18.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Počúvaj Pána v jeho príkazoch, aby ťa on vypočul v tvojich modlitbách.”

~sv. Ján Zlatoústy~

20.06.2003 - Miron
čítanosť998 reakcie0
(Share 250 0)


Téma: Lk 23, 35-43

Kartotéka

Kristus Kráľ
DUŠAN BERTA

      Veľký francúzsky učenec a zbožný kresťan Blaise Pascal vyslovil zaujímavú myšlienku: „Náboženským pravdám verím preto, lebo sú nepravdepodobné, lebo sú paradoxné.”
      K tomuto výroku ho viedla praobyčajná skúsenosť, že hoci pozemské veci sa zdajú celkom isté - predsa pominú. Naopak, náboženské veci, čo ako sa zdajú nemožné - zostávajú.
      Dnes na slávnosť Krista Kráľa máme možnosť priblížiť si aspoň niektoré z tých náboženských právd, ktoré svojou povahou potvrdzujú Pascalovu skúsenosť. Bol alebo je Ježiš naozaj kráľom? Uskutočnilo sa jeho kráľovstvo? Má náboženstvo vôbec nejaké výhľady do budúcnosti?
      Najskôr nahliadnime do minulosti. O Kristovi bolo predpovedané mnoho. Mal vyjsť z Betlehema a ako vladár vládnuť nad svojím národom. Všetci králi zeme sa mu mali klaňať a všetky národy mu mali slúžiť. Jeho vláda sa mala rozprestierať od mora až k moru, od veľkej rieky až do končín zeme. Panne Márii anjel predpovedal, že jej Syn bude veľký, dostane trón svojho praotca Dávida a jeho kráľovstvu nebude konca.
      Nádherné predpovede! Splnili sa? Zaujímavým spôsobom, ale splnili. Ježiš sa narodil v Betleheme, hoci nie na mieste, kde sa rodia králi, ale v maštali. Prišli sa mu pokloniť traja králi, aj keď v podstate nešlo o kráľov iba o múdrych a vznešených náčelníkov akýchsi kmeňov. A pred jedným skutočným kráľom Herodesom musel Ježiš dokonca utekať. Mal dostať trón, no zatiaľ nenachádzal miesto, kde by hlavu sklonil.
      Keď ho Pilát uvidel s tŕňovou korunou na hlave, s putami na rukách a celého dobitého, posmešne sa mu prihovoril: „Ty že si kráľ?” A na kríž prikázal pripevniť nápis: „Ježiš Nazaretský - kráľ židovský.” Nikto sa k nemu v tú chvíľu nehlásil, iba jeden zo zločincov ho uznal za kráľa a prosil: „Spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.” Aké paradoxné a nepochopiteľné muselo byť v tomto ukrižovanom Ježišovi vidieť kráľa. A predsa...
      Piláta onedlho zbavili trónu, vyhnali a napokon skončil tragicky. Mocný a hrdý Tibérius, za ktorého vlády Ježiša ukrižovali, bol zabitý vo vlastnom dome.
      A Ježiš... vstáva z mŕtvych, znova prichádza a hovorí: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.” Do sveta posiela dvanásť nevzdelaných mužov bez majetku a bez zbraní, aby kázali o jeho kráľovstve. Akú mali títo muži šancu na úspech? A predsa je dnes kresťanstvo rozšírené po celom svete. Dejiny išli ďalej. Padali ríše, rúcali sa tróny, no Cirkev a Kristovo kráľovstvo vydržali. Prišli diktatúry súčasnosti, novopohanstvo a ateizmus, ale ani tí, ktorí tvrdili, že náboženstvo je ópiom ľudstva, Kristovo náboženstvo nezničili. Ono sa totiž nedá zavrieť za mreže, ani do pracovných táborov.
      Veríme nepravdepodobným náboženským pravdám, ale svet raz spozná, že všetko sa mení, jedine Boh ostáva bez zmeny. Uzná, že všetci tí svetskí páni a vladári sú len dočasu, ale Boh je naveky. A napokon uverí, že Kristus je Kráľ, tak ako vždy bol, je a bude.
12.06.2003 | Čítanosť(1931)
Lk 23, 26-43
12.06.2003 | Čítanosť(1929)
Lk 23, 1-25
12.06.2003 | Čítanosť(1776)
Lk 23, 44-56


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet