23.apríl 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Život učí, že nikto na tomto svete nemôže byť utešený, ak najprv sám niekoho neutešil.”

~GEORGE BERNANOS~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|
07.10.2003 -

Myšlienky... 208/2003
Téma: Mk 10, 17-31

1058 / 0 
06.10.2003 -

Homília
Téma: Túžba získať Božie kráľovstvo / Mt 13, 44–52

1109 / 0 
06.10.2003 -

Myšlienky... 204/2003
Téma: Povolanie rybárov / Lk 5, 1-11

1998 / 0 
06.10.2003 -

Myšlienky... 205/2003
Téma: Mk 13, 33-37 / Lk 12, 35-40 / Mt 24, 42-44

1310 / 0 
04.10.2003 -

Homília
Téma: Kedy nie je viera nepríjemná? / Mt 11, 25– 30

1007 / 0 
04.10.2003 -

Myšlienky... 202/2003
Téma: Lk 7, 11-17

1048 / 0 
04.10.2003 -

Myšlienky... 203/2003
Téma: Mt 20, 1-16

1110 / 0 
30.09.2003 -

Homília
Téma: Nebojte sa Boha! / Mt 10, 26–33

977 / 0 
30.09.2003 -

Myšlienky... 199/2003
Téma: Mt 21, 28-32

1062 / 0 
30.09.2003 -

Myšlienky... 200/2003
Téma: Ochrana presvätej Bohorodičky

880 / 0 
30.09.2003 -

Myšlienky... 201/2003
Téma: Uzdravenie Kanaánčanky / Mt 15, 21-28

1120 / 0 
26.09.2003 -

Myšlienky... 197/2003
Téma: Mt 25, 14-30

991 / 0 
26.09.2003 -

Myšlienky... 198/2003
Téma: Mt 25, 14-30 / Lk 19, 12-27

1157 / 0 
26.09.2003 -

Homília
Téma: Byť kresťanom znamená byť aj dobrým občanom / Mt 22, 15–21

1033 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Liturgia / Modlitba tretej antifóny

978 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Človek / Obraz o sebe a inom

1406 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Mt 1, 18 – 25

1427 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Evanjelizácia / Hlásať Evanjelium

1349 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Evanjelizácia / Prečo a ako evanjelizovať?

1149 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Evanjelizácia / Odvaha evanjelizovať / Ježiš Kristus – prvý a najväčší hlásateľ evanjelia

1055 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Evanjelizácia / Nová evanjelizácia – jej aspekty

1656 / 0 
24.09.2003 -

Kartotéka
Téma: Evanjelizácia / Nová evanjelizácia – jej obsah a úloha laikov

1276 / 0 
24.09.2003 -

Homília
Téma: Pozor na tabu / Mt 5, 17–37

1010 / 0 
24.09.2003 -

Myšlienky... 195/2003
Téma: Mt 25, 1-13

1571 / 0 
24.09.2003 -

Myšlienky... 196/2003
Téma: Podobenstvo o talentoch / Mt 25, 14-30

1356 / 0 
22.09.2003 -

Myšlienky... 193/2003
Téma: Mt 22, 34-46

773 / 0 
22.09.2003 -

Myšlienky... 194/2003
Téma: Mt 21, 33-44 / Mk 12, 1-12 / Lk 20, 9-19

1857 / 0 
22.09.2003 -

Homília
Téma: Správne milovať / Mt 5, 38–48

1102 / 0 
19.09.2003 -

Homília
Téma: Uznať Ježiša za svojho Boha / Mt 22, 1–14

913 / 0 
19.09.2003 -

Myšlienky... 191/2003
Téma: Zatiahni na hlbinu! / Evanjelizácia / Lk 5, 4

954 / 0 
19.09.2003 -

Myšlienky... 192/2003
Téma: Mt 22, 1-14

1107 / 0 
18.09.2003 -

Myšlienky... 190/2003
Téma: Vy ste soľ zeme / Duchovný život / Mt 5, 13

1269 / 0 
18.09.2003 -

Homília
Téma: Zodpovednosť za udelené dary / Mt 25, 14–30

1005 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Viac poznať a realizovať príkaz lásky / Mt 22, 34–40

853 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: S nádejou začíname nový cirkevný rok / Lk 21, 25-28.34-36

861 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Advent a cesta / Lk 3, 1-6

1395 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Zužitkovať advent / Lk 3,10-18

1082 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Mária a advent / Lk 1, 39-45

1963 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Narodenie Ježiša Krista sa nedá nikým a ničím nahradiť. / Lk 2, 1 -14

1039 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Sviatky narodenia Pána Ježiša využime na pravé obohatenie. / Jn 1, 1-18

856 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Potrebuje svet svedkov? Vzor sv. Štefana diakona? / Mt 10, 17-22

1364 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Čomu sa učiť od Svätej rodiny / Lk 2, 41-52

954 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Začnime s Máriou k Ježišovi / Nech už aj začiatok Nového roka je prežitý v náš prospech. / Lk 2, 16-21

697 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Boh sa nám dáva poznať / Mt 2, 1-12

1443 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Krst kresťana zaväzuje k životu viery, nádeje a lásky / Mt 3, 13-17

3666 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš zázrakom v Káne dáva dôkaz svojho božstva / Jn 2, 1-11

1056 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať Sväté písmo znamená poznať Boha. / Lk 1,1-4;4,14-21

1019 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Prijať Krista znamená zrieknuť sa seba, hriechu a všetkého zla. / Lk 4, 21-30

994 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Nasledovať Ježiša nie je jednoduchá záležitosť. / Lk 5, 1-11

1049 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Čo pre nás znamenajú slová blahoslavený a beda? / Lk 6, 17.20-26

853 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Čnosťou milosrdenstva proti hnevu / Lk 6, 27-38

994 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Prejavy telesné i duchovné hovoria o vzťahu k Bohu, duši, sebe i blížnym. / Lk 6, 39-45

745 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Nepodľahneš pokušeniu / Pôst / Lk 4, 1-13

2568 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Premenenie Pána – stále memento pre vzrast a upevnenie viery. / Lk 9, 28b-36

1128 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Výzva pôstneho obdobia k pokániu je časová. / Lk 13, 1-9

1870 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pôstna doba je čas uvedomiť si, že náš Boh je dobrý. / Lk 15, 1-3.11-32

2115 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Pôstny čas je možné využiť k návratu k Bohu. / Jn 8, 1-11

1915 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Dráma, bez ktorej by nebolo nášho vykúpenia. / Kvetná nedeľa / Lk 22,14-23,56

1097 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Eucharistia – pravé telo a krv Ježiša Krista / Veľký štvrtok / Jn 13, 1-15

1725 / 0 
17.09.2003 -

Homília
Téma: Kríž oslovuje / Veľký piatok / Jn 18, 1-19.4

1360 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet