20.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nemôžeme byť znechutení našimi nedokonalosťami, pretože dokonalosť pozostáva z boja proti nim. Ako inak môžeme proti nim bojovať, ak nie tak, že ich zbadáme a zvíťazíme nad nimi?

~Svätý František Saleský ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1044 reakcie0
(Share 283 0)


Téma: Lk 15, 32

Kartotéka

Slovo života na marec 2001
Chiara Lubichová

„Patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa” (Lk 15, 32).

      Táto veta je z konca Podobenstva o márnotratnom synovi a iste ju poznáš. Chce nám ukázať veľkosť Božieho milosrdenstva. Končí sa ňou jedna kapitola Evanjelia podľa Lukáša, v ktorej Ježiš uvádza ešte dve ďalšie podobenstvá na tú istú tému. Určite si spomenieš na udalosť o stratenej ovečke, ktorú sa majiteľ vydá hľadať a nechá pritom ostatných deväťdesiatdeväť na púšti (Lk 15, 4 - 7), i na rozprávanie o stratenej drachme a o radosti ženy, ktorá len čo ju našla, zvolala priateľky a susedky, nech sa radujú spolu s ňou (Lk 15, 8 - 10).
      „Patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.” Tieto slová sú výzvou, ktorou sa Boh obracia na všetkých kresťanov. Chce, aby sme mali účasť na jeho radosti, lebo sa vrátil hriešnik. Bol stratený, a znova sa našiel. Tieto slová z podobenstva povedal otec staršiemu synovi, ktorý s ním žil a na sklonku dňa po namáhavej práci odmietol vstúpiť do domu, kde oslavovali návrat jeho brata.
      Otec ide v ústrety tomuto vernému synovi, tak ako išiel stratenému synovi, a pokúša sa ho presvedčiť. No medzi tým, čo cíti otec a čo cíti starší syn, je zjavný rozpor. Otec, bezhranične láskavý, je plný veľkej radosti, o ktorú sa chce so všetkými podeliť. Syn zasa plný pohŕdania a žiarlivosti na mladíka, ktorého už ani nepovažuje za brata. Vyjadruje sa o ňom: „Tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok” (Lk 15, 30).
      Popri otcovej láske a radosti zo syna, ktorý sa vrátil, sa ešte zreteľnejšie prejavuje nevraživosť druhého syna odhaľujúca jeho chladný, ba až neúprimný vzťah k vlastnému otcovi. Vidí jedine prácu, plnenie si povinností, no chýba mu synovská láska. Skôr by sa zdalo, že otca poslúcha len ako nadriadeného.
      „Patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.” Ježiš týmito slovami odhaľuje nebezpečenstvo, ktoré hrozí i tebe. Nebezpečenstvo, že ti pôjde len o to, aby bol tvoj život vzorný, založený na starostlivosti o vlastnú dokonalosť, no budeš odsudzovať bratov, ktorí nie sú takí vzorní ako ty. Ak si totiž príliš zameraný na dokonalosť, potom sa staráš len o seba, zaoberáš sa iba sebou a obdivuješ sa. Počínaš si ako syn, ktorý ostal doma a vyratúva otcovi svoje zásluhy: „Toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz” (Lk 15, 29).
      „Patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.” Ježiš týmito slovami odmieta postoj, v ktorom by vzťah k Bohu spočíval jedine v zachovávaní prikázaní. To nestačí. Dobre si to uvedomuje aj hebrejská tradícia. Týmto podobenstvom ukazuje Ježiš Božiu lásku v pravom svetle. Boh, ktorý je Láska, robí prvý krok v ústrety človekovi bez ohľadu na to, či si to zaslúži alebo nie. Ale chce, aby sa mu aj človek otvoril. Inak môže dôjsť k odovzdávaniu pravého života. Ako vidíš, hlavnou prekážkou pre Boha-Lásku je práve život, v ktorom ide človekovi iba o činnosť, o diela, no Boh chce jeho srdce.
      „Patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.” Týmito slovami ťa Ježiš vyzýva, aby si cítil k hriešnikovi takú istú bezhraničnú lásku ako nebeský Otec. Žiada, aby si Otcovu lásku k človekovi nemeral svojou mierou. Otcova výzva k staršiemu synovi, aby sa spolu s ním radoval nad synom, ktorého znova našiel, je výzvou i pre teba, aby si zmenil svoje zmýšľanie. Aby si považoval za bratov a sestry aj tých, ktorými si doteraz opovrhoval a pokladal si sa za lepšieho ako oni. To v tebe vzbudí skutočné obrátenie, očistí ťa od presvedčenia, že si lepší, umožní ti vyhnúť sa náboženskej neznášanlivosti a dosiahnuť spásu, ktorú pre teba ako Boží dar preukázaný jedine z lásky získal Ježiš.
12.06.2003 | Čítanosť(2606)
Lk 15, 11-32
12.06.2003 | Čítanosť(2078)
Lk 15, 1-10


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet