20.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

     „Skús milovať každého, kto práve prechádza okolo teba, a odhalíš prvé výhonky predtým nepoznaných síl: ony dajú chuť a vôňu tvojmu životu a tiež odpoveď na tisíce tvojich otázok.”

~Chiara Lubichová~

20.06.2003 - Miron
čítanosť929 reakcie0
(Share 280 0)


Téma: Kol 3, 1

Kartotéka

Slovo života na apríl 2001
Chiara Lubichová

„Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!” (Kol 3, 1).

      Tieto slová, ktoré svätý Pavol adresoval komunite v Kolosách, nás upozorňujú, že existuje svet, kde kraľuje pravá láska, spoločenstvo, spravodlivosť, pokoj, svätosť a radosť, svet, kam nemôže vkročiť hriech a skazenosť, svet, kde sa dokonale plní vôľa nebeského Otca. Je to svet, do ktorého patrí i Ježiš. On nám ho otvoril svojím zmŕtvychvstaním, keď predtým prešiel tvrdou skúškou utrpenia. Do tohto Kristovho sveta sme nielen povolaní, my doňho už krstom patríme!
      Lenže Pavol vie, že hoci sme pokrstení, a teda sme spolu s Kristom vstali z mŕtvych, naša terajšia prítomnosť vo svete nás vystavuje tisícorakým nebezpečenstvám, pokušeniam, no najmä náklonnostiam, ktorým podliehame, ak srdce nie je v Bohu a nevšíma si jeho ponaučenia. Tieto sklony sa môžu týkať vecí, stvorení i nás samých, vlastných myšlienok, zdravia, nášho času, odpočinku, štúdia, práce, príbuzných, záľub alebo uspokojenia. Čiže všetkého, čo nie je Boh a čo nemôže byť v srdci na prvom mieste.Preto nás Pavol vyzýva: „Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!”
      A čo znamená to, „čo je hore”? To sú hodnoty, ktoré Ježiš priniesol na zem a ktorými sa vyznačujú jeho nasledovníci. Je to láska, svornosť, pokoj, odpustenie, bezúhonnosť, čistota, počestnosť, spravodlivosť, atď.. Všetko sú to cnosti a bohatstvá ponúkané evanjeliom. Nimi a cez ne sa kresťania udržujú v realite, ktorá je pre nich významná, teda že sú vzkriesení spolu s Kristom. Preto môžu odolávať vplyvu sveta, žiadostivosti tela a diablovi.
      V čom však spočíva ono „hľadať, čo je hore” v každodennom živote? Ako mať počas života uprostred sveta srdce natrvalo zakotvené v nebi? Tak, že sa necháme viesť Ježišovými myšlienkami a pocitmi. Jeho pohľad bol stále upretý na Otca a jeho život bol neustálym odrazom zákona neba, čiže zákona lásky. Tento mesiac slávime Veľkú noc, preto bude vhodné, keď sa podľa týchto slov života budeme usilovať konať svoju každodennú činnosť s takou vynaliezavou láskou, že sa naše skutky stanú vzácne a plodné.
      Napríklad k ľuďom sa môžeme správať tak, ako by sme chceli, aby sa oni správali voči nám. Budeme sa s nimi „zjednocovať”, takže bolesti a radosti všetkých budú i našimi. Keď pôjde o súlad v rodine a o dobré vzťahy v prostredí, v ktorom žijeme, nebudeme čakať, kým prvý krok urobia tí druhí. Začneme my.
      Pretože toto všetko nie je pre človeka ľahké, dokonca niekedy to vyzerá nemožné, treba upierať svoj pohľad hore a prosiť Zmŕtvychvstalého o potrebnú milosť. Takto, so zrakom upretým na to, „čo je hore”, aby sme to žili na zemi, budeme schopní vnášať nebeské kráľovstvo i do malého alebo veľkého prostredia, ktoré nám Pán zveril.
16.06.2003 | Čítanosť(2545)
Kol 3, 12-17
16.06.2003 | Čítanosť(2046)
Kol 3, 1-11
16.06.2003 | Čítanosť(1927)
Kol 3, 18-25


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet