18.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    O dobrých skutkoch rozhoduje láska, s akou ich konáme Pohnútka je dušou skutku. Jeho veľkosť nezávisí od jeho rozsahu alebo trvania, hoci aj tie sú dôležité, ale od jeho určenia. A toto je úmerné láske, ba je jej súčasťou...

~F. G. Faber ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|108|109|110|
17.11.2004 -

Myšlienky... 199/2004
Téma: Pokánie / Tragédia / Zlo / Lk 13, 1-5 / Jn 3, 15-18 / Zjv 20, 14

1509 / 0 
17.11.2004 -

Myšlienky... 200/2004
Téma: Mt 5, 13; 14

645 / 0 
17.11.2004 -

Myšlienky... 201/2004
Téma: Mt 5, 16

736 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
Úvod

360 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
Bez komentára

473 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
1. Blažený Vasiľ, statočný pastier Božieho ľudu...

459 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
2. Blažený Vasiľ, neúnavný rozsievač Božieho slova...

581 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
3. Blažený Vasiľ, poslušný Cirkvi a Svätému Otcovi...

416 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
4. Blažený Vasiľ, ktorého srdce nepoškvrnila ani pomsta ani nenávisť...

448 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
5. Blažený Vasiľ, tíšil si búrky vášní, nezhôd a sporov...

356 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
6. Blažený Vasiľ, vyprosuješ nám ducha pokoja a jednoty...

823 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
7. Blažený Vasiľ, pôstom a utrpením si nás zbavil bolestí...

429 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
8. Blažený Vasiľ, vyprosuješ pokánie hriešnikom...

488 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
9. Blažený Vasiľ, ty si bol mužom čistého a jednoduchého srdca...

393 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
10. Blažený Vasiľ, Eucharistia ti bola prameňom svätosti...

616 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
11. Blažený Vasiľ, modlitbou meníš naše srdcia na úrodnú pôdu...

383 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
12. Blažený Vasiľ, s láskou nás vedieš do nebeského Jeruzalema...

388 / 0 
16.11.2004 -

Raduj sa, blažený Vasiľ
Blažený otec a mučeník Vasiľ, pros Boha za nás

418 / 0 
16.11.2004 -

Homilia
Téma: Nedeľa Krista Kráľa / Jn 18, 33-37

1251 / 0 
16.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 14, 25-35

1188 / 0 
16.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 10, 25-37

1161 / 0 
16.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 12, 13-21

1224 / 0 
16.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 12, 32-48

1262 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 193/2004
Téma: Lk 8, 5-7

856 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 194/2004
Téma: Lk 6, 31

1147 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 195/2004
Téma: Lk 11, 29

1137 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 196/2004
Téma: Lk 11, 29

1126 / 0 
15.11.2004 -

Myšlienky... 197/2004
Téma: Lk 12, 20

1051 / 0 
13.11.2004 -

Homília
Téma: 24. nedeľa po ZSD / Lk 8, 40-56

981 / 0 
13.11.2004 -

Homília
Téma: 24. nedeľa po ZSD / Lk 8, 40-56

1464 / 0 
13.11.2004 -

Myšlienky... 191/2004
Téma: Duchovný život / Ž 1, 2

824 / 0 
13.11.2004 -

Homília
Téma: Eucharistia / Lk 14, 15-24

1754 / 0 
13.11.2004 -

Myšlienky... 192/2004
Téma: Spása / Večný život / Rim 6, 23 / Rim 8, 28-39 / Jn 1, 14

1212 / 0 
12.11.2004 -

Myšlienky... 188/2004
Téma: Sk 6, 1-2

779 / 0 
12.11.2004 -

Myšlienky... 189/2004
Téma: 1 Tim 6, 11-16

846 / 0 
12.11.2004 -

Homília
Téma: Spomni, aby si deň sviatočný svätil / Lk 14, 1-6

1076 / 0 
12.11.2004 -

Homília
Téma: Boh ich začal posielať / Povolanie / Lk 9, 1-6

1460 / 0 
12.11.2004 -

Myšlienky... 190/2004
Téma: Lk 8, 42-44

800 / 0 
10.11.2004 -

Myšlienky... 185/2004
Téma: Lk 11, 27

1076 / 0 
10.11.2004 -

Myšlienky... 186/2004
Téma: Lk 11, 41

1013 / 0 
10.11.2004 -

Homília
Téma: Čnosť / Poníženosť / Pýcha / Lk 14, 12-14

1505 / 0 
10.11.2004 -

Homília
Téma: Nepohodlný Ježiš / Lk 13, 31-35

1432 / 0 
10.11.2004 -

Myšlienky... 187/2004
Téma: Mt 25, 31-40

1082 / 0 
09.11.2004 -

Myšlienky... 182/2004
Téma: Nádej / Viera / Ž 42, 6.12 / Ž 43, 5 / Sk 27, 25

1191 / 0 
09.11.2004 -

Myšlienky... 183/2004
Téma: Mt 4, 17

1473 / 0 
09.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 11, 37-41

1146 / 0 
09.11.2004 -

Homília
Téma: Lk 11, 47-54

1219 / 0 
09.11.2004 -

Myšlienky... 184/2004
Téma: Mt 17, 19-20

1186 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
Úvod

370 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
Bez komentára

384 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
1. Blažený Pavol, nástupca apoštolov podľa hodnosti, i v utrpení...

435 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
2. Blažený Pavol, horlivý nasledovník svätého Bazila Veľkého...

404 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
3. Blažený Pavol, ty si všetkých udivoval príkladom svojej jednoduchosti, pokory a lásky...

481 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
4. Blažený Pavol, sýtil si sa modlitbou sťa chlebom...

462 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
5. Blažený Pavol, s Božou pomocou si dosiahol vysoký stupeň dokonalosti...

426 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
6. Blažený Pavol, ozdoba veľkňazov a svätiteľov...

366 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
7. Blažený Pavol, vrúcny ctiteľ Najsvätejšieho Srdca nášho Pána...

459 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
8. Blažený Pavol, otec sirôt a pomocník beznádejných...

438 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
10. Blažený Pavol, ukázal si nám cestu, ako odpúšťať svojim nepriateľom...

458 / 0 
06.11.2004 -

Raduj sa, blažený Pavol
11. Blažený Pavol, už za svojho pozemského života nazývaný „biskup zlatého srdca“...

330 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|108|109|110|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet