22.júl 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Keď slepý stojí na slnku, existuje síce pre slnko, ale slnko neexistuje pre neho. Tak je bezbožný človek slepý vo svojom srdci. Čo má robiť? Má sa očistiť, aby mohol vidieť Boha. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

~Pavol VI.~

20.06.2003 - Miron
čítanosť853 reakcie0
(Share 318 0)


Téma: Zvestovanie Presvätej Bohorodičke / Lk 1, 24-38

Kartotéka

Zvestovanie

      Evanjelista Lukáš nám vo svojom evanjeliu podáva správu o zvestovaní Ježišovho narodenia. Táto správa, podobne ako aj iné v Biblii, sa vysvetľovala ako presný opis udalostí bez ohľadu na to, čo autor správy chcel čitateľovi povedať.
      Pokúsme sa preto v krátkosti ukázať, ako by sa dalo manipulovať s textom, ktorý popisuje zvestovanie Ježišovho narodenia. Text hovorí o tom, že bol k Márii poslaný anjel Gabriel, aby jej zvestoval, že porodí syna, dá mu meno Ježiš, ktorý bude Synom Božím (Lk 1, 26-38). Na prvý pohľad bije do očí podobnosť zvestovania o narodení Jána Krstiteľa (Lk 1, 5-20). Deje sa to podľa rovnakej schémy:
      Zjavuje sa nebeská bytosť.
      Zvestuje sa narodenie syna.
      Synovi je určené meno.
      Je oznámená jeho budúcnosť.
      Odkiaľ pochádza táto schéma? Zo Starého zákona. Nájdeme ho vo viacerých textoch, v ktorých sa predpovedá a zvestuje narodenie dieťaťa. Preto túto schému voláme „schéma zvestovania“. Stačí porovnať Gn 16, 7-12, kde sa Boží anjel zjavuje Agar, Sáriinej služobnici a zvestuje jej narodenie syna. Alebo Gn 17, 15-19, Boh sa zjavuje Abrahámovi a zvestuje mu narodenie syna Izáka.
      Schéma narodenia je len polovicou evanjeliového rozprávania. Mária prejavuje rozpaky, anjel ich rozptýli a konečne dá Márii znamenie, podľa ktorého ona spozná, že Boh splní svoj prísľub. Aj tu možno nájsť starozákonnú schému? Áno! Porovnajme pochybnosti Mojžiša, keď mal ísť k faraónovi (Ex 3, 10-12), alebo povolanie Jeremiáša (Jer 1, 4-10).
      Našu schému môžeme doplniť o ďalšie tri body:
      Rozpaky človeka.
      Objasnenie, ktoré odstráni rozpaky.
      Overovacie znamenie.
      Mária spoznáva na tehotnej Alžbete, že Boh je pravdivý a plní prísľub. Z tohto je zrejmé, že autor nechce vyrozprávať skutočnosť doslova, ale používa starozákonnú schému, aby vyložil a objasnil túto skutočnosť.
      Ďalším rozborom textu by sme došli k tomu, že m máme pred sebou kristologické vyprávanie, ktoré nám má ozrejmiť, že Ježiš je Syn Boží, Mesiáš, večný Pán, v ktorom sa splnia mesiášske prisľúbenia Starého zákona. V našom príbehu sa jedná o zdôraznenie a názorné vysvetlenie prvokresťanských výpovedí. Preto pri určení druhu tohto textu urobíme dobre, keď budeme hovoriť o „vyznávačskom rozprávaní“. Bolo by proti výpovedi textu, keby sme chceli z neho vykonštruovať presný historický priebeh so všetkými podrobnosťami, pretože autor tohto textu nám chcel predovšetkým povedať: Ježiš je Boží Syn a jeho pôvod je v Bohu.
12.06.2003 | Čítanosť(8837)
Lk 18, 9-14
12.06.2003 | Čítanosť(8417)
Lk 10, 25-37
12.06.2003 | Čítanosť(3638)
Lk 10, 1-20


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet