22.január 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Pokorný človek sa nebúri. Je realista - dokáže uznať realitu, čo ho obklopuje. Bojuje proti zlu vo všetkých formách: proti chudobe, neslobode, chorobám, útlaku. Využíva lekárske, ekonomické, psychologické a politické prostriedky; útočí na hriešne sociálne štruktúry zakaždým, keď svojou podstatou zabraňujú láske.”

~BERNARD DUCRUET OSB~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|
20.06.2003 -

Myšlienky... 29/2001
Téma: Svedomie / Správny pohľad do svojho vnútra / Lk 18, 9-14

912 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 30/2001
Téma: Liturgia / Pravá zbožnosť / Lk 18, 9-14

1211 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 31/2001
Téma: Sekta

253 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 32/2001
Téma: Podobenstvo o dobrom pastierovi / Jn 10, 1-18

1309 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 33/2001
Téma: Askéza

542 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 34/2001
Téma: Sviatosti / Ich sila / Pomazanie chorých

269 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 35/2001
Téma: Obrátenie / Lk 15, 11-32

940 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 36/2001
Téma: Obrátenie / Lk 15, 11-32

830 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 37/2001
Téma: Sväté písmo / Hlad po Svätom písme / Mk 8, 1-10

996 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 38/2001
Téma: Duchovný život / Nepremárniť svoju šancu / Lk 18,18-27

1506 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 39/2001
Téma: Obrátenie / Lk 15, 11-32

1133 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 40a/2001
Téma: Prozreteľnosť / Boh sa o teba stará / Mt 10, 29

1097 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 40b/2001
Téma: Smrť / Ideme si pre svoj poklad?

1261 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 41/2001
Téma: Boh / Dar / Nezanedbávať Darcu darov

882 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 42/2001
Téma: Láska / 1 Jn 3, 11 / Lk 16, 19-31

2606 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 43/2001
Téma: Duchovný život / Prozreteľnosť

577 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 44/2001
Téma: Podobenstvo o Poslednom súde / Mt 25, 31-46

2038 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 45/2001
Téma: Peklo / Súd / Mt 25, 31-46

853 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 46a/2001
Téma: Skutky / Lk 2, 36-37

1205 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 46b/2001
Téma: Láska / Lk 15, 20

1129 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 47/2001
Téma: Duchovný život / Flp 2, 5

556 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 48a/2001
Téma: Odpustenie / Mt 18, 27

848 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 48b/2001
Téma: Konzumizmus / Askéza / Mt 19, 21

801 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 48c/2001
Téma: Presvätá Bohorodička / Lk 1, 48

929 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 49/2001
Téma: Pokora / Mk 1, 29-39

1170 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 50/2001
Téma: Pôst / Pokrytectvo / Mt 6, 16

2119 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 51/2001
Téma: Evanjelizácia

648 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 52a/2001
Téma: Kristus / Jn 1, 41

864 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 52b/2001
Téma: Kristus / Jn 19, 19

788 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 53/2001
Téma: Krst / Sila sviatostí

2317 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 54a/2001
Téma: Zlo / Lk 5, 8

1114 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 54b/2001
Téma: Kresťanstvo / Krst / Mk 1, 11

2555 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 55/2001
Téma: Charakter / Lk 7, 24-30

818 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 56/2001
Téma: Pôst / Pokánie / Askéza / Mt 6, 16

2791 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 57/2001
Téma: Odpustenie / Pôst / Mt 6, 14-21

2011 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 58/2001
Téma: Pôst / Pokánie / Spása / Mk 10, 33-45

3106 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 59/2001
Téma: Pôst / Almužna / Skutky / Mt 6, 14-21

2239 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 60a/2001
Téma: Kresťanstvo / Milosrdenstvo / Hriech / Lk 5, 32

1852 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 60b/2001
Téma: Pôst / Pokánie / Mk 1, 15

937 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 60c/2001
Téma: Kríž / Spása / Jn 3, 16

1548 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 61/2001
Téma: Život / Lenivosť

951 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 62/2001
Téma: Pôst / Mk 1, 12-15

1666 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 63/2001
Téma: Obrátenie / Svedectvo / Evanjelizácia

1394 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 64/2001
Téma: Sväté písmo / Evanjelizácia / Svedectvo

1153 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 65/2001
Téma: Šťastie

916 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 66/2001
Téma: Pokánie / Gal 6, 7

993 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 67/2001
Téma: Súd / Hriech / Hebr 4, 12-13

920 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 68a/2001
Téma: Svedectvo

781 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 68b/2001
Téma: Modlitba / Modlitba za štátnych predstaviteľov

316 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 69/2001
Téma: Odpustenie

817 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 70a/2001
Téma: Prozreteľnosť

1483 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 70b/2001
Téma: Bieda

465 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 71/2001
Téma: Potrat / Život / Dar života

1313 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 72/2001
Téma: Podobenstvo o horčičnom zrnku / Mk 4, 30-34

941 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 73a/2001
Téma: Kristus / Nasledovanie Krista / Lk 14, 27

2269 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 73b/2001
Téma: Kristus / Jn 7, 37

958 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 73c/2001
Téma: Eucharistia / Jn 6, 51

3226 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 74a/2001
Téma: Svedectvo

671 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 74b/2001
Téma: Kresťanstvo

1086 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 74c/2001
Téma: Humor

607 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet