19.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Láska je vysvetlením všetkého. Láska pozerá na druhého v jeho neopakovateľnej jedinečnosti.”

~Ján Pavol II.~

20.06.2003 - o. RNDr. Jozef Voskár
čítanosť1819 reakcie0
(Share 375 0)


Téma: Túžba po slobode / Sloboda / Lk 15, 11-32 / Gal 5, 13

Myšlienky... 41/2003

      Túžba po slobode patrí k základným prirodzeným prejavom človeka. Už od lona matky celý vývin ľudského jedinca smeruje k stálemu oslobodzovaniu sa z obmedzení, v ktorých sa nachádza. Zo začiatku, kým ešte neužíva vlastný rozum, má táto túžba viac pudový, inštinktívny charakter, ako napr. východ zo stiesneného prostredia útrob svojej matky, alebo vykopanie sa z teplej a mäkkej, ale zároveň tesnej perinky do voľnejšej postieľky, z ktorej sa neskoršie dieťa i silnejším nárekom pýta von do voľnejšieho širšieho, ale aj nebezpečnejšieho priestoru bytu, potom dvora, ulice a širšieho okolia.
      Dospievajúci človeka túži slobodne poznávať svet, rozširovať svoj obzor poznania, poznávať podstatu vecí, a teda pravdu o všetkom, čo ho obklopuje. Raz keď dozrie k zodpovednej slobode, oslobodí sa aj z rodiny a založí si vlastnú. Túžbu po slobode človek obzvlášť hlboko prežíva i v situáciách, do ktorých sa môže za istých okolností dostať zaslúžene, alebo aj celkom nevinne: do väzení, alebo v našom storočí nám dobre známych koncentračných táborov. Táto túžba, a potom aj jej naplnenie, je vždy sprevádzané radosťou z dosiahnutého cieľa slobody, v ktorom si človek najviac uvedomuje svoju veľkosť a svoju dôstojnosť, pretože pre slobodu sme boli stvorení a povolaní, ako to zdôrazňuje sv. Pavol, keď hovorí: „Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia“ (Gal 5, 13).
      Čo to ale znamená byť slobodný, čo je pravá sloboda a čo je jej vrcholom? Na túto otázku sa teraz pokúsme nájsť aspoň približne výstižnú odpoveď.
      Aj márnotratný syn zatúžil po slobode, lebo otcov dom sa mu zdal pritesný na to, aby si mohol slobodne užívať podľa vlastných predstáv dedičný podiel, ktorý dostal od otca. Doma mu nevadila otcova láska a dobrota, ale otcova vôľa, preto chcel uniknúť spod jej dohľadu, z jej blízkosti a z jej dobrotivej neodolateľnosti. Chcel byť od nej ďaleko. Vieme z tohto podobenstva, kde táto, ako každá iná cesta za slobodu bez uznania Božej vôle a Božej pravdy končí – „pri sviniach“. Ale aj odtiaľ je možný návrat!
      Dnes sa o slobode a demokracii veľa hovorí. V roku 1989 takmer celá naša spoločnosť štrkala s kľúčmi na námestiach a skandovala heslá o slobode, o slobodných voľbách, o slobode slova, o slobode pohybu, o slobode viery a pod. Sloboda má jednak svoje viditeľné vonkajšie rozmery, ktorých užívanie bez zodpovednosti za dobro iných podľa vlastných mravných noriem vedie až k anarchii. Takíto ľudia nevedia slobodu zvládnuť a spoločnosť má potom s nimi problém ako s kriminálnymi živlami. Lenže sloboda má predovšetkým svoj vnútorný rozmer, ktorý spočíva v slobodnom a zodpovednom prijatí najvyšších mravných noriem pre usmerňovanie každého ľudského činu smerom k prirodzenému dobru pre každého človeka a napokon k absolútnemu Dobru, ku ktorému sa možno dostať len cez pravdu, ktorá má svoj pôvod v Božej pravde. „Pravda vás vyslobodí... Keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní“ (Jn 8, 32b; 36).
      Pravá sloboda je teda tá vnútorná, ktorú nám dáva Boh prostredníctvom svojho Syna, ktorá nás oslobodzuje od otroctva hriechu, od otroctva smrti a od otroctva litery zákona, ktorá zabíja, pretože sloboda je tam, kde je Pánov duch (porov. 2 Kor 3, 17).
      V pravej slobode sa koná dobro. Jej vrcholom je, keď človek pre svoje konanie využíva už len alternatívu dobra. Kto nespája svoju vôľu s Božou, na toho platí výrok Dostojevského: „Ak niet Boha, všetko je dovolené.“
      Ak psa dlho uviazaného na krátkej reťazi pri búde zrazu pustíme, inštinktívne z túžby po slobode plnou rýchlosťou odbehne z miesta svojej neslobody. Doslova „lieta“ ako zmyslov zbavený, že ho majiteľ ani nie je schopný ovládnuť. Ak ho niekde nezrazí auto v ošiali svojej vonkajšej slobody, vráti sa domov celkom vysilený a hladný do bezpečia neslobody u svojho pána. Žime teda radšej svoju vnútornú slobodu so svojím Pánom stále.
25.06.2003 | Čítanosť(1215)
Téma: Evanjelium / Sloboda
25.06.2003 | Čítanosť(1154)
Téma: Sloboda
12.06.2003 | Čítanosť(2622)
Lk 15, 11-32
12.06.2003 | Čítanosť(2099)
Lk 15, 1-10
16.08.2003 | Čítanosť(2084)
Sloboda


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet