14.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Sebaláska bráni zjednoteniu s Bohom a potom tiež k zjednoteniu s druhými ľuďmi – medzi sebou... v rodinách, štátoch, cirkvach. Táto sebaláska je matkou všetkých tých najrôznejších vlastných záujmov, svojvôle, samoľúbeho rozprávania a konania ľudí. Len Božia láska zjednocuje človeka s Bohom i s ľuďmi.

~Johann Michaiel Sailer ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1352 reakcie0
(Share 292 0)


Téma: Dôvera / Lk 18, 1-8

Kartotéka

Bláznovstvo dôvery
DUŠAN BERTA

      V evanjeliu dnešnej nedele nám Pán Ježiš dáva ďalšiu zo svojich dobre mienených rád, ktoré nás majú formovať v našom postoji k životu v celej hĺbke jeho tajomstva. Tá dnešná rada sa týka modlitby. Máme sa stále modliť a neochabovať.
      Každý z nás má s modlitbou svoje skúsenosti. Zažili sme pri nej radosť i sklamanie, naplnenie i prázdnotu. Pocítili sme jej silu a účinnosť, ale mali sme s ňou aj ťažkosti, keď nedokázala byť pre nás dostatočnou oporou. Koľkokrát sme vedeli spontánne vyjadriť, čo prežívame, a koľkokrát sme vôbec nevedeli, čo povedať. Boli chvíle, keď nás blažilo vedomie, že na tej druhej strane nás ktosi veľmi pozorne a chápavo počúva, no poznáme aj ubíjajúci pocit, že naše slová sa kdesi bez akejkoľvek ozveny strácajú.
      Tieto a mnohé ďalšie skúsenosti sú však pre nás veľmi potrebné, pretože nám dotvárajú akúsi mozaiku toho, čo to modlitba je, o čo v nej ide a k čomu vedie. Boh nás takto uvádza do pravého zmyslu modlitby ako prostriedku nášho spojenia s ním a zároveň ako spôsobu prežívania nášho vzťahu k nemu. Prežívanie tohto vzťahu by totiž vždy malo byť charakterizované postojom modliaceho sa človeka, ktorý vie, že mu Boh v jeho živote pripravil cestu, a snaží sa ju prijať. Preto prosí o svetlo, aby sa na tejto ceste vedel orientovať, a o silu, aby na nej vytrval.
      Zdá sa však, že pre mnohých ľudí, ku ktorým z času na čas patríme aj my, tým najčastejším kritériom modlitby je jej vypočutie, alebo nevypočutie, podľa čoho sú potom buď spokojní, alebo nespokojní. Treba však pritom vedieť, že takýmto spôsobom vnímania modlitby nekladieme na ňu ten správny dôraz. Skutočne veriaci človek sa predsa modlí predovšetkým preto, aby dokázal prijať všetko, čo mu Boh v živote pripraví, a nie preto, aby sa Boh stal akýmsi džinom z Aladinovej zázračnej lampy, ktorý splní všetky naše želania.
      Starý rabínsky príbeh chce podčiarknuť túto pravdu, keď rozpráva o tom, ako sa v čase španielskej inkvizície podarilo jednému Židovi so ženou a s dvoma deťmi uniknúť prenasledovateľom. Musel opustiť dom a celý svoj majetok. Do maličkej loďky naložil rodinu, seba a niekoľko najnutnejších vecí. Sotva sa však ocitli na otvorenom mori, rozpútala sa búrka. More burácalo a blesky križovali oblohu. Najskôr vypadli z loďky Židove deti, potom zahynula i jeho žena. Keď more utíchlo, nebolo navôkol ani živej duše. Vyzeralo to, že Žida opustil aj Boh. A vtedy sa začal modliť: „Bože Izraela, utiekol som, aby som ti mohol ďalej slúžiť, plniť tvoje prikázania, posväcovať tvoje meno. Ty si však robil všetko preto, aby som v teba neveril. Chceš ma naozaj zviesť z mojej cesty? Hovorím ti, Bože môj a mojich otcov, to sa ti nepodarí! Môžeš ma deptať, môžeš mi vziať to najlepšie a najdrahšie, čo mám, môžeš ma utrápiť k smrti. Ja aj tak budem veriť v teba. Stále ťa budem milovať.”
      Hľa, bláznovstvo dôvery...
25.08.2003 | Čítanosť(2308)
Téma: Dôvera / Modlitba
22.10.2004 | Čítanosť(1229)
Téma: Dôvera / Smrť / Viera
12.06.2003 | Čítanosť(8939)
Lk 18, 9-14
12.06.2003 | Čítanosť(2757)
Lk 18, 35-43
12.06.2003 | Čítanosť(2192)
Lk 18, 18-27


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet