20.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Život je v každom prípade príliš zložitý na to, aby sme sa k nemu stavali s chytrácky vymysleným plánom na zlepšenie a jednoznačne a definitívne mu predpisovali, akým by mal byť.”

~SV. EDITA STEINOVÁ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1046 reakcie0
(Share 246 0)


Téma: Lk 18, 10-14

Myšlienky... 38/2003

AI       Hovorí sa, že na prvý dojem netreba veľmi dať. Vo väčšine prípadov sa totiž nezhoduje s pravdou. Zaiste sa vám stalo, že človek, ktorý na vás urobil pri prvom stretnutí dobrý dojem, vás pri ďalších stretnutiach sklamal. A naopak u človeka, ktorý na vás najprv zapôsobil zlým dojmom, ste postupne nachádzali vlastnosti, pre ktoré ste si ho začali stále viac vážiť.
      Je mnoho ľudí, ktorí veľmi dbajú na to, aby vzbudili u ostatných dobrý dojem. Pri tomto úsilí však neidú cestou vnútorného zdokonaľovania a rastu čností, ale uberajú sa skratkou – jednoducho sa tvária, že sú lepší a dokonalejší než je skutočnosť. Je to maska, s ktorou sa už tak zžili, že tento rozpor už ani nevnímajú.
KE       Rozprávanie svätého evanjelistu Lukáša o dvoch ľuďoch, ktorí vystúpili do chrámu modliť sa, zaznieva v nedeľu, kedy sa začína prípravné obdobie na Veľký pôst. Pre nás je pozvaním k tomu, aby sme odložili „masky“ ktoré nosíme nielen pred ľuďmi, ale aj pred Bohom.
DI       Rozprávanie o mýtnikovi a farizejovi nám nie je neznáme. Nie je medzi nami nikto, kto by nevedel rozlíšiť, ktorý z nich zaujal správny postoj a ktorý nesprávny. Preto celkom prirodzene sa hlásime k postoju mýtnika. Kto z nás by sa chcel podobať farizejovi? Problém však spočíva v tom, že ak neideme do hĺbky, ak bagatelizujeme, alebo dokonca ignorujeme niektoré svoje chyby a slabosti, môžeme sa stať farizejmi, ktorí nosia masku mýtnika. Uznávame, že sme hriešni, ale nedokážeme vymenovať svoje hriechy...
      Ak naše napodobňovanie mýtnika bude iba niečím vonkajším, ak výkrik: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu“ (Lk 18, 13) nevyjde z pravdivého poznania nášho vnútra, ale bude iba vonkajšou súčasťou masky mýtnika, ktorú si chceme nasadiť, neodohraje sa v nás nič mimoriadne. Takáto „skratka“ nepritiahne Božiu milosť, ktorá môže premeniť naše srdcia. Musíme ísť do hĺbky!
PAR       Obľúbený nemecký spisovateľ Wilhelm Busch píše vo svojej knihe Kleine Erzählugen, že často navštevoval v domove dôchodcov starého muža, ktorý bol ľahostajný vo viere, takže keď mu čokoľvek čítal zo Svätého písma, vždy to dopadlo, ako keď sa hrach na stenu hádže. Raz, keď ho prišiel navštíviť, ležal starec v posteli.
       „Ste azda chorý?“
      On odpovedal: „Keď má človek sedemdesiat päť, veru už môže pokojne umrieť.“
       „Nemáte pravdu,“ zvolal spisovateľ, „to, či človek môže pokojne zomrieť, nezáleží na veku. Videl som pokojne umierať štrnásťročného chlapca a videl som zomierať starého človeka, ktorý zúfalo zápasil pri smrti so svojimi hriechmi. Na veku nezáleží. Záleží len na tom, či máme všetko v poriadku s Bohom a s blížnymi.“
      Starec sa zahľadel na spisovateľa a vraví: „Poriadok s Bohom? Ten mám. Nič som proti Bohu nepodnikal, nehrešil som Božie meno, neurážal som v rečiach Boha... A poriadok s blížnymi tiež mám. Nikoho som nezabil, nikoho som neokradol, nikomu som neublížil...“ a pokračoval vo výpočte svojich dobrých skutkov tak, že rukami jazdil po pokrývke, ako keby chcel všetky svoje dobré skutky zhrnúť na hromadu a predložiť ich Bohu na zaplatenie. Keď skončil, spisovateľ mu povedal: „Môžem vám skutočne blahoželať, že môžete tak slávnostne predstúpiť pred Pána Boha. Ja nemám ani polovicu vášho veku, ale so mnou to nie je také slávne. Keď sa ja dívam na svoj život, veru ma trápi, že som zostal dlžen veľa lásky Bohu a ľuďom okolo seba. Koľko ráz Ježiš prechádzal v blížnych vedľa mňa hladný a nedal som mu jesť, smädný a nedal som mu piť, pocestný a nepritúlil som ho, slabo oblečený a nezaodel som ho, chorý a neponúkol som mu pomoc, opustený a nevenoval som sa mu. Koľko ráz som mal ľuďom pomôcť a poradiť, koľko ráz som ich mal potešiť a pozdraviť, koľko ráz som ich mal uctiť pozornosťou, povšimnutím, pochopením, odpustením a neurobil som to. Veru som sa tým previnil. Veru som zhrešil. Ako môžem mať nádej, že ma nebeský Otec príjme? Milosrdný Ježiš Kristus je moja záchrana. Zomrel aj za mňa: v neho dôverujem. Vo svoje vlastné sily vôbec nedôverujem.“
      A zostali ticho. Po chvíli ticha si starec zhlboka vydýchol. A povedal: „No, keď nad tým znova uvažujem, tak v mojom živote tiež nebolo všetko v poriadku. Nie, nebolo všetko v poriadku ani s Bohom ani s blížnymi.“ A začal znovu hodnotiť svoj život. Prichodilo mu na myseľ veľa toho, čo zameškal vykonať z lásky k Bohu a k blížnym. Vypočítaval to s opravdivou úprimnosťou. Nakoniec toho bola taká hromada, že pred chvíľou vymenované dobré skutky sa popri tom celkom stratili.
      Spisovateľ mu povedal: „Vidíte, s takou horou hriechov ste chceli vojsť pred najsvätejšieho Boha! Viete, čo vám pomôže? Nehľadajte záchranu vo svojich zásluhách ako kedysi farizej! Ale pozdvihnite svoje oči k Spasiteľovi.“ A bolo znovu ticho. Potom starec sa zodvihol na posteli. Hľadel, dlho hľadel na kríž, čo visel na stene. Potom pomaly zostúpil z postele, kľakol si na obe kolená tvárou ku krížu, lakťami sa oprel o posteľ, hlavu si vložil do dlaní a začal tíško hovoriť: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu...“ znova a znova to opakoval.
      Spisovateľ ho nechcel vyrušiť. Tíško odišiel. Pomyslel si: Farizej sa premenil na mýtnika. A keď ho o týždeň znovu navštívil, našiel ho naozaj zmeneného. Bol už zdravý. Jeho srdce bolo premenené, lebo našlo Ježiša Krista, jediného záchrancu. (Jozef Vrablec, V službe Slova C, SÚSCM, Rím 1991, s. 395.)
MY       Kiež by sa každý z nás podobne ponoril do svojho vnútra. Zaiste objavíme mnoho vecí, ktoré budeme môcť ponúknuť Božej odpúšťajúcej láske.
ADE       Strhnime si teda masku mýtnika a skúmajme svoje srdce, aby sme sa stali mýtnikmi bez masky, ktorí so skrúšeným srdcom volajú: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu“ (Lk 18, 13).
12.06.2003 | Čítanosť(8903)
Lk 18, 9-14
12.06.2003 | Čítanosť(2744)
Lk 18, 35-43
12.06.2003 | Čítanosť(2180)
Lk 18, 18-27


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet