20.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    I keby si bol pustovníkom, i keby si spával na zemi, i keby si jedol popol, neustále plakal, ale ak nepomáhaš svojmu blížnemu, nerobíš nič veľkého.

~sv. Ján Zlatoústy~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|108|109|110|
10.02.2005 -

Myšlienky... 41/2005
Téma: Druhá pôstna nedeľa / Mk 2, 1-12

1194 / 0 
10.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš hovorí o účinku jeho smrti / Jn 8, 21-30

1181 / 0 
10.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš nás chce urobiť slobodnými / Jn 8, 31-42

1122 / 0 
10.02.2005 -

Homília
Téma: Kto je väčší: Abrahám alebo Ježiš? / Jn 8, 51-59

1192 / 0 
09.02.2005 -

Myšlienky... 36/2005
Téma: Štvrtok 1. týždňa Veľkého pôstu / Modlitba / Mt 7, 7-8

2270 / 0 
09.02.2005 -

Myšlienky... 37/2005
Téma: Štvrtok 1. týždňa Veľkého pôstu / Mt 7, 7-8

2063 / 0 
09.02.2005 -

Myšlienky... 38/2005
Téma: Štvrtok 1. týždňa Veľkého pôstu / Modlitba / Mt 7, 7-8 / 1 Jn 5, 15

2306 / 0 
09.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš vyžaduje správne rozhodnutie / Jn 7, 1-2; 10, 25-30

1155 / 0 
09.02.2005 -

Homília
Téma: Roztržka pre Ježiša / Jn 7, 40-53

1134 / 0 
09.02.2005 -

Homília
Téma: Vidíš hriech len u druhého? / Jn 8, 1-11

1179 / 0 
08.02.2005 -

Myšlienky... 33/2005
Téma: VPD – streda 1 týždňa / Prís 2, 6

1681 / 0 
08.02.2005 -

Myšlienky... 34/2005
Téma: VPD – streda 1 týždňa / Výchova / Prís 2, 1-6

1904 / 0 
08.02.2005 -

Myšlienky... 35/2005
VPD – streda 1 týždňa / Sväté písmo / Prís 2, 1-6

2343 / 0 
08.02.2005 -

Homília
Téma: Rast našej viery / Jn 4, 43-54

1298 / 0 
08.02.2005 -

Homília
Téma: Správne pochopiť / Jn 5, 1-3; 5-16

1123 / 0 
08.02.2005 -

Homília
Téma: Autorita / Jn 5, 17-30

1508 / 0 
08.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš vydáva svedectvo o sebe / Jn 5, 31-47

1149 / 0 
04.02.2005 -

Homília
Téma: Ježiš i dnes čaká od nás odpoveď / Mk 8, 27-33

1176 / 0 
04.02.2005 -

Homíla
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1342 / 0 
04.02.2005 -

Homíla
Téma: Syropôstna nedeľa / Mt 6, 14-21

1716 / 0 
04.02.2005 -

Homília
Téma: Postupne rásť vo viere / Mk 8, 22-26

1272 / 0 
04.02.2005 -

Homília
Téma: Správne pochopiť / Mt 5, 17-19

1660 / 0 
04.02.2005 -

Homília
Téma: Nepodceňujme moc zla / Lk 11, 14-23

1719 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 28/2005
Téma: Mt 5, 13-20

1020 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 29/2005
Téma: 2 Kor 5, 17

877 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 30/2005
Téma: Nádej / Viera / 2 Krn 32, 1-8

1236 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 31/2005
Téma: Mt 5, 16

1027 / 0 
03.02.2005 -

Myšlienky... 32/2005
Téma: Mt 15, 1-20

1082 / 0 
28.01.2005 -

Myšlienky... 26/2005
Téma: Kto je Teofil? / Lk 1, 3

992 / 0 
28.01.2005 -

Myšlienky... 27/2005
Téma: Moc Svätého písma / Lk 4, 1-12

1276 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1564 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Mäsopôstna nedeľa / Mt 25, 31-46

1060 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Zomreli za pravdu a dobro / Mk 6, 14-29

1356 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Ľud túži po ozdravení / Mk 6, 53-56

1162 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Božie prikázania nie sú vecou vkusu / Mk 7, 1-13

1563 / 0 
28.01.2005 -

Homília
Téma: Vážne varovanie / Mk 8, 14-21

1244 / 0 
25.01.2005 -

Myšlienky... 25/2005
Téma: Chlieb, ktorý dáva svetu život / Eucharistia

1487 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Troch veľkých biskupov veľkňazov: Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho / Mt 5, 14-19

978 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

1358 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Troch veľkých biskupov veľkňazov: Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho / Mt 5, 14-19

937 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista / Lk 2, 22-40

1441 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Stretnutie Pána / Na ceste poslušnosti k viere / Lk 2, 22-40

1217 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Viera uzdravuje a lieči / Mk 5, 21-43

1594 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Vedieť pochopiť, uznať / Mk 6, 1-6

1243 / 0 
25.01.2005 -

Homília
Téma: Boh ich začal posielať / Mk 6, 7-13

1242 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

984 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Nedeľa márnotratného syna / Lk 15, 11-32

1359 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 3, 1–12

1341 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Život kresťana zaväzuje k vydávaniu svedectva / Jn 1, 29-34

1702 / 0 
21.01.2005 -

Homília
Téma: Svedomie / Mt 5, 17-37

1531 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 10, 26-33

1125 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 11, 25-30

1410 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Mt 13, 44-52

1224 / 0 
19.01.2005 -

Myšlienky... 21/2005
Téma: 1 Kor 8, 8-9

589 / 0 
19.01.2005 -

Myšlienky... 22/2005
Téma: Rim 13, 11

689 / 0 
19.01.2005 -

Myšlienky... 23/2005
Téma: Mt 5, 37

1312 / 0 
19.01.2005 -

Myšlienky... 24/2005
Téma: Modlitba / Mt 7, 7-8

1755 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš učí o Božom kráľovstve / Mk 4, 26-34

1417 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Ježiš poučuje apoštolov / Mk 4, 35-41

1204 / 0 
19.01.2005 -

Homília
Téma: Množstvo hriechu / Mk 5, 1-26

1070 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|108|109|110|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet