18.september 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Koľko žien sa v minulosti hodnotilo a ešte sa hodnotí skôr podľa telesného vzhľadu než podľa poslania, odbornosti, intelektuálnej činnosti, bohatosti ich vnímania, či pre samu dôstojnosť ich bytia.

~Ján Pavol II.~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1531 reakcie0
(Share 1156 0)


Téma: Pozdrav / Modlitba / Svedectvo / Evanjelizácia

Myšlienky... 22/2001

      Jedným z pravidiel slušného správania je pozdraviť pri stretnutí. Toto pravidlo sa vo všeobecnosti dodržuje. Pozdraviť druhého – to je predsa niečo celkom prirodzené. Ako veriaci by sme mali používať kresťanské pozdravy. No následkom predchádzajúceho totalitného obdobia ako aj rôznymi spoločenskými zmenami kresťanský pozdrav akoby stratil svoj predchádzajúci rozmer. Často sa stáva, že kto kresťanský pozdraví druhého v rámci určitého spoločenstva i miesta, na inom mieste toho istého človeka pozdraví obligátnym „Dobrý deň“. Keď som sa dopytoval na dôvod, dostal som rôzne odpovede: „Tak som bol naučený – doma (na dedine) kresťansky a v meste tak obyčajne“ „Ani som sa nad tým nezamyslel.“ „Veď to je jedno – hlavná vec, že človek pozdraví.“
      Nie je však pozdrav ako pozdrav. Pozdrav „Dobrý deň“ nie je zlý. Vyjadruje žičenie dobro pre druhého. Kresťanský pozdrav „Sláva Isusu Christu“ má však úplne iný rozmer.
      Je to predovšetkým strelná modlitba. Modlitba chvály. Kresťan keď takto pozdraví iného kresťana, pozýva ho, aby sa pripojil k tejto krátkej modlitbe. A táto modlitba má veľký účinok. „Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18, 19-20) Tieto Ježišove slová posúvajú kresťanský pozdrav od formálneho naplnenia pravidla slušného správania k modlitbe, ktorá umožňuje prítomnosť Boha osobitným spôsobom. Kresťansky pozdraviť znamená posvätiť miesto, kde sa nachádzame, určitým spôsobom nastoliť na tomto mieste Božie kráľovstvo.
      Kresťanský pozdrav je aj našim svedectvom pred týmto svetom. Je potrebné mať na mysli prísne slová nášho Spasiteľa: „Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“(Mk 8, 38)
      Kresťanský pozdrav nám tiež pripomína, že sme prijali Ježiša Krista za vládcu svojho života. Toto pripomenutie nás posilní, aby sme nasledujúce okamihy prežívali podľa Božej vôle.
      A napokon kresťanský pozdrav je aj evanjelizáciou. Anonymní svedkovia našich vzájomných stretnutí a tak aj pozdravu sú takto nepriamo pozvaní k zamysleniu o najdôležitejších otázkach ľudského života.
      Kresťanský pozdrav veľkú hodnotu i veľký dosah. Nebojme sa teda zdraviť navzájom ako kresťania.
11.07.2003 | Čítanosť(3646)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(2900)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2834)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2811)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2616)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet