14.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Boh nepatrí k spoločenskej elite, medzi ktorú sa obyčajný človek len tak nedostane. Obzvlášť rád načúva práve chudobným, nepatrným, poníženým a odpudzujúcim.”

~KLAUS HEMMERLE ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť917 reakcie0
(Share 345 0)


Téma: Zvestovanie Presvätej Bohorodičke / Lk 1, 24-38

Kartotéka

Zvestovanie

      Evanjelista Lukáš nám vo svojom evanjeliu podáva správu o zvestovaní Ježišovho narodenia. Táto správa, podobne ako aj iné v Biblii, sa vysvetľovala ako presný opis udalostí bez ohľadu na to, čo autor správy chcel čitateľovi povedať.
      Pokúsme sa preto v krátkosti ukázať, ako by sa dalo manipulovať s textom, ktorý popisuje zvestovanie Ježišovho narodenia. Text hovorí o tom, že bol k Márii poslaný anjel Gabriel, aby jej zvestoval, že porodí syna, dá mu meno Ježiš, ktorý bude Synom Božím (Lk 1, 26-38). Na prvý pohľad bije do očí podobnosť zvestovania o narodení Jána Krstiteľa (Lk 1, 5-20). Deje sa to podľa rovnakej schémy:
      Zjavuje sa nebeská bytosť.
      Zvestuje sa narodenie syna.
      Synovi je určené meno.
      Je oznámená jeho budúcnosť.
      Odkiaľ pochádza táto schéma? Zo Starého zákona. Nájdeme ho vo viacerých textoch, v ktorých sa predpovedá a zvestuje narodenie dieťaťa. Preto túto schému voláme „schéma zvestovania“. Stačí porovnať Gn 16, 7-12, kde sa Boží anjel zjavuje Agar, Sáriinej služobnici a zvestuje jej narodenie syna. Alebo Gn 17, 15-19, Boh sa zjavuje Abrahámovi a zvestuje mu narodenie syna Izáka.
      Schéma narodenia je len polovicou evanjeliového rozprávania. Mária prejavuje rozpaky, anjel ich rozptýli a konečne dá Márii znamenie, podľa ktorého ona spozná, že Boh splní svoj prísľub. Aj tu možno nájsť starozákonnú schému? Áno! Porovnajme pochybnosti Mojžiša, keď mal ísť k faraónovi (Ex 3, 10-12), alebo povolanie Jeremiáša (Jer 1, 4-10).
      Našu schému môžeme doplniť o ďalšie tri body:
      Rozpaky človeka.
      Objasnenie, ktoré odstráni rozpaky.
      Overovacie znamenie.
      Mária spoznáva na tehotnej Alžbete, že Boh je pravdivý a plní prísľub. Z tohto je zrejmé, že autor nechce vyrozprávať skutočnosť doslova, ale používa starozákonnú schému, aby vyložil a objasnil túto skutočnosť.
      Ďalším rozborom textu by sme došli k tomu, že m máme pred sebou kristologické vyprávanie, ktoré nám má ozrejmiť, že Ježiš je Syn Boží, Mesiáš, večný Pán, v ktorom sa splnia mesiášske prisľúbenia Starého zákona. V našom príbehu sa jedná o zdôraznenie a názorné vysvetlenie prvokresťanských výpovedí. Preto pri určení druhu tohto textu urobíme dobre, keď budeme hovoriť o „vyznávačskom rozprávaní“. Bolo by proti výpovedi textu, keby sme chceli z neho vykonštruovať presný historický priebeh so všetkými podrobnosťami, pretože autor tohto textu nám chcel predovšetkým povedať: Ježiš je Boží Syn a jeho pôvod je v Bohu.
12.06.2003 | Čítanosť(8939)
Lk 18, 9-14
12.06.2003 | Čítanosť(8504)
Lk 10, 25-37
12.06.2003 | Čítanosť(3748)
Lk 10, 1-20


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet