13.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Vždy odpusť svojim nepriateľom. Nič ich netrápi väčšmi než to, že sme im neodpustili.”

~OSCAR WILDE ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1493 reakcie0
(Share 328 0)


Téma: Svedectvo – Jn 1, 6-8

Myšlienky... 20/2001

       „Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.“ (Jn 1, 6-8)
      Sv. Ján Krstiteľ naplnil svoju úlohu. Pripravil cestu Pánovi. My máme podobnú úlohu. Máme pripraviť cestu Pánovi do srdca druhých ľudí. Táto úloha vyplýva z misijného rozkazu vzkrieseného Ježiša Krista: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.“(Mk 16, 15-16)
      Azda práve preto Cirkev pripomína dôležitosť kresťanského svedectva. Viera sa rodí z hlásania Božieho slova (porov. Rim 10, 17), z vydávania svedectva. Čo je vlastne to svedectvo? Sv. evanjelista Ján opisuje stretnutie Ježiša Krista so ženou – Samaritánkou. A na konci poznamenáva: „Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: „Povedal mi všetko, čo som porobila.“(Jn 4, 39) Každé stretnutie človeka s Bohom, zanecháva určitú stopu. Ľudská duša je akoby poznačená Božou prítomnosťou, vlastní zážitok dotyku nadprirodzena. Je naplnená šťastím, pokojom, láskou – je to často taký intenzívny pocit, že sa túži s tým s niekým podeliť. Tu kdesi pramení kresťanské svedectvo.
      Podobným prameňom vydávania kresťanského svedectva je skúsenosť s mocným Božím slovom. Kto sa otvorí pre Božie slovo a snaží sa podľa neho konať, zisťuje, že ho toto slovo posilňuje; že mu otvára cesty života, ktoré sa predtým zdali nedosiahnuteľné; že sa riešia problémy, ktoré sa zdali neriešiteľné. Táto skúsenosť je bohatstvom, ktoré má byť rozdané ostatným ľuďom, aby skrze túto skúsenosť aj oni uverili a konali podobne.
      Svedectvo pramení z duchovnej skúsenosti kresťana. Keď je duchovný život slabý, keď len živorí, len ťažko sa tam zrodí nejaká duchovná skúsenosť. No svedectvo iného môže posilniť tento živoriaci duchovný život. Tak sa otvorí cesta pre duchovnú skúsenosť a pre svedectvo, ktoré zasa môže posilniť ďalšieho človeka.
      Nečakajme však na nejaké „veľké“ veci, aby sme mohli vydať „veľké“ svedectvo. I tá – na prvý pohľad - najmenšia skúsenosť má v sebe silu, aby odštartovala „veľké“ veci.
      Kedy sme naposledy vedome vydali svedectvo? Kedy sme vedome pripravovali cestu Pánovi do srdca svojho blížneho?
05.02.2010 | Čítanosť(2806)
Téma: Kresťanstvo / Svedectvo /
12.06.2003 | Čítanosť(3304)
Jn 1, 19-39
12.06.2003 | Čítanosť(3295)
Jn 1, 40-51
12.06.2003 | Čítanosť(2475)
Jn 1, 1-18


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet