20.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nesnažím sa pochopiť, aby som uveril, pretože nikdy nepochopím, kým neuverím.

~SV. ANZELM~

20.06.2003 - o. RNDr. Jozef Voskár
čítanosť1361 reakcie0
(Share 489 0)


Téma: Hriech je nepremlčateľný

Myšlienky... 49/2003

      V právnej praxi sa vyskytujú prípady, keď je možné u páchateľa využiť tzv. premlčaciu lehotu, ktorá ho uchráni pred trestným stíhaním, ako aj pred zaslúženou sankciou – trestom. Býva to najčastejšie vtedy, keď sa napr. na páchateľa trestného činu príde až po niekoľkých rokoch. Premlčateľnosť sa však na niektoré trestné činy vzťahuje, na niektoré nie, ako napr. na trestné činy proti ľudskosti. Keďže každý štát má svoj právny systém, aj možnosti premlčania sú odlišné.
      No na rozdiel od ľudských právnych noriem, Božia norma nepozná premlčateľnosť trestného činu – hriechu. U Boha neexistuje „včera“ a „zajtra“, on žije vo večnom „teraz“. Boh ako absolútna bytosť má absolútne poznanie o každom ľudskom čine. Jemu sa jednoducho nemôže stať, aby na niečo prišiel až po rokoch, alebo aby niečo ušlo jeho pozornosti, či azda vypadlo z „pamäti“, aby na to nakoniec musel iba „kývnuť rukou“. Nič také sa Bohu nemôže stať. To si môže myslieť iba človek s úplne naivnou predstavou o Bohu.
      A teraz máme ďalšou úvahou prísť k podstate „trestného činu hriechu“ stojaceho vždy proti Božím normám a zároveň proti cieľu určenému Bohom. Musíme si uvedomiť, že človek bol stvorený na Boží obraz ako slobodný Boží spolupracovník na dosiahnutie tohto cieľa. Každý ľudský čin, ktorý smeruje k cieľu, určenému Stvoriteľom, je dobrý. Ľudský čin, ktorým sa sabotuje Boží plán a nevedie k cieľu, je zlý, je spreneverou človeka – spolupracovníka na Božom pláne, - je hriechom. Hriech je teda vzburou proti Bohu, je sabotážou jeho cieľa, ako i jeho mravných noriem, je nespravodlivosťou a podľa židovskej teologickej terminológie aj dlhom voči Bohu. Hriech človeka nesie so sebou svoje katastrofálne dôsledky, ktoré majú jednak svoje prirodzené sankcie, ktoré nesie jeho páchateľ a má tiež svoj sociálny rozmer, poškodzujúci celé ľudské spoločenstvo v prirodzenom poriadku vecí. No najkatastrofálnejší dôsledok hriechu je, že ničí v človeku jeho nadprirodzený život a to až s dosahom za hranice prirodzeného života, s dosahom do večnosti. A keďže človek nemá čím splatiť Bohu tento obrovský dlh a hriechom preťal i puto lásky medzi človekom a Bohom, opäť iba Boh má prostriedok na opätovné vybudovanie mostu, po ktorom sa človek môže slobodne vrátiť do otcovského domu a získať tak odpustenie dlhu. Priťahuje nás k sebe lanami lásky (porov. Oz 11, 4), ktoré nahadzuje do víru kalných a hlbokých vôd hriechu, aby sme sa ich chytili, a aby nás vytiahol a zachránil. Ľudové príslovie hovorí: „Topiaci sa aj slamky chytá“. Lenže Boh nám neponúka slamku na našu záchranu. Ponúka svojho milovaného Syna, ktorý zničil náš dlžobný úpis a znovu nám daroval právo nielen sa volať, ale aj byť Božími deťmi (porov. 1 Jn 3, 2).
      Boh má teda celkom inú stratégiu záchrany človeka zničeného hriechom. Celé dejiny spásy nie sú ničím iným ako dejinami neúnavne opakovaných pokusov Boha, aby vytrhol človeka z hriechu. Učí ho, napomína a všeličo aj dopúšťa, len aby mu mohol odpustiť a vziať ho do náručia. Ale to nikdy nerobí automaticky z „profesie“, ako to niektorí ironicky hovoria, alebo premlčaním hriechu a sankcie za hriech, ale vždy najprv očakáva slobodné rozhodnutie človeka zmeniť svoje zmýšľanie, svoj život, odhodiť starého človeka v hriechu a obliecť si nového človeka v Kristovi.
      Práve prežívame pôstne obdobie, v ktorom máme možnosť hlbšie si uvedomiť a priznať svoju hriešnosť, katastrofálne dôsledky nášho hriechu, Božiu iniciatívu na našu záchranu a predovšetkým naše slobodné rozhodnutie k skutočnej vnútornej premene. Musíme si uvedomiť, že nikto sa nemôže vykúpiť a zachrániť sám, ako topiaci, ktorý by sa za vlastné vlasy chcel vytiahnuť z vody. A nakoniec nám musí byť jasné, že Boh naše hriechy nepremlčuje, ale sám nám ich draho vykupuje a odpúšťa smrťou svojho Syna na Golgote.
      Buďme mu za to vďační a prosme, aby aj toto posvätné obdobie bolo príležitosťou na takúto zmenu v našom živote, aby sme ako vrchol svojej slobody využívali už len alternatívu skutkov, ktoré vedú k cieľu, ktorý nám určila nekonečná Láska.
25.06.2003 | Čítanosť(4642)
Téma: Hriech
26.08.2003 | Čítanosť(1967)
Téma: Hriech / Maličkosti
04.10.2003 | Čítanosť(2434)
Hriech


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet