21.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Štedrosť sa stále ponáhľa, vďačnosť je vždy lenivá. Štedrosť nestíha, vďačnosť má vždy dosť času. Štedrosť vidí, vďačnosť je takmer slepá. Štedrosť je ako biela mačka, ktorá pozerá stále von, aby videla tých druhých. Kým naša vďačnosť býva čiernou mačkou, krátkozrako zahľadenou do seba.

~Max Kašparů~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|108|109|110|111|112|
09.09.2003 -

Homília
Téma: Potreba sýtiť seba i druhých Božím slovom a Eucharistiou / Jn 6, 1-15

1852 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Eucharistia – chlieb života / Jn 6, 35

2116 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Eucharistia – chlieb z neba / Jn 6, 41-51

1815 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Eucharistia – chlieb života / Jn 6, 51-58

2096 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Za kým kráčam v živote? / Jn 6, 60-69

1300 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zrieknime sa farizejského správania / Mk 7, 1-8.14-15.21-23

1260 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Chcel by som, Pane… / Prejavme svoju vieru a prosme. / Mk 10, 46-52

1561 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Milovať Boha, blížneho i seba / Príkaz lásky nestráca na aktuálnosti. / Mk 12, 28b-34

1645 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vernosť voči Bohu / Byť verný Bohu znamená byť verný v maličkostiach. / Mk 12, 38-44

1577 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť vždy pripravený na stretnutie s Bohom. / Mk 13, 24-32

1276 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Kráľ a Kráľovstvo pre všetkých / Jn 18, 33b-37

1301 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bdejte! Aktuálne slovo na začiatku cirkevného roka / Mk 13, 33-37

1545 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznať zmysel svojho života / Mk 1, 1-8

1498 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nestarnúca krása / Nepoškvrnené počatie Panny Márie / Lk 1,26-38

987 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznám, kto som pred Bohom? / Jn 1,6-8.19-28

932 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Význam kresťanského svedectva / Lk 1, 26-38

1589 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Narodil sa nám Spasiteľ, Kristus Pán / Vianoce / Lk 2, 1-14

3036 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nezabudnime vracať sa k Bohu, chváliť ho a oslavovať / Vianoce / Jn 1,1-18

1323 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Byť svedkom Krista / sv. Štefan / Mt 10, 17-22

1007 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: V rodine platia Božie zákony / Lk 2,22-40

1218 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nový rok – neopakovateľná možnosť znova začať / Lk 2, 16-21

1366 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Krst je životný program / Mk 1, 7-11

4070 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Povolanie kresťana / Jn 1,35-42

1783 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vážna výzva / Mk 1, 14-20

1377 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Učil ich ako ten, čo má moc / Mk 1, 21-28

1502 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš lekár / Mk 1, 29-39

1454 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Mať jasno ohľadom pokušenia / Mk 1, 12-15

1531 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš nás pozýva k zmene života / Mt 6, 1-6.16-18

1308 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pôst je čas duchovnej obnovy / Mk 9, 2-10

2031 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Posilnime si úctu k svojej duši / Jn 2, 13-25

1284 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš je naším znamením / Jn 3, 14-21

1274 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Vďaka, Ježiš, za lásku k nám / Spoveď / Jn 12, 20-33

1334 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Postoj k Trpiacemu / Kvetná nedeľa / Mk 14, 1-15,47

1024 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aktívna účasť na svätej omši / Zelený štvrtok / Jn 13, 1-15

1066 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Buď pozdravený, svätý kríž / Veľký piatok / Jn 18,1-19.19,42

1342 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pri Zmŕtvychvstalom nemá miesto strach / Mk 16, 16

872 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zmŕtvychvstalý Kristus – naša istota / Jn 20, 1-9

846 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zvrat vo viere / Jn 20, 19-29

1267 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aký je môj vzťah k viere? / Lk 24, 35-48

2010 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Stála potreba Dobrého pastiera / Kňaz / Jn 10, 11-18

2044 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Spoločenstvo s Kristom / Jn 15, 1-8

1496 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pravá láska / Jn 15, 9-17

1425 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Aktuálnosť nanebovstúpenia Pána / Mk 16, 15-20

1057 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Svet potrebuje pokoj a jednotu / Jn 17, 11-19

1724 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Duch Svätý v dejinách Cirkvi / Zoslanie Ducha Svätého / Jn 15,26-27:6,12-15

983 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Poznávať tajomstvo Najsvätejšej Trojice / Mt 28, 16-20

1027 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Verejná úcta telu a krvi Ježiša / Mk 14,12-16.22-26

619 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nedeľa je Boží dar / Mk 2, 23-3,6

1218 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bože, obnov moje srdce / Najsvätejšie Srdce Ježišovo / Jn 19, 31-37

1239 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Diabol je realita / Mk 3, 20-35

1536 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Moja Cirkev / Mk 4, 26-34

1595 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš – Pán nad búrkami / Mk 4, 35-41

1240 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Viera uzdravuje a lieči / Mk 5, 21-43

1672 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Bez sklamania s Ježišom / Mk 6, 6-16

1033 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pán nás posiela hlásať jeho pravdu / Mk 6, 7-13

1244 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pre život dôležité / Mk 6, 30-34

1338 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Nasýtenie zástupu / Mk 6, 34-44

1249 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Ježiš je chlieb života / Eucharistia

1607 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Zrieknime sa šomrania / Jn 6, 41-51

1296 / 0 
09.09.2003 -

Homília
Téma: Pohľad na Nanebovzatú / Nanebovzatie Panny Márie / Lk 1,39-56

708 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|108|109|110|111|112|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet