8.december 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Prítomný okamih je najvrcholnejší bod. Veď celá minulosť vzhľadom naň nebola ničím iným než prípravou.

~FRIEDRICH HEBBEL~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1295 reakcie0
(Share 339 0)


Téma: Podobenstvo o veľkej večeri / Nezmyselné výhovorky / Lk 14, 16-24

Myšlienky... 95/2000

       Sv. Lukáš hovorí: „A naraz sa začali všetci vyhovárať.“(Lk 14, 18) Výhovorku môžeme definovať ako poskytnutie dôvodu pre nesplnenie nejakej úlohy či sľubu. Niekto poznamenal, že výhovorka je slušne zabalená lož. V podobenstve o veľkej večeri odzneli viaceré výhovorky: „Kúpil som pole... päť záprahov volov... oženil som sa...“ Odzrkadľujú správanie mnohých ľudí súčasnosti. Mnohí urobia hocičo a povedia hocičo, len aby sa vyhli splneniu sľubu či povinnosti. No sú veci, ktoré sú pre život tak dôležité, že tu prestáva platiť žiadna výhovorka.
       Neexistuje žiadna výhovorka pre nepoznanie Boha. „Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.“(Rim 1, 20) Každý človek, ktorý dosiahne vek, kedy začína samostatne rozmýšľať a uvažovať, dostáva od Boha dar – svetlo poznania. Ak reaguje na tento dar, dostáva viac svetla, v ktorom sa mu Boh stále viac odhaľuje. V tomto svetle vidíme, „že ten, ktorý bol stvorený len o niečo menší od anjelov, Ježiš, bol ovenčený slávou a cťou, lebo pretrpel smrť, aby z Božej milosti okúsil smrť za všetkých.“(Hebr 2, 9) Z tohto vyplýva nielen Boha spoznať, ale aj ohlasovať. Dar viery si nemožno nechať iba pre seba! Kristus pred svojím nanebovstúpením nám dal príkaz: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.“(Mk 16, 15-16) Sprostredkovanie Božej ponuky k spáse patrí k našim najdôležitejším úlohám.
       Neexistuje žiadna výhovorka na prerušenie vzťahu s Bohom. Prorok Jeremiáš nás sprostredkováva Božie slovo: „Prečo vravíš ľud môj: Vzbúrili sme sa, viac nepôjdeme k tebe!? Či panna zabudne na svoj skvost, nevesta na svoj opasok? Môj ľud však na mňa zabudol od nespočetných dní.“(Jer 31-32) Toto prerušenie vzťahu, toto zabudnutie na Boha sa nedeje akýmsi verejným vyhlásením nášho rozchodu. Je to naša ľahostajnosť v modlitbe, vernosti, je to nedostatok chuti kráčať v Božích stopách, čo ukazuje, že sme na Boha zabudli. Pre toto neexistuje žiadna výhovorka.
       Neexistuje žiadna výhovorka na chvíle malomyseľnosti pri pohľade na hriechy minulosti. Prorok Micheáš nás povzbudzuje: „Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťaš hriechy, prejdeš ponad vinu zvyškov svojho dedičstva? Jeho hnev netrvá večne, lebo má záľubu v zľutovaní. Zase sa zmiluje nad nami, zmyje naše hriechy a do morských hlbín zahodí všetky naše viny.“(Mich 7, 18-19) Boh nikdy „nevyťahuje“ naše staré hriechy, ktoré sme oplakali a oľutovali. To je práca diabla a jeho démonov. Boh navždy zabúda naše hriechy; aj keď mnoho mužov a žien nevie zabudnúť na svoje hriechy. Pre túto nedôveru voči odpúšťajúcemu Bohu neexistuje výhovorka.
       Neexistuje výhovorka pre strach z budúcnosti. Nerozmýšľajme o tom, čo bude zajtra! Prežime dobre túto konkrétnu chvíľu. Súčasnosť nesmie byť poznačená strachom o zajtrajší deň. „Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.“(2 Tim 1, 7)
       Neexistuje žiadna výhovorka pre poľavenie v duchovnom boji. Sv. Pavol píše Timotejovi toto: „Toto prikázanie ti zverujem, syn môj Timotej, podľa predošlých proroctiev o tebe, aby si nimi posilnený bojoval dobrý boj, aby si mal vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí odvrhli a stroskotali vo viere.“(1 Tim 1, 18-19)
12.06.2003 | Čítanosť(3172)
Lk 14, 15-24
12.06.2003 | Čítanosť(2407)
Lk 14, 7-14
12.06.2003 | Čítanosť(2018)
Lk 14, 25-35


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet