18.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Využi Sväté písmo ako zrkadlo: odstráň zo seba všetko, čo je zlé, zadrž a upevni to, čo je v tebe dobré. Pretože Sväté písmo je zrkadlom, ktoré ukáže zlo a naučí ťa ako ho odstrániť.

~sv. Hieroným ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1068 reakcie0
(Share 371 0)


Téma: Pôst / Púšť / Samota / Ticho / Mk 1, 12-13

Myšlienky... 69/2003

      Púšť bola miestom zrodu Božieho ľudu prvej zmluvy. Hebreji, vyšli z egyptského otroctva ako príslušníci rôznych kmeňov, ale do zasľúbenej zeme vošli ako jeden národ pred Bohom. Bolo to na púšti, kde sa stali ľudom Božím skrze zmluvu. A keď v toku času chladla ich láska a vernosť Bohu, proroci ich znovu volali na púšť, aby objavili svoju identitu, svoje povolanie a poslanie. Púšť bola miestom prebúdzania viery a posilňovania ich vzťahu s Bohom. Veľkí proroci Eliáš a Ján Krstiteľ boli mužmi púšte. Žili v púšti, jedli jedlo, ktoré púšť ponúkala a osvojili si jednoduchý životný štýl. Púšť môžeme preto nazvať univerzitou, kde Boh učí svoj ľud.
      Touto „školou“ prechádza i náš Spasiteľ. Svätý evanjelista Marek hovorí, že po krste v Jordáne „hneď ho Duch hnal na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali“ (Mk 1, 12-13). Kde inde ako na púšti možno zažiť intenzívne stretnutie so Svätým Duchom ako aj so Satanom, ako s divými zvermi tak aj s anjelmi? Púšť bola školou, kde Ježiš Kristus rozlišuje Boží hlas od hlasu Satana, ktorý ho pokúša. Koľko rôznych hlasov počujeme od rána, kedy vstávame z lôžka až do večera, kedy sa ukladáme na spánok? Nespočetné množstvo hlasov, ktoré k nám zaznievajú z novín, z hučiaceho rozhlasu a televízie, hlasy tých, s ktorými žijeme a pracujeme. A nemôžeme zabudnúť na hlasy, ktoré sa ozývajú v našom vnútri a prinášajú nám rôzne myšlienky. Kto sa vie v tomto zorientovať? Kto vie správne roztriediť všetky tieto hlasy? Kde sa možno naučiť tomuto umeniu? Na púšti. Na púšti zaniknú všetky hlasy. Ostane iba hlas Boží a hlas Satana, ktorý nás bude pokúšať. Len na púšti sa dá naučiť umeniu rozpoznávať tieto hlasy a nasledovať ten Boží. Púšť je miestom, kde spoznávame sami seba, svoju silu i svoju slabosť, pravé Božie povolanie pre svoj život i okamihy, kedy sme sa mu spreneverili. Púšť je miesto, kde sa nanovo prebúdza naša viera a posilňuje vzťah s Bohom.
      Vytvorme si v tieto pôstne dni púšť v svojom životnom priestore, tak, že umlčíme všetky tie hlasy, ktoré do neho vstupujú. Pokúsme sa stráviť nejaký čas v samote a v tichu, aby sme zachytili a spoznali Boží hlas, aby sme odhalili v čom spočíva pokušenia Satana, aby sme nanovo objavili zmysel svojho života. (Podľa: Munachi E. Ezeogu, C.S.Sp., The Desert Experience)
      Možno nás k tomuto kroku povzbudí i toto svedectvo:
      Svetoznámy admirál Richard Beer napísal knihu s názvom Sám a sám. Píše tam, že sa rád zúčastnil na vedeckých výpravách do ľadovej polárnej krajiny, pretože bol presvedčený, že zmyslom jeho života je veda, a vede holdoval ako neveriaci, ako ateista. Na jednej takej výprave bolo potrebné zariadiť pozorovaciu stanicu ďaleko od základného tábora. Dopravili tam skladaciu chatku, zakopali ju do ľadovej jamy, zaviedli v nej petrolejové kúrenie, umiestnili v nej vedecké prístroje, uložili v nej potravinové zásoby pre jedného človeka a rozhodovali sa, kto tam zostane. Nikto nechcel. Mali žrebovať. Napokon sa však admirál sám ponúkol z lásky k vede. Ostatní sa lietadlom vrátili do základného tábora.
      Admirál píše, že tam zostal sám a že musel prekonávať nadľudské ťažkosti. Napríklad komín od petrolejových kachieľ mu zamŕzal a často musel z neho otĺkať a odlamovať ľad. Bol síce oblečený do kožušín a mal kožušinovú kapucňu na hlave a na tvári ochrannú masku, ale keď si raz v chate snímal masku z tváre, strhol s ňou aj časť pokožky z tváre.
      A predsa píše, že v tom tichu a v tej samote veľa získal, pretože tam veľa premýšľal. Napríklad keď sa pozeral na hodinky, premýšľal, že ich ručičky sa pohybujú nie náhodne bez príčinných súvislostí, ale podľa určeného plánu a zámeru. A takisto si pri svojom vedeckom pozorovaní uvedomoval, že presný pohyb, súlad a harmónia v ohromnom vesmíre sa nedeje náhodne, ale sa tu predpokladá všadeprítomná inteligencia, ktorú ten vedec nazval Božia vôľa. Takže keď ho po dlhšom čase vedeckého pozorovania lietadlom odviezli zasa medzi ľudí, povedal: „Zanechal som na južnom póle všetku svoju márnivosť a pýchu a prinášam si z tamojšieho ticha a samoty vieru v Boha.“
      Kiež by sme aj mohli po tomto pôstnom období povedať to isté.
04.02.2008 | Čítanosť(4952)
Téma: 1. pôstna nedeľa
25.06.2003 | Čítanosť(1959)
Téma: Pôst
25.06.2003 | Čítanosť(1931)
Téma: Pôst
25.06.2003 | Čítanosť(1698)
Téma: Pôst
12.06.2003 | Čítanosť(3245)
Mk 1, 14-20
12.06.2003 | Čítanosť(3031)
Mk 1, 21-28
12.06.2003 | Čítanosť(2519)
Mk 1, 9-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet