20.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ježiš Kristus prvý jasne zdôraznil cenu každej jednotlivej duše a nikto viac nesmie priviesť tieto duše k ich predošlej biede. Nikto nemôže poprieť, že jedine On priviedol duše k týmto vrcholom... Človek môže voči nemu a voči jeho posolstvu zaujať stanovisko, aké chce, jedno je isté: od tej chvíle sa hodnota našej rasy zvýšila. Pravá úcta človeka, vedome či nevedome, spočíva v praktickom uznaní Boha ako Otca.

~Harnack~

20.06.2003 - Miron
čítanosť999 reakcie0
(Share 412 0)


Téma: Zvestovanie Pána – 25. 3. / Lk 1, 24-38

Kartotéka

Zvestovanie Pána – 25. marca
Grossow – Karrer

      V tichosti nazaretského domčeka, v neznámom, bezvýznamnom a zastrčenom mestečku, zaznie posolstvo archanjela Gabriela a Slovo sa stáva Telom v lone Panny Márie. Jediným svedkom, jediným človekom, ktorý je zúčastnený na tejto veľkej udalosti dejín spásy, ktorá mení beh dejín, je doteraz neznáma jednoduchá Panna. Maliari a básnici všetkých kresťanských storočí oslávili toto Zvestovanie, ktoré potešuje srdcia veriacich. „Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia!“ (Lk 1, 48). Keď sa niekedy nejaké proroctvo splnilo, tak je to práve toto. Predstavme si túto krásnu scénu Zvestovania a uvažujme o uponížení Božom, o omilostení Panny a jej príklade čnosti.
      V hymne „teba Bože chválime“, okrem iného sa modlíme: „Ty si neváhal vstúpiť do života Panny, stal si sa človekom, aby si vykúpil človeka“. Bez toho, že by sme nejako uberali na duchovnej veľkosti Panny, ktorá bola vyvolená, musíme povedať, že vtelenie je veľké uponíženie pre Pána Boha. Vo svätyni panenskej Matky Slovo Božie prijalo ľudskú prirodzenosť, podobu sluhu. Týmto položil Syn Boží nielen základ svojho uponíženia až k smrti na kríži, ale už samo vtelenie bolo základom a začiatkom jeho uponíženia. Slovo Božie sa stalo Telom, Boh sa stal človekom „narodeným zo ženy“ (Gal 4, 4), stal sa našim bratom. „Veď bol podobne skúšaný, okrem hriechu“ (Hebr 4, 15). Ďakujeme ti Pane Ježišu, za to všetko a zvelebujeme ťa!
      Tajomstvo vtelenia nás napĺňa vždy znova úctyplným úžasom a vďakou voči Bohu, ktorý sa tak uponížil. Ako blízko prišiel Boh ku človekovi a ako veľkým sa stal človek vtelením Božím! Aké veľké je to zjavenie Božej lásky k nám ľuďom! Boh prijal ľudskú prirodzenosť, hovoril rečou ľudí, stal sa jedným z nás.
      A Panna Mária je tá vyvolená, skrze ktorú sa uskutočnilo toto nevysloviteľné tajomstvo: Ona sa smela stať Matkou „Syna Najvyššieho“. Skutočne, je Ona Bohom obľúbená, milosti plná a Pán je s ňou. Na jej slovo súhlasu „moc Najvyššieho ju zatieni“, Najsvätejšia Trojica sa k nej skloní a Syn Boží – Slovo – sa stane v nej Telom. Blažená si, Panna Mária, a hodná každej chvály!
      Panna Mária sa nespreneverila svojmu vyvoleniu. Za to bola milosťou Božou tak spojená s Bohom, ako si to ani nevieme predstaviť. Obdivujeme s bázňou jej čnosti, ktoré sú podmienkou a znakom jej spojenia s Bohom. Jej utiahnutosť: cirkevní otcovia hovoria o tom a maliari si ju radi predstavujú v tichu jej izbietky a so Svätým písmom v ruke. To je viac, ako zbožná fantázia: Jej Magnificat dokazuje, ako jej duchovný život bol naplnený duchom a slovami žalmov a modlitbami Starého zákona. Potom obdivujeme aj jej pokorné a dokonalé podrobenie sa vôli Božej. „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova!“ Bez lásky k vôli Božej je nemožné, aby sme sa Bohu ľúbili a našli šťastie v jednote s ním.
      Nech je dnešný sviatok naplnený vďačnosťou voči Pánu Bohu za vtelenie Syna Božieho a radostnou úctou k Matke Božej.
12.06.2003 | Čítanosť(8903)
Lk 18, 9-14
12.06.2003 | Čítanosť(8487)
Lk 10, 25-37
12.06.2003 | Čítanosť(3730)
Lk 10, 1-20


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet