21.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Nedovoľ, aby sa v tvojom živote tak rozmnožili starosti, že pre ne zabudneš na radosť, ktorú dáva zmŕtvychvstalý Kristus.”

~MATKA TERÉZIA ~

NOVINKY - ARCHÍV


|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|108|109|110|111|112|
20.06.2003 -

Myšlienky... 12/2000
Téma: Život / Joz 14, 6-15

609 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 13/2000
Téma: Utrpenie / Jób 7, 1-11

1188 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 14/2000
Téma: Božie kráľovstvo / Mt 6, 33

1341 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 15/2000
Téma: Pohrebný príhovor / Pohreb / Smrť

10172 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 16/2000
Téma: Láska / 1 Kor 13,13

1490 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 17/2000
Téma: Pôst

1874 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 18/2000
Téma: Svedectvo / 1 Jn 5, 11-12

1540 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 19/2000
Téma: Askéza / 1 Kor 10, 13

1089 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 20/2000
Téma: Hriech / Mk 2, 15-17

1553 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 21/2000
Téma: Cirkev / Kresťanstvo / Jn 10, 14

1769 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 22/2000
Téma: Život – jeho kvalita

2024 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 23/2000
Téma: Blahoslavenstvá / Lk 6, 17-23

1536 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 24/2000
Téma: Evanjelizácia / Lk 5, 17-26

1428 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 25a/2000
Téma: Samota

901 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 25b/2000
Téma: Sloboda

914 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 25c/2000
Téma: Hriech

706 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 26/2000
Téma: Bdelosť / Rim 13, 11

924 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 27/2000
Téma: Bdelosť / Rim 13, 11

1024 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 28/2000
Téma: Bohatstvo / Lk 6, 24

1270 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 29/2000
Téma: Láska k nepriateľom / Lk 6, 27

2009 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 30/2000
Téma: Modlitba

956 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 31/2000
Téma: Láska

1260 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 32/2000
Téma: Viera / Lk 9, 20

1300 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 33/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / O rozsievaní / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1648 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 34/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Dôležitosť podobenstva / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1930 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 35/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Uvažovanie nad rozsievačom / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1490 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 36/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Sme povolaní k rozsievaniu / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

3291 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 37/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Citovanie proroka Izaiáša / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8 / Iz 6, 9-13

1433 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 38/2000
Téma: Pochopenie semena – dielo pokory / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1376 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 39/2000
Téma: Dielo hlásateľov Božieho slova / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1264 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 40/2000
Téma: Semeno, ktoré padlo na kraj cesty / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1258 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 41/2000
Téma: Semeno, ktoré padlo na skalu / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1179 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 42/2000
Téma: Semeno, ktoré padlo do tŕňa / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1201 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 43/2000
Téma: Starosti života / Správne využitie času / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

2230 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 44/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Bohatstvo / / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

2095 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 45/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Rôznosť úrody / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1491 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 46/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Pripravme svoje srdce / / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

2074 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 47/2000
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Ako sa stať dobrou pôdou / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

1533 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 48/2000
Téma: Modlitba / 1 Kr 19, 11-13

705 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 49/2000
Téma: Nasledovanie Krista / Mt 10, 37-38 / Rim 6, 5-11

1443 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 50/2000
Téma: Božia vôľa

880 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 51/2000
Téma: Skutky / Pomôž tomu, kto ti leží pri nohách / Gal 6, 10

1066 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 52/2000
Téma: Odpustenie

1345 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 53/2000
Téma: Pokoj

1021 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 54/2000
Téma: Evanjelizácia / 1 Kor 9, 16

1162 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 55/2000
Téma: Podobenstvo a boháčovi a Lazárovi / Lk 16, 19-31 / Hebr 9, 27-29 / Kaz 12, 7

1684 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 56/2000
Téma: Pokoj

902 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 57/2000
Téma: Duchovný život / Mať „iskru v oku“

387 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 58/2000
Téma: Pokušenie

1069 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 59/2000
Téma: Pokušenie / Mt 4, 10

1913 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 60/2000
Téma: Kresťanstvo / 1 Kor 2,9 - 3,8

1690 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 61/2000
Téma: Diabol / Uzdravenie posadnutého / Lk 8, 28-39

1513 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 62/2000
Téma: Skutky

995 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 63/2000
Téma: Modlitba

450 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 64/2000
Téma: Bohoslužba / Rim 12, 1-3

1147 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 65a/2000
Téma: Vytrvalosť

862 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 65b/2000
Téma: Láska k blížnemu / Láska sa prejavuje konkrétnymi skutkami

1881 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 66/2000
Téma: Duchovný život / Zomrieť, aby sme žili / Gal 2, 16-20

770 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 67a/2000
Téma: Nie je dobré dopredu súdiť

1332 / 0 
20.06.2003 -

Myšlienky... 67b/2000
Téma: Nenávisť

429 / 0 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|
|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|
|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|
|106|107|108|109|110|111|112|


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet