiť / Jn 5, 1-3; 5-16

899 / 0 
08.02.2005 -

Homília
Téma: Autorita / Jn 5, 17-30

1183 / 0 
08.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš vydáva svedectvo o sebe / Jn 5, 31-47

898 / 0 
04.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš i dnes čaká od nás odpoveď / Mk 8, 27-33

964 / 0 
04.02.2005 -

Homíla
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1106 / 0 
04.02.2005 -

Homíla
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1417 / 0 
04.02.2005 -

Homília
Téma: Postupne rásť vo viere / Mk 8, 22-26

933 / 0 
04.02.2005 -

Homília
Téma: Správne pochopiť / Mt 5, 17-19

1329 / 0 
04.02.2005 -

Homília
Téma: Nepodceňujme moc zla / Lk 11, 14-23

1415 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 28/2005
Téma: Mt 5, 13-20

868 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 29/2005
Téma: 2 Kor 5, 17

689 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 30/2005
Téma: Nádej / Viera / 2 Krn 32, 1-8

1015 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 31/2005
Téma: Mt 5, 16

873 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 32/2005
Téma: Mt 15, 1-20

876 / 0 
28.01.2005 -

Myšlienky... 26/2005
Téma: Kto je Teofil? / Lk 1, 3

763 / 0 
28.01.2005 -

Myšlienky... 27/2005
Téma: Moc Svätého písma / Lk 4, 1-12

1063 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1251 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

853 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Zomreli za pravdu a dobro / Mk 6, 14-29

1090 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Ľud túži po ozdravení / Mk 6, 53-56

920 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Božie prikázania nie sú vecou vkusu / Mk 7, 1-13

1251 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Vážne varovanie / Mk 8, 14-21

990 / 0 
25.01.2005 -

Myšlienky... 25/2005
Téma: Chlieb, ktorý dáva svetu život / Eucharistia

1259 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Troch veľkých biskupov veľkňazov: Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho / Mt 5, 14-19

887 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

1107 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Troch veľkých biskupov veľkňazov: Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho / Mt 5, 14-19

830 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

1207 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána / Na ceste poslušnosti k viere / Lk 2, 22-40

995 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Viera uzdravuje a lieči / Mk 5, 21-43

1280 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Vedieť pochopiť, uznať / Mk 6, 1-6

994 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Boh ich začal posielať / Mk 6, 7-13

980 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

838 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1079 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 3, 1–12

1052 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Život kresťana zaväzuje k vydávaniu svedectva / Jn 1, 29-34

1434 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Svedomie / Mt 5, 17-37

1231 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet