20.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Nekonečná Inteligencia riadi svet. Čím viac pozorujem, tým viac vidím túto Inteligenciu, ktorá sa skrýva za tajomstvami vecí. Viem, že sa mi budú preto posmievať, na tom však nezáleží. Skôr mi môžu odrať kožu, ako vyrvať vieru v Boha... Boh? Nielenže v neho verím, ja ho vidím.

~Fabre~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1495 reakcie0
(Share 289 2)


Téma: Blížny / Cirkev / Spoločenstvo / Mk 2, 1-12

Myšlienky... 52/2003

      Pri našich stretnutiach v chráme často zaznievajú slová „bratia a sestry v Kristu“. Toto oslovenie alebo skôr vnímanie tohto oslovenia je bohužiaľ veľmi často zdeformované povrchným chápaním a zakoreneným formalizmom. Ako môžeme na seba vzťahovať slová „bratia a sestry v Kristu“, keď sa k sebe nesprávame ani ako priatelia?
      Muž, ktorý sa presťahoval do mesta, dva roky chodil v novom bydlisku na bohoslužby do najbližšieho chrámu, bez toho, aby pocítil, že niekto z tejto farnosti sa o neho zaujíma. Po skončení bohoslužieb niektorí odišli náhlivo domov, iní sa rozprávali so starými priateľmi vo viac menej uzavretých skupinkách. Jedného dňa sa však rozhodol, že to zmení. Prišiel na bohoslužbu a na hlave si nechal športovú šiltovku. Sadol si na svoje zvyčajné miesto úplne vzadu. Už o pár minút ho poklepala po pleci staršia pani, ktorá akurát prišla. Nahla sa k nemu a zašepkala: „Brat môj, v chráme si máme zložiť prikrývku z hlavy.“ „Ďakujem,“ odvetil, ale šiltovku si nedal dole z hlavy. O krátky čas si ho všimol kostolník a hneď prišiel k nemu. Povedal: „Brat môj, nosenie šiltoviek na hlave je v chráme zakázané.“ Muž znova poďakoval, ale šiltovku si nechal na hlave. Po skončení bohoslužby ho vyhľadal kňaz. Spýtal sa ho, ako sa má, odkiaľ pochádza atď. Nakoniec dodal: „Môj drahý brat, mať šiltovku na hlave v chráme nie je dovolené...“ „Ja viem,“ povedal muž so šiltovkou, „ale chodím do tohto chrámu už dva roky a nikto si ma nevšimol. A dnes – vďaka šiltovke – si ma všimli všetci, ba dokonca sa ku mne aj prihovorili.“
      Možno, že toto rozprávanie má svoje ostne, ktoré nás bolestne pichli, pretože cítime, že toto by sa ľahko mohlo odohrať aj v našom chráme, v našej farnosti. Koľkí sa cítia osamelí v spoločenstve „bratov a sestier v Kristu“?
      Rozprávanie svätého evanjelistu Marka o uzdravení ochrnutého nám môže pomôcť vrátiť slovám „bratia a sestry v Kristu“ ich pravý obsah a tak ich očistiť od akéhokoľvek formalizmu.
      Ježiš Kristus hlásal slovo v Petrovom dome v Kafarnaume ľuďom, ktorý naplnili nielen dom, ale aj priestor pred dvermi. Zástup sa doslova tlačil k Ježišovi, v nádeji, že každý z nich dostane od neho požehnanie vo forme vyriešenia ich osobných ťažkostí. Boli tam však štyria ľudia, ktorí v tej chvíli nemysleli na seba. Vnímali, že v ich spoločenstve je človek, ktorý potrebuje Ježišovu pomoc viac než oni a podľa toho konali. Keď sa s ním pre veľký zástup nemohli dostať k Ježišovi cez dvere, rozobrali strechu a otvorom spustili lôžko s ochrnutým k Ježišovi. „Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Synu, odpúšťajú sa ti hriechy“ (Mk 2, 5) a o pár okamihov uzdravuje i jeho telo: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov“ (M 2, 11). Je potrebné všimnúť si dôraz, ktorý svätý evanjelista Marek dal na slová: „Keď Ježiš videl ich vieru...“ (Mk 2, 5). Viera týchto štyroch mužov prejavená konkrétnym spôsobom spôsobila telesné i duševné uzdravenie ochrnutého. Kto bol teda „bratom a sestrou“ pre tohto nešťastníka? Boli to jeho susedia, ktorí sa tlačili v zástupe pred Petrovým domom? Nie! Vieme, že správna odpoveď znie: Boli to tí štyria, ktorí ho priniesli k Ježišovi. Boli to skutoční bratia, ktorým viac ležala na srdci jeho nemohúcnosť, než vlastné ťažkosti.
      Nechajme toto evanjeliové rozprávanie doznieť vo svojom srdci, aby nás pohýnalo k záujmu o druhých – o našich bratov a sestry v Kristu. Niekedy stačí urobiť len málo – azda prihovoriť sa, prejaviť záujem, ponúknuť pomoc... Toto všetko sa môže stať „nesením lôžka“, ktoré privoláva Božie uzdravenie. (Podľa: Munachi E. Ezeogu, C.S.Sp., Friends before Brothers and Sisters.)
25.06.2003 | Čítanosť(1096)
Téma: Blížny
12.06.2003 | Čítanosť(3020)
Mk 2, 18-28
18.01.2010 | Čítanosť(1209)
Cirkev


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet