10.december 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Človek by mal konať tak, aby nikomu nedal dôvod na zlosť, nenávisť a prenasledovanie, hoci aj v dôsledku nerozvážnosti. Preto sa musí modliť o rozvahu vo vzťahu k blížnym.”

~sv. Vincent Pallotti ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zvrat vo viere / Jn 20, 19-29

1033 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aký je môj vzťah k viere? / Lk 24, 35-48

1716 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Stála potreba Dobrého pastiera / Kňaz / Jn 10, 11-18

1774 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Spoločenstvo s Kristom / Jn 15, 1-8

1203 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pravá láska / Jn 15, 9-17

1168 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aktuálnosť nanebovstúpenia Pána / Mk 16, 15-20

810 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Svet potrebuje pokoj a jednotu / Jn 17, 11-19

1438 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Duch Svätý v dejinách Cirkvi / Zoslanie Ducha Svätého / Jn 15,26-27:6,12-15

815 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznávať tajomstvo Najsvätejšej Trojice / Mt 28, 16-20

863 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Verejná úcta telu a krvi Ježiša / Mk 14,12-16.22-26

507 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nedeľa je Boží dar / Mk 2, 23-3,6

973 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bože, obnov moje srdce / Najsvätejšie Srdce Ježišovo / Jn 19, 31-37

1062 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Diabol je realita / Mk 3, 20-35

1244 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Moja Cirkev / Mk 4, 26-34

1318 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš – Pán nad búrkami / Mk 4, 35-41

998 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Viera uzdravuje a lieči / Mk 5, 21-43

1404 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bez sklamania s Ježišom / Mk 6, 6-16

832 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pán nás posiela hlásať jeho pravdu / Mk 6, 7-13

1028 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pre život dôležité / Mk 6, 30-34

1096 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nasýtenie zástupu / Mk 6, 34-44

988 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš je chlieb života / Eucharistia

1369 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zrieknime sa šomrania / Jn 6, 41-51

1065 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pohľad na Nanebovzatú / Nanebovzatie Panny Márie / Lk 1,39-56

596 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Sila Eucharistie / Jn 6,51-58

1653 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Korene a príčiny nevery / Jn 6,60-69

964 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš odsudzuje pretvárku a pokrytectvo / Mk 7,1-8.14-15.21-23

982 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš – lekár duše i tela / Mk 7, 31-37

1156 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Za koho pokladám Ježiša? / Mk 8, 27-35

1126 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš nám pripomína poníženosť / Mk 9, 30-37

1157 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Jednota duše a tela kresťana / Mk 9, 38-43.45.47-48

1085 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Manželstvo v Božom pláne / Mk 10, 2-16

1910 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Živé Božie slovo pre náš život / Mk 10, 17-30

1239 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Misie – vec srdca / Mk 10, 35-45

1631 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zdravé oči duše i tela / Mk 10,46-52

961 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Hlavný príkaz / Mk 12, 28b-34

1096 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Všetko obetovať / Mk 12, 38-44

1057 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Staroba / Mk 13, 24-32

1376 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prvé, jediné a večné Kráľovstvo / Krista Kráľa / Jn 18, 33b-37

1141 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Čas nášho vykúpenia / Lk 21,25-28,34-36

1000 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Advent nás učí žiť v realite s Kristom / Lk 3, 10-18

1258 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Mária prichádza k nám a prináša nám dieťa Ježiša / Lk 1, 39-45

1133 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pozrieť sa Pravde do tváre / Vianoce / Jn 1, 1-18

1117 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Všedný deň viery / sv. Štefan / Mt 10, 17-22

1027 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nový rok – neopakovateľná možnosť znova začať / Lk 2,16-21

977 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Čo chce od nás Boh v tomto roku? / Jn 1, 1-18

578 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Venujme pozornosť rodine našich dní / Lk 2, 41-52

977 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Krstné záväzky / Lk 3, 15-16.21-22

2781 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Význam osobnej premeny / Jn 2,1-11

930 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aktuálny vzťah k Svätému písmu / Lk 1,1-4;4,14-21

926 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Prijať prorokov Ježiša / Lk 4, 21-30

1296 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Dar povolania / Lk 5, 1-11

1272 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pochopme Ježišove blahoslavenstvá / Lk 6, 17.20-26

514 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pripomeňme si príkaz lásky / Lk 6, 27-38

984 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Realita pokušenia / Lk 4, 1-13

915 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Premena závisí aj od počutia / Lk 9, 28b-36

928 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Mať správny postoj k pokániu / Lk 13, 1-9

1116 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Stále aktuálny fenomén “márnotratný syn“ / Lk 15,1-3.11-32

1147 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Milosrdenstvo / Jn 8, 1-11

1306 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zodpovednosť / Kvetná nedeľa / Lk 22, 14-23,56

921 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježišova láska lieči a uzdravuje / Zelený štvrtok / Jn 13, 1-15

992 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet