20.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Človek, ktorý nápravu svojho života odkladá až na poslednú hodinu, zvádza a klame samého seba, lebo sa zahráva so smrťou. Veď je najviac nebezpečné, ba odporné pred Bohom, keď niekto odkladá vec, od ktorej záleží celá večnosť, až na čas posledný. Boh prisľúbil kajúcnikovi odpustenie, avšak mu neprisľúbil zajtrajší deň. Možno, že mu ho ešte daruje, avšak tiež je možné, že mu ho odmietne. Boh nám dal bezpečný prístav - pokánie, aby sme pre svoje hriechy nezúfali, avšak tiež nám stanovil neznámy deň smrti, aby sme naše hriechy nerozmnožovali a na jeho milosrdenstvo opovážlivo sa nespoliehali.

~sv. Augustín~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1139 reakcie0
(Share 279 0)


Téma: Mk 1, 12-15

Kartotéka

Dobre, že v Biblii je to tak...
MARIÁN BUBLINEC

      Vždy, keď som v Knihe Genezis čítal o stvorení sveta, som si povzdychol: „Škoda, že v Biblii je to tak...” Zvlášť ma trápil šiesty deň, keď Boh stvoril plazy a divú zver a hneď nato človeka. Myslel som si, že to mohlo byť napísané tak, aby mal človek svoj osobitný deň, aby nebol stvorený napríklad s divou zverou. Dnes si to už nemyslím. Naopak. Obdivujem, ako to Duch Svätý múdro inšpiroval. Treba vedieť, že človek bol stvorený v ten istý deň ako divá zver. Je to pre nás upozornenie: si vládca, si stvorený na Boží obraz, ale z prachu zeme a v tesnej blízkosti s divou zverou. Nezabudni: máš blízko k Bohu a rovnako blízko k divej zveri. Záleží na tebe, ktorým smerom sa vydáš. „Nebo je v nás i s peklom dovedna, veď my sme ako predpotopná ríša...,” pripomína básnik Valentín Beniak. A Gaudium et spes, keď hovorí o človekovi, nás upozorňuje na dôležitú pravdu: Človek je schopný toho najlepšieho aj toho najhoršieho. Vie byť Hitlerom a vie sa stať i Maximiliánom Kolbem. To preto, lebo bol stvorený na Boží obraz, ale v ten istý deň ako divá zver. Evanjelium Prvej pôstnej nedele nás tiež privádza k takýmto myšlienkam. Hovorí nám zaujímavú vec: Duch vyviedol Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali. Znova ten motív z Knihy Genezis — divá zver a anjeli. Ktorým smerom vykročiť? Vieme, ktorým vykročil náš Pán. A on je cestou i pre nás.
      Stojíme na začiatku Pôstneho obdobia, ktoré nás jednoznačne vyzýva na pokánie. Niekto si možno položí otázku, čo je to pokánie a na čo je dobré. Odpoveď by mohla byť aj takáto: Pokánie je cesta za Ježišom Kristom a dobré je na to, aby sme sa nasmerovali k správnemu cieľu. V duchovnom živote sa totiž nedá stáť. Sme stvorení pre putovanie. Putoval Abrahám, Izák i Jakub. Putoval Mojžiš s vyvoleným národom. Človek žije, kým putuje. Ak by zastal, divá zver ho dobehne a on sa s ňou stotožní. Život potvrdzuje tieto biblické pravdy viac, ako by sa nám páčilo. V živote sme ako na púšti. Diabol nás pokúša a my sa ocitáme v dileme — divé zvery, alebo anjeli. Záleží na našej slobodnej voľbe a na našej snahe. Tretia cesta neexistuje. Buďme teda pripravení. Kniha kníh nás varuje. Dobre, že v Biblii je to tak...
12.06.2003 | Čítanosť(3245)
Mk 1, 14-20
12.06.2003 | Čítanosť(3032)
Mk 1, 21-28
12.06.2003 | Čítanosť(2521)
Mk 1, 9-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet