22.január 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Kresťan musí byť v každej chvíli pripravený na dve veci: na prijatie Ježiša v Eucharistii a na smrť.

~Léon Joseph Suenens ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|
17.09.2003 -

Homília
Téma: Zmŕtvychvstalý dáva zmysel žiť / Veľkonočný pondelok / Mt 28, 8-15

1172 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Nedeľa Božieho milosrdenstva / Jn 20, 19-31

1533 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš sýti duše i telá / Jn 21, 1-19

891 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Je kňaz ešte dobrým pastierom? / Jn 10, 27-3

1277 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Na lásku aj nelásku odpovedajme láskou / Jn 13,31-33a.34.35

935 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: V Duchu Svätom zachovávať Božie slovo / Jn 14, 23-29

1096 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Viera nás vedie k Bohu / Nanebovstúpenie Pána / Lk 24, 46-53

1605 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Jednota v Kristovi nás robí bratov a sestry / Jn 17, 20-26

1120 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Duch Svätý a my / Zoslanie Ducha Svätého / Jn 14, 15-16.23b-26

1157 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Kristus poodhalil tajomstvo Boha / Najsvätejšia Trojica / Jn 16, 12-19

889 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Hold Kristovi v Eucharistii pod spôsobmi chleba a vína / Lk 9, 11b-17

897 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Hľadajme a objavujme Božie milosrdenstvo / Lk 7, 36-8.3

1876 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Nestačí len vyznať, ale aj nasledovať / Lk 9, 18-24

887 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Byť kresťanom cez prázdniny a dovolenku / Lk 9, 51-62

919 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Všetci sme pozvaní k apoštolátu / Lk 10, 1-12. 17-20

1955 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Viem, kto je môj blížny? / Lk 10, 25-37

994 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Priorita nášho vzťahu k Bohu a k blížnym / Lk 10, 38-42

1015 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Modlitba moja každodenná / Lk 11, 1-13

1384 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Mať kresťanský vzťah k bohatstvu a chudobe / Lk 12, 13-21

1183 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Umenie žiť / Lk 12, 32-48

1002 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Kristov pokoj a rozdelenie / Lk 12, 49-59

891 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Koľko bude spasených? / Lk 13, 22-30

990 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pýcha a pokora / Lk 14, 1.7-14

1000 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pokora sa páči Bohu / Lk 14, 25-33

1140 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať učenie o nanebovzatí Panny Márie / Nanebovzatie Panny Márie / Lk 1, 1-42

498 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pomôcť získať milosrdenstvo / Lk 15, 1-32

1039 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Ako sa dá a nedá slúžiť Bohu a mamone / Lk 16, 1-13

881 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Nech nám bohatstvo nezastrie oči pred núdzou blížnych / Lk 16, 19-31

939 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pracovať na svojej viere / Lk 17, 5-10

741 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Vďačnosť / Lk 17, 11-19

1599 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Vytrvalá modlitba / Lk 18, 1-8

1026 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pýcha a pokora sa nás bytostne dotýkajú / Lk 18, 9-14

1911 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Konverzia / Lk 18, 9-14

768 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Stále aktuálna téma: zmŕtvychvstanie / Lk 20, 27-38

694 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Vytrvať do konca / Lk 21, 5-19

950 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš Kristus je Kráľ / Krista Kráľa / Lk 23, 35-43

3137 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Sviatok všetkých svätých / Mt 5, 1-12a

4338 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš nielen ukazuje cestu / Spomienka na všetkých zosnulých veriacich / Jn 14, 1-6

2142 / 0 
17.09.2003 -

Myšlienky... 188/2003
Téma: Podobenstvo o svadbe kráľovho syna / Mt 22, 2-14

881 / 0 
17.09.2003 -

Myšlienky... 189/2003
Téma: Najväčšie prikázanie. Kristus, Dávidov syn a Pán. / Mt 22, 35-46

792 / 0 
16.09.2003 -

Myšlienky... 187/2003
Téma: Podmienky evanjelizácie / Apoštolát

884 / 0 
12.09.2003 -

Myšlienky... 186/2003
Téma: Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža / Jn 19,6-11;13-20;25-28a;.30b-35

3311 / 0 
10.09.2003 -

Myšlienky... 185/2003
Téma: Ako nasledovať Ježiša / Mk 8,34 – 9,1

1298 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Effeta – otvor sa! / Ježiš nás vyzýva prijať ho ako svojho Boha a Pána. / Mk 7, 31-37

796 / 0 
09.09.2003 -

Príhovor
Téma: Sedembolestnej Panny Márie - Patrónky Slovenska

2086 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať a nasledovať Ježiša / Mk 8,27-35

847 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť prvým znamená slúžiť / Mk 9, 30-37

871 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zodpovednosť / Mk 9, 38-43.45.47-48

1090 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Sme deti farnosti / Farnosť, ktorú volám “moja“. / Mk 10, 2-12

2599 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bohatstvo nesmie byť prekážkou spásy / Mk 10, 17-30

1123 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Spolupráca na misijnom poli / Misijná nedeľa / Mk 10, 35-45

1373 / 0 
09.09.2003 -

Príhovor
Téma: Misie

755 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kristus vstal z mŕtvych, aleluja / 16, 1-8

476 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kristus zmŕtvychvstaním nám dáva nádej / Jn 20, 1-9

566 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kto verí a kto neverí? / Je potrebné veriť? / Jn 20, 19-31

1146 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Staňme sa svedkami Zmŕtvychvstalého / Lk 24, 35-48

915 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Potrebuje svet pastierov? / Jn 10, 11-18

1031 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Rozhoduje spojenie s Ježišom / Jn 15, 1-8

1320 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ostaňte v mojej láske / Jn 15, 9-17

936 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nanebovstúpením Pána začína misijná činnosť Cirkvi. / Mk 16, 15-20

672 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet