20.október 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Čím viac sa blíži k Bohu ten, kto sa modli, tým viac ďakuje.

~Peter Lippert ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
16.06.2004 -

Homília
Téma: Slávnosť Božského Srdca Ježišovho / Mt 11, 25–30

864 / 0 
16.06.2004 -

Homília
Téma: Slávnosť Božského Srdca Ježišovho / Mt 11, 25–30 / Mám srdce?

1086 / 0 
16.06.2004 -

Myšlienky... 64/2004
Téma: Preľúbezného Pána a Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista milujúceho ľudí – Najsvätejšieho Ježišovho Srdca

443 / 0 
12.06.2004 -

Homília
Téma: Povolanie – vec nás všetkých / Primície / Mt 9,36–10, 8

2276 / 0 
12.06.2004 -

Myšlienky... 63/2004
Téma: Povolanie prvých učeníkov / Mt 4, 18-23

2359 / 0 
09.06.2004 -

Homília
Téma: Odstráňme krízu k Eucharistii / Jn 6,51–58

1212 / 0 
09.06.2004 -

Homília
Téma: Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi / Jn 3,16-18

896 / 0 
09.06.2004 -

Myšlienky... 62/2004
Téma: Slávnostné klaňanie sa prečistím tajomstvám tela a krvi Pána nášho Ježiša Krista – Najsvätejšej Eucharistie / Jn 6, 48-54

3373 / 0 
31.05.2004 -

Myšlienky... 61/2004
Téma: Pondelok Svätého Ducha – Najsvätejšej Trojice

1136 / 0 
24.05.2004 -

Myšlienky... 60/2004
Téma: Evanjelizácia / Kresťanstvo / Svedectvo / Mt 5, 16 / Flp 2, 15

3235 / 0 
23.05.2004 -

Myšlienky... 59/2004
Téma: Povzbudenie / Slovo / Prís 12, 25

2000 / 0 
27.04.2004 -

Homília
Téma: Čo mi hovorí sviatosť kňazstva? / Jn 10, 1-10

2975 / 0 
27.04.2004 -

Myšlienky... 55/2004
Téma: O dobrom pastierovi / Jn 10, 1-30

1866 / 0 
27.04.2004 -

Myšlienky... 56/2004
Téma: O dobrom pastierovi / Jn 10, 1-30

1942 / 0 
27.04.2004 -

Myšlienky... 57/2004
Téma: Jn 10, 1-18

2611 / 0 
27.04.2004 -

Myšlienky... 58/2004
Téma: Duchovný život / Kríza / Ž 77

2588 / 0 
26.04.2004 -

Myšlienky... 53/2004
Téma: Lk 18, 1-8

919 / 0 
26.04.2004 -

Myšlienky... 54/2004
Téma: Dôležitosť modlitby / Modlitba

938 / 0 
24.04.2004 -

Homília
Téma: Jn 14, 1–12

1176 / 0 
24.04.2004 -

Homília
Téma: Jn 14, 15–21

1006 / 0 
24.04.2004 -

Myšlienky... 51/2004
Téma: Nedeľa Myronosičiek / Mk 15,42 - 16,8

1340 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Láska – prameň vernosti / Jn 15, 9-12

2431 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Bez lásky sa nedá žiť / Mt 22, 34-40

2925 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Jednota / Jn 17, 20-26

2411 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Trvalá jednota / Mk 10, 6-9

2390 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Ovocím prežívanej lásky je radosť / Jn 15, 9-12

2515 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Poďakovanie za jednotu v láske / Jn 17, 20-26

2387 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Ježiš – vzor obetavej lásky / Jn 15, 12-16

2382 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Zdieľanie spoločného osudu v jednom tele / Mk 10, 1-12

3076 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Poukázať na jednotu v manželstve/ Mk 10,7

2465 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Odpustenie / Jn 8, 1-11

2428 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Manželstvo ako sviatosť / Mt 19, 3-6

2509 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Nerozlučnosť manželstva / Mt 19, 3-6

2396 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Pravá láska / Mk 10, 6-9

3506 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Na spoločnej ceste dialógom / Mt 19, 3-6

2385 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Manželská láska / Mk 10, 6-9

2393 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Modlitba – záruka rastu v láske / Jn 15, 12-16

3015 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Svetlo sveta a soľ zeme / Mt 5, 13-16

2539 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Mystérium lásky – opravdivá láska je viac ako život / Mt 19, 3-9

2765 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Niektoré štíty sa dajú dosiahnuť iba spoločne / Mk 10, 6-9

2450 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Áno Bohu, áno láske / Jn 13, 34

2515 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Nerozlučnosť manželstva / Mk 10, 7-9

2477 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Cesta s Kristom v manželstve / Jn 6, 60-69

2542 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Láska a manželstvo /1 Kor 13, 1-13

2747 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Buďte milosrdní a majte lásku / Lk 6, 27-38

2415 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Ježišova ponuka lásky / Lk 10, 27

2523 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Životné šťastie / Jn 2, 1-12

5338 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Čo zabezpečí šťastné manželstvo? / Lk 10, 30-37

3539 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Oheň som prišiel vrhnúť na zem... / Lk 12, 49-51

2419 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Starosť o druhého / Lk 10, 38-42

2738 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Milujte sa navzájom / 1 Kor 12, 31-13, 8a; Jn 15, 12-16

2448 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Ostaňte v mojej láske / Jn 15, 9-12

2871 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Je láska prikázaním? / Mt 22, 35-40

4033 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Dom na skale / Mt 7, 21-27

9294 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Nerozlučnosť manželstva / Mt 19, 5-6

4469 / 0 
24.04.2004 -

Sobášna homília
Téma: Pevný základ / Mt 7, 21. 24-25

6322 / 0 
24.04.2004 -

Myšlienky... 52/2004
Téma: Dôležitosť duchovného čítania / Čítanie

757 / 0 
23.04.2004 -

Myšlienky... 50/2004
Téma: Dobro / Láska k nepriateľom / Modlitba / Mt 5, 44

2224 / 0 
22.04.2004 -

Myšlienky... 48/2004
Téma: Milosť / Obrátenie / Život / Jn 3, 16-17

2194 / 0 
22.04.2004 -

Myšlienky... 49/2004
Téma: Hnev / Mt 5, 21-26

1149 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet