23.august 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nech sa nikto nehanbí vyznať svojho ukrižovaného Krista a nech v plnej dôvere poznamená svoje čelo znakom kríža. Pretože znak kríža je postrachom pre diabla a pečaťou pre veriaceho, lieči nemoc, protiví sa zlému duchu.

~sv. Cyril ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|108|109|
09.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš vyžaduje správne rozhodnutie / Jn 7, 1-2; 10, 25-30

1112 / 0 
09.02.2005 -

Homília
Téma: Roztržka pre Ježiša / Jn 7, 40-53

1077 / 0 
09.02.2005 -

Homília
Téma: Vidíš hriech len u druhého? / Jn 8, 1-11

1137 / 0 
08.02.2005 -

Myšlienky... 33/2005
Téma: VPD – streda 1 týždňa / Prís 2, 6

1639 / 0 
08.02.2005 -

Myšlienky... 34/2005
Téma: VPD – streda 1 týždňa / Výchova / Prís 2, 1-6

1865 / 0 
08.02.2005 -

Myšlienky... 35/2005
VPD – streda 1 týždňa / Sväté písmo / Prís 2, 1-6

2309 / 0 
08.02.2005 -

Homília
Téma: Rast našej viery / Jn 4, 43-54

1246 / 0 
08.02.2005 -

Homília
Téma: Správne pochopiť / Jn 5, 1-3; 5-16

1079 / 0 
08.02.2005 -

Homília
Téma: Autorita / Jn 5, 17-30

1454 / 0 
08.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš vydáva svedectvo o sebe / Jn 5, 31-47

1097 / 0 
04.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš i dnes čaká od nás odpoveď / Mk 8, 27-33

1135 / 0 
04.02.2005 -

Homíla
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1307 / 0 
04.02.2005 -

Homíla
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1665 / 0 
04.02.2005 -

Homília
Téma: Postupne rásť vo viere / Mk 8, 22-26

1226 / 0 
04.02.2005 -

Homília
Téma: Správne pochopiť / Mt 5, 17-19

1589 / 0 
04.02.2005 -

Homília
Téma: Nepodceňujme moc zla / Lk 11, 14-23

1658 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 28/2005
Téma: Mt 5, 13-20

992 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 29/2005
Téma: 2 Kor 5, 17

839 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 30/2005
Téma: Nádej / Viera / 2 Krn 32, 1-8

1192 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 31/2005
Téma: Mt 5, 16

1000 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 32/2005
Téma: Mt 15, 1-20

1043 / 0 
28.01.2005 -

Myšlienky... 26/2005
Téma: Kto je Teofil? / Lk 1, 3

945 / 0 
28.01.2005 -

Myšlienky... 27/2005
Téma: Moc Svätého písma / Lk 4, 1-12

1220 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1515 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1026 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Zomreli za pravdu a dobro / Mk 6, 14-29

1288 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Ľud túži po ozdravení / Mk 6, 53-56

1117 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Božie prikázania nie sú vecou vkusu / Mk 7, 1-13

1508 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Vážne varovanie / Mk 8, 14-21

1194 / 0 
25.01.2005 -

Myšlienky... 25/2005
Téma: Chlieb, ktorý dáva svetu život / Eucharistia

1442 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Troch veľkých biskupov veľkňazov: Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho / Mt 5, 14-19

965 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

1326 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Troch veľkých biskupov veľkňazov: Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho / Mt 5, 14-19

918 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

1409 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána / Na ceste poslušnosti k viere / Lk 2, 22-40

1184 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Viera uzdravuje a lieči / Mk 5, 21-43

1546 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Vedieť pochopiť, uznať / Mk 6, 1-6

1186 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Boh ich začal posielať / Mk 6, 7-13

1189 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

948 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1310 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 3, 1–12

1290 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Život kresťana zaväzuje k vydávaniu svedectva / Jn 1, 29-34

1639 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Svedomie / Mt 5, 17-37

1480 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 10, 26-33

1082 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 11, 25-30

1354 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 13, 44-52

1178 / 0 
19.01.2005 -

Myšlienky... 21/2005
Téma: 1 Kor 8, 8-9

555 / 0 
19.01.2005 -

Myšlienky... 22/2005
Téma: Rim 13, 11

648 / 0 
19.01.2005 -

Myšlienky... 23/2005
Téma: Mt 5, 37

1269 / 0 
19.01.2005 -

Myšlienky... 24/2005
Téma: Modlitba / Mt 7, 7-8

1706 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš učí o Božom kráľovstve / Mk 4, 26-34

1364 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš poučuje apoštolov / Mk 4, 35-41

1141 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Množstvo hriechu / Mk 5, 1-26

1019 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 4, 12-23

1415 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 5, 1-12

1239 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 5, 13-16

976 / 0 
18.01.2005 -

Myšlienky... 18/2005
Téma: Naučme sa odpúšťať! / Odpustenie / Lk 23, 34

1507 / 0 
18.01.2005 -

Myšlienky... 19/2005
Téma: „Tým, čo uverili v jeho meno...“ / Jn 1, 12

779 / 0 
18.01.2005 -

Myšlienky... 20/2005
Téma: Ježiš je Mesiáš / Mt 1, 1-17

1286 / 0 
18.01.2005 -

Homília
Téma: Buď vôľa tvoja... / Mk 3, 31-35

1279 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|108|109|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet