20.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Čas cvála, život nám prekĺza pomedzi prsty. No môže prekĺzať buď ako piesok, alebo ako osivo.”

~THOMAS MERTON~

20.06.2003 - o. RNDr. Jozef Voskár
čítanosť1290 reakcie0
(Share 297 0)


Téma: Kto chce byť medzi vami prvý.../ Mk 10, 37

Myšlienky... 59/2003

      Ak si v krátkosti pripomenieme okolnosti, za ktorých Pán Ježiš vyslovil tento výrok, tak nám treba vedieť, že to bolo na ceste do Jeruzalema, kde veľmi jasne a jednoznačne už po tretíkrát predpovedá svoju smrť a zmŕtvychvstanie. A práve v tejto chvíli si dvaja z jeho apoštolov, Jakub a Ján, žiadajú sedieť v jeho sláve jeden po pravici a jeden po ľavici (por. Mk 10, 37).
      Pýtame sa, ako je vôbec možné, že tak blízki Ježišovi spolupracovníci tak ťažko, či takmer vôbec nechápali „bláznovstvo kríža“ ako Ježišovu službu ľudstvu tak, ako ho nazýva sv. Pavol (1 Kor 1, 18) a tiež sv. Lukáš, keď hovorí na adresu apoštolov pri poslednej večeri, kto je medzi nimi väčší: „oni z toho ničomu nerozumeli“ (Lk 18, 34). Odpoveď si môžeme dať celkom ľahko. Boli jednoducho pod silným vplyvom typicky národnostne-náboženskej predstavy o Mesiášovi, ktorý zachránil Izrael spod nadvlády Rimanov. Bude silný, slávny a zaistí moc a slávu aj vyvolenému národu. Byť po boku v takejto sláve popri Mesiášovi, to bola neskrývaná túžba aj Jakubova a Jánova. Lenže Ježišova mesiášska úloha mala celkom iný charakter. Ježiš prišiel vyslobodiť nielen Izrael, ale celé ľudstvo a to nie spod nadvlády ich pozemských utláčateľov, ale spod moci hriechu, spod moci zla, spod moci smrti. A túto úlohu prišiel Ježiš splniť ako Mesiáš – sluha, ako obetný baránok.
      V akej situácii sme dnes my? My predsa už poznáme dejiny cirkvi, ktorá je jeho tajomným telom a predsa sa neraz neobídeme bez mylných predstáv o zbožnosti, o našej úlohe kresťana v dnešnom svete. Ani medzi nami to tak nemôže byť, aby naše spojenie s Bohom znamenalo „sedieť v sláve“, mať väčšie úspechy, mať menšie starosti, mať dlhý život na výslní cirkvi. Ako často sme sklamaní z toho, keď sa aj nás bolestne dotkne príslovie „koho Boh miluje, toho krížom navštevuje“. A koľko tých krížov vo svete pribúda, či na úrovni jednotlivcov, či na úrovni národov, ba celého ľudstva. Koľko ľudskej biedy, hladu, násilia, vojen, živelných pohrôm sužuje ľudstvo každý deň aj na prelome tisícročí. A po dvetisícročnej skúsenosti Kristovej cirkvi koľkokrát ešte váhame správne pochopiť Ježišove slová: „medzi vami to tak nebude“ (Mk 10, 43), keď treba na všetkých postoch prijať nám kresťanom dôsledne funkciu sluhu. Koľkí sme opäť aj dnes v pokušení dvoch apoštolov, koľkí by sme sa radi dať radšej obsluhovať ako slúžiť-. Mohli by sme zjednodušene povedať: „kto neslúži, ten nemiluje“. Ten, čo miloval do krajnosti, slúžil až do krajnosti vlastnej obety na kríži za všetkých nás. To je Ježiš, náš absolútny vzor.
      Keby sme chceli pripodobniť človeka, ktorý neslúži iným, iba sebe, tak by sme ho mohli porovnať s rakovinovou bunkou v organizme. Tá iba prijíma tak, že vysáva všetko zo zdravých okolitých buniek, rastie a bujnie na úkor iných a sama nič iným neodovzdáva. Tým si však privoláva vlastný zánik a konečne i zánik celého organizmu. Taký je každý z nás na mieste, kde nás Boh postavil, ak odmietame slúžiť iným. Predstavuje zhubné bunky a ak sa zavčasu nepodrobíme účinnej terapii, staneme sa príčinou skazy, úplne katastrofy. A takejto katastrofe zabránil Ježiš svojím sluhovským úkonom, keď sám o sebe povedal: „Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých“ (Mk 10, 45). A do takejto nasledovaniahodnej služby sa dal aj „sluha sluhov Božích“, náš terajší pápež Ján Pavol II., ktorý celého seba aj so svojimi stále rastúcimi bolesťami, so svojím krížom sa dáva do služby nielen svojmu zverenému stádu katolíckej cerkvi, ale celému ľudstvu. On skutočne pochopil Krista ako sluhu, ako otroka pre všetkých.
      Využime preto zvyšok posvätného pôstneho obdobia na to, aby sme aj my pochopili, že všade, kde nás Boh posiela, posiela nás slúžiť.
12.06.2003 | Čítanosť(2773)
Mk 10, 1-16
12.06.2003 | Čítanosť(2452)
Mk 10, 17-27
12.06.2003 | Čítanosť(2300)
Mk 10, 35-45


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet