22.október 2018

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Dom sa nezrúti kvôli jednému úderu. Najčastejšie je to kvôli starej chybe v konštrukcii. Občas ide o dlhotrvajúcu nedbalosť obyvateľov domu, ktorí dopustili, aby pretiekla strecha. Kvapka po kvapke nebadateľne spôsobuje, že prehnijú klady na streche. Časom sa malá štrbinka zväčší a spôsobí značné škody. Konečný efekt je to, že dážď naplno preteká a dom sa zrúti.

~sv. Ján Kasián~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
20.06.2003 -

Myšlienky... 47/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Ako sa stať dobrou pôdou / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1243 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 48/2000
Téma: Modlitba / 1 Kr 19, 11-13

594 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 49/2000
Téma: Nasledovanie Krista / Mt 10, 37-38 / Rim 6, 5-11

1150 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 50/2000
Téma: Božia vôľa

655 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 51/2000
Téma: Skutky / Pomôž tomu, kto ti leží pri nohách / Gal 6, 10

839 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 52/2000
Téma: Odpustenie

1063 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 53/2000
Téma: Pokoj

767 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 54/2000
Téma: Evanjelizácia / 1 Kor 9, 16

899 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 55/2000
Téma: Podobenstvo a boháčovi a Lazárovi / Lk 16, 19-31 / Hebr 9, 27-29 / Kaz 12, 7

1274 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 56/2000
Téma: Pokoj

674 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 57/2000
Téma: Duchovný život / Mať „iskru v oku“

302 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 58/2000
Téma: Pokušenie

892 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 59/2000
Téma: Pokušenie / Mt 4, 10

1636 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 60/2000
Téma: Kresťanstvo / 1 Kor 2,9 - 3,8

1448 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 61/2000
Téma: Diabol / Uzdravenie posadnutého / Lk 8, 28-39

1193 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 62/2000
Téma: Skutky

748 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 63/2000
Téma: Modlitba

370 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 64/2000
Téma: Bohoslužba / Rim 12, 1-3

853 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 65a/2000
Téma: Vytrvalosť

633 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 65b/2000
Téma: Láska k blížnemu / Láska sa prejavuje konkrétnymi skutkami

1642 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 66/2000
Téma: Duchovný život / Zomrieť, aby sme žili / Gal 2, 16-20

579 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 67a/2000
Téma: Nie je dobré dopredu súdiť

1110 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 67b/2000
Téma: Nenávisť

356 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 68/2000
Téma: Pohrebný príhovor / Pohreb / Smrť

5580 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 69/2000
Téma: Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok / Reč dotykov / Lk 8, 40-56 / Mk 5, 21-43

1069 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 70/2000
Téma: Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok / Boh cíti naše dotyky / Lk 8, 40-56 / Mk 5, 21-43

1212 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 71/2000
Téma: Uzdravenie ženy trpiacej na krvotok / Ako sa dotknúť Ježiša? / Lk 8, 40-56 / Mk 5, 21-43

1175 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 72/2000
Téma: Krista Kráľa / Jn 18, 33-37

2728 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 73/2000
Téma: Spása – najväčšie požehnanie človeka / 2 Kor 4, 17-18

702 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 74/2000
Téma: Dôvera / Mk 10, 24-32

1191 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 75/2000
Téma: Utrpenie / 1 Pt 4,12 – 5,5

895 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 76/2000
Téma: Duchovný život

403 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 77/2000
Téma: Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi / Samaritáni / Lk 10, 25-37

1334 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 78/2000
Téma: Pokušenie / Poznať stratégiu nepriateľa / 2 Kor 2, 3-15

1213 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 79/2000
Téma: Láska / Jn 15, 13

1234 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 80a/2000
Téma: Svedomie

691 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 80b/2000
Téma: Staroba

870 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 80c/2000
Téma: Bdelosť / 2 Pt 3, 11-12

665 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 81/2000
Téma: Svedomie

657 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 82a/2000
Téma: Prikázania / 1 Tim 1, 8-14

622 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 82b/2000
Téma: Bdelosť

672 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 83/2000
Téma: Nebeské kráľovstvo / Mt 13, 44-50

890 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 84/2000
Téma: Smrť / 1 Jn 2,18 – 3,8

1227 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 85/2000
Téma: Nepoškvrnené počatie presvätej Bohorodičky

947 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 86/2000
Téma: Svedectvo / Mk 9, 38-42

1262 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 87/2000
Téma: Život / Bohatstvo / Lk 12, 16-21

1823 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 88/2000
Téma: Viera

410 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 89/2000
Téma: Čo je cieľom života? / Život

344 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 90/2000
Téma: Podobenstvo o veľkej večeri / Dôvody odmietnutia / Lk 14, 16-24

1013 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 91/2000
Téma: Podobenstvo o veľkej večeri / Hladní nehľadajú výhovorky / Lk 14, 16-24

865 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 92/2000
Téma: Podobenstvo o veľkej večeri / Každý je očakávaný / Lk 14, 16-24

881 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 93/2000
Téma: Podobenstvo o veľkej večeri / Každý je očakávaný / Lk 14, 16-24

1015 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 94/2000
Téma: Podobenstvo o veľkej večeri / Dôvody odmietnutia / Lk 14, 16-24

1020 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 95/2000
Téma: Podobenstvo o veľkej večeri / Nezmyselné výhovorky / Lk 14, 16-24

979 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 96a/2000
Téma: Pýcha / Pyšní na to, že sme pokorní

931 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 96b/2000
Téma: Maličkosti / Malý orech – veľký osoh

648 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 96c/2000
Téma: Spása / Odmietnutá milosť

650 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 97/2000
Téma: Duchovný život / Mt 1, 1-17

1389 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 98/2000
Téma: Vianoce / Mt 1, 22

4728 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 99/2000
Téma: Vianoce / Mt 1, 22

1104 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet