19.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Niektorí plačú, lebo si myslia, že Boha nemilujú. Lenže práve títo ho milujú.”

~SV. JÁN MÁRIA VIANNEY ~

20.06.2003 - o. RNDr. Jozef Voskár
čítanosť2789 reakcie0
(Share 618 0)


Téma: Kajajte sa a verte evanjeliu! / Pôst / Mk 1, 15 / Joel 2, 12-13

Myšlienky... 56/2003

       „Teraz však, hovorí Pán, obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom i nárekom, roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie“ (Joel 2, 12-13).
      Pôstne obdobie, do ktorého sme vstúpili, nás opäť svojou liturgiou a Božím slovom uvádza do základného a stále aktuálneho problému ľudského života, do problému pokánia, ktorý nám treba chápať predovšetkým ako zmenu zmýšľania, ktorá je podmienkou zmeny konania.
      Ak vychádzame zo známeho faktu, že každý ľudský mravne započítateľný čin, ktorý vykonáme, musí predchádzať rozumové poznanie a slobodné rozhodnutie našej vôle, tak musíme pripustiť, že túto slobodu môžeme nielen využiť, ale aj zneužiť. A práve týmto zneužitím sa dostávame k negatívnemu konaniu, ktoré veriaci človek jednoznačne nazýva hriechom. Lenže vieme aj to, že hriech je prekážkou našej jednoty s Bohom, že je zatarasením cesty k nemu ako ku pravému cieľu nášho života. A tu Boh sám je prvým a hlavným iniciátorom k našej premene, k našej náprave a k našej záchrane. On nám dáva silu k zmene nášho zmýšľania a k zmene konania. On odníma naše hriechy. Kristus klesá pod bremenom nášho hriechu, aby sme my mohli vstať.
      Náš podiel spolupráce na obrátení, na pokání však nemôže spočívať na vonkajších úkonoch alebo prejavoch kajúcnosti tak, ako to bolo u starozákonného Božieho ľudu v Izraeli. Sypanie si popola na hlavu, obliekanie vrecoviny a trhanie rúcha. Prorok Joel už vtedy povedal: „Roztrhnite si srdcia a nie rúcho“ (Joel 2, 13). Teda vaša pravá premena sa stane, ak sa zmení vaše srdce, ak sa naozaj zmení vaše zmýšľanie, ak sa opätovne nasmerujete na Boha, do jeho náručia. Pravé pokánie, aj keď si často vyžaduje veľký vnútorný zápas, nie je sprevádzané pocitom trestu, ale naopak pocitom radosti z návratu domov. Takýto pocit mali vždy ľudia, ktorí sa po veľkých útrapách a po dlhom odlúčení znova vracali domov. Potvrdzujú nám to skúsenosti prepustených vojnových zajatcov, oslobodených väzňov z koncentračných táborov a tiež márnotratný syn z Ježišovho podobenstva, ktorý aby zmenil svoje zmýšľanie, musel zakúsiť, že v ďalekom kraji od svojho otca sa svine majú lepšie ako on, aby sa rozhodol k radostnému návratu. A čakal ho azda rozhnevaný otec plný výčitiek? Vôbec nie. Ale milosrdný a šťastný otec, ktorý na dôkaz svojej radosti z jeho návratu vystrojí veľkú hostinu a vráti mu synovské práva.
      Aj náš dnešný život plný zmätkového konania podľa našich starých zaužívaných zvykov, podľa falošných predstáv o slobode, podľa našich projektov smerujúcich k egoizmu, pôžitkárstvu, k praktickému materializmu, nutne potrebuje zmenu. A tá musí nastať v srdci a jej koreňom nemôže byť nič iné ako prijaté evanjelium, v ktoré sme naozaj uverili. Potom aj náš pôst bude podľa Božej vôle vyjadrenej slovami proroka Izaiáša: „Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepustite zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo? Či nie, keď lámeš chudobným svoj chlieb, potulných bedárov zavedieš do domu, ak vidíš nahého, zaodeješ ho...“ (Iz 58, 6-7). A či Ježiš sám svojimi slovami nepotvrdil túto pravdu, keď povedal, že čokoľvek sme urobili jednému z jeho najmenších bratov, jemu samému sme urobili? (porov. Mt 25, 40).
      Pýtajme sa teda sami seba, či v týchto otázkach nastala už vnútorná zmena v našom srdci a či je sprevádzaná radosťou z premeny a návratu k Bohu? Ak azda ešte nie, využime na to aj toto pôstne obdobie, aby cirkev ozdobovalo čím viac skutočne obrátených veriacich s novými skutkami podľa nového zmýšľania.
04.02.2008 | Čítanosť(4980)
Téma: 1. pôstna nedeľa
25.06.2003 | Čítanosť(1985)
Téma: Pôst
25.06.2003 | Čítanosť(1953)
Téma: Pôst
25.06.2003 | Čítanosť(1720)
Téma: Pôst
12.06.2003 | Čítanosť(3260)
Mk 1, 14-20
12.06.2003 | Čítanosť(3047)
Mk 1, 21-28
12.06.2003 | Čítanosť(2531)
Mk 1, 9-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet