23.apríl 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Už nie je ďaleko deň, kedy ľudstvo si bude musieť vybrať medzi samovraždou a uctievaním Boha.

~Pierre Teilhard de Chardin~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ostaňte v mojej láske / Jn 15, 9-17

984 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nanebovstúpením Pána začína misijná činnosť Cirkvi. / Mk 16, 15-20

706 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Jednota / Svet potrebuje zjednotiť sa. / Jn 17, 11b-19

1192 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Duch Svätý v našom živote / Jn 15,26-26;16,12-15

753 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Najsvätejšia Trojica - tajomstvo a zároveň láska. / Mt 28, 16-20

1190 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Tajomstvo Eucharistie v procesii / Mk 14, 12-16.22-26

940 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Dôležitosť viery vo všedných dňoch / Mk 4, 35-41

951 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Narodenie sv. Jána Krstiteľa / Primície P. Mgr. Jána Meľucha, CM / Lk 1, 57-66.80

794 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Narodenie sv. Jána Krstiteľa / Lk 1, 57-66.80

988 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aktuálna výzva: „Bdejte!“ / Mk 13, 33-37

916 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ján Krstiteľ vyzýva žiť v prítomnosti Božej / Mk 1,1-8

1385 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť svedkom pravej radosti / Jn 1,6-8. 19-28

1298 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Rozhodnutie / Prijmime vôľu Božiu a zrieknime sa svojej vôle. / Lk 1, 26-38

1330 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pokoj je dar / Vianoce / Lk 2, 1-14

1122 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Boh čaká odpoveď / Vianoce / Jn 1, 1-18

2800 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Moja rodina / Upevniť rodinné spoločenstvo. / Jn 1, 1-18

1306 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať pravdu / Lož nie je z pravdy. Neklamme sa! / Silvester / 1 Jn 2, 18-21

925 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: V mene Ježiša, Márie a Jozefa / Nový rok / Lk 2, 16-21

807 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Hľadajme a objavujme svojho Boha / Mt 2,1-12

965 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prvý kontakt s Ježišom / Venujme pozornosť stretnutiu s Ježišom. / Jn 1, 35-42

1070 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Potrebná výzva / Mk 1, 14-20

1150 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Dá sa hovoriť o posadnutosti na začiatku tretieho tisícročia? / Mk 1, 21-28

1037 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Rehoľný život / Špeciálne zasvätený život.

370 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Malomocenstvo našich hriechov / Zdravie tela a zdravie duše. / Mk 1, 40-45

1655 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Viera lieči / Vzťah medzi chorobou tela a stavom duše. / Mk 2, 1-12

1682 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Je aktuálny dnes pôst? / Pôst má význam v živote človeka. / Mk 2, 18-22

2036 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Je aktuálna dnes nedeľa? / Nedeľa má význam v živote človeka. / Mk 2, 23 - 3, 6

898 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Objavme pôst / Mk 1, 12-15

1889 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pôst a naša premena / Mk 9, 2-10

2196 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať sám seba / Jn 2, 13-25

1465 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznajme v láske svoju spásu / Slová o láske nestačia, sú potrebné činy. / Jn 3, 14-21

1006 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prežiť pôst ako kresťan znamená chcieť vidieť Ježiša a žiť s Ježišom. / Jn 12, 20-33

1961 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vidieť zmysel trpieť s Ježišom / Trpieť s Ježišom obohacuje kresťana. / Mk 14,1-15,47

684 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Večera, na ktorú sa len nespomína / Zelený štvrtok / Mk 14,1-15,47

856 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kríž – znamenie našej spásy / Veľký piatok / Jn 18,1-19,42

992 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pozor, aby sme nepodcenili vieru / Mk 6, 1-6

895 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať svoje miesto, kde ma Boh posiela / Mk 6, 7-13

807 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Potreba správne odpočívať / Mk 6, 30-34

1013 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Potreba sýtiť seba i druhých Božím slovom a Eucharistiou / Jn 6, 1-15

1369 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Eucharistia – chlieb života / Jn 6, 35

1615 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Eucharistia – chlieb z neba / Jn 6, 41-51

1346 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Eucharistia – chlieb života / Jn 6, 51-58

1575 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Za kým kráčam v živote? / Jn 6, 60-69

952 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zrieknime sa farizejského správania / Mk 7, 1-8.14-15.21-23

879 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Chcel by som, Pane… / Prejavme svoju vieru a prosme. / Mk 10, 46-52

1150 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Milovať Boha, blížneho i seba / Príkaz lásky nestráca na aktuálnosti. / Mk 12, 28b-34

1104 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vernosť voči Bohu / Byť verný Bohu znamená byť verný v maličkostiach. / Mk 12, 38-44

1128 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť vždy pripravený na stretnutie s Bohom. / Mk 13, 24-32

882 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kráľ a Kráľovstvo pre všetkých / Jn 18, 33b-37

926 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bdejte! Aktuálne slovo na začiatku cirkevného roka / Mk 13, 33-37

1065 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať zmysel svojho života / Mk 1, 1-8

1142 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nestarnúca krása / Nepoškvrnené počatie Panny Márie / Lk 1,26-38

796 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznám, kto som pred Bohom? / Jn 1,6-8.19-28

679 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Význam kresťanského svedectva / Lk 1, 26-38

1202 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Narodil sa nám Spasiteľ, Kristus Pán / Vianoce / Lk 2, 1-14

2541 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nezabudnime vracať sa k Bohu, chváliť ho a oslavovať / Vianoce / Jn 1,1-18

1023 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť svedkom Krista / sv. Štefan / Mt 10, 17-22

739 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: V rodine platia Božie zákony / Lk 2,22-40

853 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nový rok – neopakovateľná možnosť znova začať / Lk 2, 16-21

1079 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Krst je životný program / Mk 1, 7-11

3411 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet