17.júl 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ak ona neporodila Boha, potom nemôže byť nazývaný Bohom ten, ktorý sa z nej narodil. Pretože Písmo ho nazýva Bohom, potom ona porodila Boha, ktorý sa stal človekom. Pretože on sa mohol stať človekom len skrze zrodenia zo ženy, potom ako by bolo možné, aby nebola Bohorodičkou tá, ktorá ho porodila?

~sv. Cyril Jeruzalemský~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1024 reakcie0
(Share 222 0)


Téma: Súd / Mt 25, 31-46

Myšlienky... 48/2003

      Nedele v prípravnom období pred Veľkým pôstom prinášajú dôležité evanjeliové posolstvá, aby nás priviedli k uvažovaniu o najhlavnejších črtách kresťanského života a tak nás motivovali k náprave, k skorigovaniu smeru nášho života.
      Mäsopôstna nedeľa alebo ak jej dáme názov podľa evanjelia, ktoré sa v túto nedeľu číta – nedeľa posledného súdu, nám kladie túto dôležitú otázku: „Čo je cieľom tvojho života?“ Odpoveď poznáme. Sformulovali by sme ju asi takto: „Cieľom môjho života je dosiahnutie Božieho kráľovstva, dosiahnutie spásy.“ Spása však nie je niečo, čo by sme získali len preto, že sme zapísaní v krstnej matrike. Spása nie je ani záležitosťou nejakej mágie, kde sa mávnutím čarovného prútika bez námahy získa tu, po čom človek túži. Spása je neustála, po celý život trvajúca spolupráca s Božou milosťou, ktorá dáva človeku silu vytrvať v skúškach, prekonať zlé náklonnosti a osvojiť si čnosti. Preto poznanie cieľa nášho života vyvoláva otázku: „Čo mám robiť, aby som bol spasený?“
      Cirkevní Otcovia o dvoch smeroch, o dvoch aspektoch, v ktorých má byť zjavná naša aktivita zameraná na dosiahnutie spásy. Prvým je očistenie sa od vášní a druhým je úsilie o vzrast čností. Tieto dva aspekty sú mnohými spôsobmi vyjadrené vo Svätom písme. Svätý apoštol Pavol pripomína Efezanom, že majú „odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy, a obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania, obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti“ (Ef 4, 22-24). Rimanov napomína slovami: „Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista“ (Rim 13, 13-14). Tieto slová nám ukazujú smer, ktorým sa máme vydať na ceste k spáse. Štart tejto cesty sa začína mýtnikovým zvolaním: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu“ (Lk 18, 13) a rozhodnutím márnotratného syna: „Vstanem, pôjdem k otcovi...“ (Lk 15, 18).
      Dnešná nedeľa nám prináša motiváciu pre začatie tejto cesty. Pripomína nám: Deň súdu sa blíži! Blíži sa deň, keď sa postavíme pred Boha, keď z nás spadnú všetky masky a náš večný osud bude jasný.
      Ježiš Kristus hovorí: „Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie - a tu je niekto väčší ako Jonáš! 42 Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť - a tu je predsa niekto väčší ako Šalamún!“ (Mt 12, 41-42).
      Svätý apoštol Pavol píše Rimanom: „Azda si myslíš, človeče, že ty, čo súdiš tých, čo robia také veci, a sám ich robíš, unikneš Božiemu súdu?!“ (Rim 2, 3). Korinťanom adresuje slová: „Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé“ (2 Kor 5, 10). V liste Hebrejom čítame: „A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd...“ (Hebr 9, 27).
      Sväté písmo zreteľne hovorí o fakte, s ktorým sa každý z nás raz stretne – o Božom súde. Možno, že sa nás pri tom zmocňuje obava, ba dokonca strach. Svätý Maxim Vyznávač chváli takúto obavu či strach, keď vedie k vykročeniu na cestu nápravy. Práve k tomu nás chce motivovať posolstvo mäsopôstnej nedele.
      Celý pôst budeme mať konkrétne pokyny, čo presne máme robiť. Sú vyjadrené v modlitbe sv. Efréma Sýrskeho, ktorá zaznieva počas Veľkého pôstu:
      „Pane a Vládca môjho života, zažeň odo mňa ducha lenivosti, nedbalosti, lakomstva a prázdnych rečí.
      Udeľ mne, svojmu nehodnému služobníkovi, ducha čistoty, pokory, trpezlivosti a lásky.
      Áno, Pane a Vládca, daj, aby som poznal svoje hriechy a neodsudzoval svojho brata, lebo ty si zvelebený na veky vekov. Amen.“
      Odmietnutím námahy pri prekonávaní slabostí a hriešnych návykov môžeme prežiť toto nadchádzajúce pôstne obdobie, ale aj celý život, v relatívnom pohodlí. No toto nie je cesta k dosiahnutiu spásy.
      Prijmime naliehanie, ktoré je ukryté v tejto prípravnej nedeli pred Veľkým pôstom, v spolupráci s Božou milosťou pracujme na svojom posvätení, aby okamih súdu, bol pre nás začiatkom večného a blaženého prebývania v nebeskom kráľovstve.
12.06.2003 | Čítanosť(2966)
Mt 25, 14-30
12.06.2003 | Čítanosť(2852)
Mt 25, 31-46
12.06.2003 | Čítanosť(2728)
Mt 25, 1-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet