26.august 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Počiatok je prvý vzdych zániku. Koniec posledný výdych zrodu.”


~PAVOL STRAUSS~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|108|109|
13.10.2004 -

Homília
Téma: Lk 9, 7-9

1092 / 0 
02.10.2004 -

Myšlienky... 101/2004
Téma: 2 Tim 1, 6-14

459 / 0 
28.09.2004 -

Myšlienky... 99/2004
Téma: Pokušenie / Lk 4, 1-13

1412 / 0 
28.09.2004 -

Myšlienky... 100/2004
Téma: Modloslužba / Lk 4, 8 / Ex 20, 3

1046 / 0 
22.09.2004 -

Myšlienky... 97/2004
Téma: Lk 16, 19-31

1408 / 0 
22.09.2004 -

Myšlienky... 98/2004
Téma: Bohatstvo / Dávanie / Lk 16, 19-31

2732 / 0 
25.08.2004 -

Homília
Téma: Počuť Boha / Boh hovorí a my máme ho počúvať / Mt 13, 1-23

1601 / 0 
25.08.2004 -

Homília
Téma: Realita dobra a zla / Každý človek sa musí rozhodovať medzi dobrom a zlom / Mt 13, 24-43

2254 / 0 
25.08.2004 -

Myšlienky... 95/2004
Téma: Vzchopiť sa!

2178 / 0 
25.08.2004 -

Myšlienky... 96/2004
Téma: Lk 16, 1-13

1594 / 0 
14.08.2004 -

Homília
Téma: Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie / Lk 1, 39–56

631 / 0 
14.08.2004 -

Homília
Téma: Pravá viera musí kresťana niečo stáť / Mt 16, 21–27

1509 / 0 
14.08.2004 -

Myšlienky... 92/2004
Téma: Mt 18, 23-35

1418 / 0 
14.08.2004 -

Myšlienky... 93/2004
Téma: Buďme pripravení! / Bdelosť / Večný život

1334 / 0 
14.08.2004 -

Myšlienky... 94/2004
Téma: Zosnutie presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie / Uspenie

1558 / 0 
03.08.2004 -

Homília
Téma: O postoji k vôli Otca / Mt 21, 28-32

1339 / 0 
03.08.2004 -

Homília
Téma: Zodpovednosť za Cirkev / Mt 21, 33-43

2629 / 0 
03.08.2004 -

Myšlienky... 90/2004
Téma: Mt 5, 13

1426 / 0 
03.08.2004 -

Myšlienky... 91/2004
Téma: Mt 13, 45-46

1227 / 0 
31.07.2004 -

Myšlienky... 87/2004
Téma: Gn 5, 22 / Gn 6, 9 / Hebr 11, 5-7

1315 / 0 
31.07.2004 -

Myšlienky... 88/2004
Téma: Rim 13, 8-10

710 / 0 
31.07.2004 -

Myšlienky... 89/2004
Téma: Lk 14, 16-24

1430 / 0 
30.07.2004 -

Myšlienky... 85/2004
Téma: Poslušnosť Božiemu slovu / Lk 6, 27-35

1217 / 0 
30.07.2004 -

Myšlienky... 86/2004
Téma: Mt 13, 24-30

1270 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Náhla smrť / Jn 11, 21-27

3211 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Máme nádej / Hebr 6, 10-20

3195 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Zbohom / Mt 9, 14-17

3244 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Zodpovednosť / 12, 39-48

727 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Na ceste do večnosti / Jn 11, 17-27

887 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Neplačte / Lk 7, 11-17

4057 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Ja som vzkriesenie a život / Jn 11, 17-27

933 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť - dôvod na radosť? / Lk 7, 11-17

1367 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť – prijatie Božej vôle / Mk 1, 35-39

1532 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Konajme dobré skutky / Lk 12, 35-40

916 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Vzkriesený nám dáva nádej / Lk 24, 13-16

3431 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Ja som vzkriesenie a život / Jn 11, 17-27

1008 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Po smrti nová hodnota života / Lk 23, 44-53. 24, 1-6a

3188 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Vierou k večnému životu / Jn 11, 25

869 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Strach pred smrťou / Jn 11, 25-26

872 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Sláva Pánova a nebo / Jn 17, 21-25

855 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Bedlite / Lk 12, 35-40

1082 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť – prechod z časnosti do večnosti / Ef 1, 3-6. 15-18

3528 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Žiť pripravený a plný nádeje / Lk 12, 35-40

1363 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Ja som vzkriesenie a život / Jn 11, 1-45

968 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Stretnutie s Pánom / Jn 11, 17-27

899 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba / Mt 16, 21-27

845 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Najťažší kríž je ten, ktorý si človek pripraví sám / Mt 16, 21-27

3197 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Neboj sa, len ver / Mk 5, 21-43

886 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Stretnutie s Ježišom / Lk 7, 11-17

1216 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Čo je v živote dôležité? / Lk 10, 38-42

3719 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Lebo kde je váš poklad, tam je vaše srdce / Lk 12, 33-34

1067 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť je stretnutie s milosrdným Otcom / Lk 15, 1-32

1363 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Bedlite / Mt 25, 1-13

927 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Vzkriesenie / Jn 11, 17-27

1321 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť s Kristom ako triumf víťazstva / Mk 15, 33-39

959 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Poukázať na Krista ako na nádej / Jn 11, 17-44

1264 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Večný život / Jn 11, 21-27

950 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Večný život / Jn 11, 21-27

903 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Ježiš je stále s nami / Lk 24, 13-35

934 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Duše spravodlivých sú v Božích rukách / Múd 3, 1-3, 6

796 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|108|109|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet