14.december 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Láska je kľúč, ktorý otvára dvere k najvyšším skutočnostiam.

~Martin Luther King ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|108|109|110|111|112|
13.10.2004 -

Myšlienky... 103/2004
Téma: Ef 6, 10-18

954 / 0 
13.10.2004 -

Homília
Téma: Lk 9, 7-9

1209 / 0 
02.10.2004 -

Myšlienky... 101/2004
Téma: 2 Tim 1, 6-14

484 / 0 
28.09.2004 -

Myšlienky... 99/2004
Téma: Pokušenie / Lk 4, 1-13

1513 / 0 
28.09.2004 -

Myšlienky... 100/2004
Téma: Modloslužba / Lk 4, 8 / Ex 20, 3

1117 / 0 
22.09.2004 -

Myšlienky... 97/2004
Téma: Lk 16, 19-31

1556 / 0 
22.09.2004 -

Myšlienky... 98/2004
Téma: Bohatstvo / Dávanie / Lk 16, 19-31

2882 / 0 
25.08.2004 -

Homília
Téma: Počuť Boha / Boh hovorí a my máme ho počúvať / Mt 13, 1-23

1680 / 0 
25.08.2004 -

Homília
Téma: Realita dobra a zla / Každý človek sa musí rozhodovať medzi dobrom a zlom / Mt 13, 24-43

2357 / 0 
25.08.2004 -

Myšlienky... 95/2004
Téma: Vzchopiť sa!

2248 / 0 
25.08.2004 -

Myšlienky... 96/2004
Téma: Lk 16, 1-13

1734 / 0 
14.08.2004 -

Homília
Téma: Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie / Lk 1, 39–56

652 / 0 
14.08.2004 -

Homília
Téma: Pravá viera musí kresťana niečo stáť / Mt 16, 21–27

1573 / 0 
14.08.2004 -

Myšlienky... 92/2004
Téma: Mt 18, 23-35

1500 / 0 
14.08.2004 -

Myšlienky... 93/2004
Téma: Buďme pripravení! / Bdelosť / Večný život

1420 / 0 
14.08.2004 -

Myšlienky... 94/2004
Téma: Zosnutie presvätej Vládkyne našej Bohorodičky a vždy Panny Márie / Uspenie

1597 / 0 
03.08.2004 -

Homília
Téma: O postoji k vôli Otca / Mt 21, 28-32

1401 / 0 
03.08.2004 -

Homília
Téma: Zodpovednosť za Cirkev / Mt 21, 33-43

2738 / 0 
03.08.2004 -

Myšlienky... 90/2004
Téma: Mt 5, 13

1496 / 0 
03.08.2004 -

Myšlienky... 91/2004
Téma: Mt 13, 45-46

1281 / 0 
31.07.2004 -

Myšlienky... 87/2004
Téma: Gn 5, 22 / Gn 6, 9 / Hebr 11, 5-7

1373 / 0 
31.07.2004 -

Myšlienky... 88/2004
Téma: Rim 13, 8-10

779 / 0 
31.07.2004 -

Myšlienky... 89/2004
Téma: Lk 14, 16-24

1512 / 0 
30.07.2004 -

Myšlienky... 85/2004
Téma: Poslušnosť Božiemu slovu / Lk 6, 27-35

1298 / 0 
30.07.2004 -

Myšlienky... 86/2004
Téma: Mt 13, 24-30

1324 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Náhla smrť / Jn 11, 21-27

3309 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Máme nádej / Hebr 6, 10-20

3293 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Zbohom / Mt 9, 14-17

3336 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Zodpovednosť / 12, 39-48

751 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Na ceste do večnosti / Jn 11, 17-27

934 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Neplačte / Lk 7, 11-17

4196 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Ja som vzkriesenie a život / Jn 11, 17-27

1002 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť - dôvod na radosť? / Lk 7, 11-17

1445 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť – prijatie Božej vôle / Mk 1, 35-39

1597 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Konajme dobré skutky / Lk 12, 35-40

968 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Vzkriesený nám dáva nádej / Lk 24, 13-16

3548 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Ja som vzkriesenie a život / Jn 11, 17-27

1061 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Po smrti nová hodnota života / Lk 23, 44-53. 24, 1-6a

3279 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Vierou k večnému životu / Jn 11, 25

914 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Strach pred smrťou / Jn 11, 25-26

926 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Sláva Pánova a nebo / Jn 17, 21-25

898 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Bedlite / Lk 12, 35-40

1135 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť – prechod z časnosti do večnosti / Ef 1, 3-6. 15-18

3653 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Žiť pripravený a plný nádeje / Lk 12, 35-40

1431 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Ja som vzkriesenie a život / Jn 11, 1-45

1025 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Stretnutie s Pánom / Jn 11, 17-27

935 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba / Mt 16, 21-27

889 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Najťažší kríž je ten, ktorý si človek pripraví sám / Mt 16, 21-27

3285 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Neboj sa, len ver / Mk 5, 21-43

941 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Stretnutie s Ježišom / Lk 7, 11-17

1266 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Čo je v živote dôležité? / Lk 10, 38-42

3838 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Lebo kde je váš poklad, tam je vaše srdce / Lk 12, 33-34

1120 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť je stretnutie s milosrdným Otcom / Lk 15, 1-32

1427 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Bedlite / Mt 25, 1-13

980 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Vzkriesenie / Jn 11, 17-27

1382 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Smrť s Kristom ako triumf víťazstva / Mk 15, 33-39

996 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Poukázať na Krista ako na nádej / Jn 11, 17-44

1322 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Večný život / Jn 11, 21-27

998 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Večný život / Jn 11, 21-27

961 / 0 
28.07.2004 -

Pohrebná homília
Téma: Ježiš je stále s nami / Lk 24, 13-35

990 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|108|109|110|111|112|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet