20.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Nechci urobiť zo sveta kláštor, pretože by to bol zmätok... Nechci však ani z Cirkvi urobiť svetský spolok, pretože by to bola zrada.”

~BL. JOSEMARÍA ESCRIVÁ ~

20.06.2003 - o. RNDr. Jozef Voskár
čítanosť3112 reakcie0
(Share 567 1)


Téma: Pôstne zamyslenie / Pôst / Mt 6, 16-18

Myšlienky... 61/2003

      Keby sme sa prešli po uliciach našich miest a dedín s mikrofónom v ruke a položili by sme ľuďom otázku, čo si myslia o pôste, boli by sme asi veľmi prekvapení z pestrej palety odpovedí, v ktorých by nechýbala ani jemná irónia, ani hrubý výsmech od ľudí konzumne založených, ani počudovanie, ani bezradné mlčanie, ale ani úprimný pokus vyjadriť o ňom nejaké poznanie, predstavu, alebo nejakú skúsenosť z vlastnej praxe. Možno by sme sa z tých úprimných odpovedí dozvedeli viac o jeho formách, o jeho vonkajších prejavoch, či praktikách, ako o jeho pravej podstate,, o význame pre veriaceho človeka.
      Pokúsme sa preto aspoň trošku načrtnúť to, čo treba nielen v pôstnom čase vedieť nám kresťanom, ktorí ho ako prostriedok k posväcovaniu môžeme a máme využívať.
      Kristus sa svoje vykupiteľské dielo rozhodol vykonať v ľudskom tele vo všetkom nám podobnom okrem hriechu. Potreboval telo, aby mohol naplniť svoj vlastný výrok: „nik nemiluje viac ako ten, čo položí svoj život za svojich priateľov“. A tak božská podstata, ktorá sama nemôže trpieť si berie aj ľudskú, hmotnú, telesnú podstatu, ktorá naplní Boží úmysel spásy človeka. A práve v tomto obraze sa nám načrtávajú kontúry podstaty pôstu, ktorý je prostriedkom pre vnútornú premenu človeka. Pôst je prostriedok a nie cieľ. Nie vonkajšie úkony pôstu viditeľné na tele sú zmyslom pôstu, ale ich slobodná spolupráca s duchovnými aktivitami, najmä modlitbami vedie človeka ku skutočným vnútorným premenám zmýšľania a potom aj konania, ktoré sa Bohu páčia a ktoré Boh aj odmeňuje. Tu platia veľmi jednoznačne Ježišove slová: „A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Keď sa ty postíš, pomaž si hlavu, umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti a tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6, 16-18)
      Keďže človek je duchovno-telesná bytosť, náboženský život sa neodohráva na čisto duchovnej úrovni a preto ľudská duša potrebuje ku svojej aktivite aj ochotu, postoje a spoluprácu tela, aby takto modlitba a pôst v úplnej jednote bol dokonalým výrazom poníženosti celého človeka pred Bohom. Postiť sa znamená uponížiť svoju dušu, urobiť ju pokornou podľa Ježišovho výroku: „lebo som tichý a pokorný srdcom“.
      Skutočným cieľom pôstu je teda tichá, skrytá vnútorná pokora a poníženosť pred Božím majestátom. Je to postoj závislosti a úplnej odovzdanosti do Božej vôle a jej rozhodnutí. Pôstom máme v sebe vytvárať podmienky, aby Boh mohol z nás odstrániť aj posledné zvyšky pýchy, ktorá sa Bohu protiví.
      Pôst a jeho pokrytecké praktiky Ježiš ostro kritizoval u svojich súčasníkov a mal by čo vytknúť aj nám, dnešným kresťanom, ktorí vo svojej pôstnej praxi môžu upadnúť do formalizmu a minú sa jeho pravého účinku. Aby sme sa naozaj páčili Bohu, pôst musí byť spojený s láskou k bratom a sestrám, nedá sa oddeliť od almužny a ani od modlitby. Treba sa postiť z lásky k Bohu, ktorý všetko vidí aj v skrytosti. Taký pôst bude čistým výrazom našej dôvery v neho, bude to pôst ponížený, ktorý otvorí naše srdce vnútornej spravodlivosti, ktorá je výhradne dielom Božím. Ak to naplníme našim životom aj v tomto pôstnom období, neostaneme bez Božej odmeny.
04.02.2008 | Čítanosť(4953)
Téma: 1. pôstna nedeľa
25.06.2003 | Čítanosť(1962)
Téma: Pôst
25.06.2003 | Čítanosť(1933)
Téma: Pôst
25.06.2003 | Čítanosť(1700)
Téma: Pôst
12.06.2003 | Čítanosť(6143)
Mt 6, 25-34
12.06.2003 | Čítanosť(4009)
Mt 6, 16-24
12.06.2003 | Čítanosť(3944)
Mt 6, 9-15


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet