17.júl 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Pre tých, ktorí veria v Boha, je vysvetľovanie zbytočné. Pre tých, ktorí v Boha neveria, nie je vysvetľovanie možné.

~Franz Werfel~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1083 reakcie0
(Share 257 0)


Téma: Mk 1, 12-15

Kartotéka

Dobre, že v Biblii je to tak...
MARIÁN BUBLINEC

      Vždy, keď som v Knihe Genezis čítal o stvorení sveta, som si povzdychol: „Škoda, že v Biblii je to tak...” Zvlášť ma trápil šiesty deň, keď Boh stvoril plazy a divú zver a hneď nato človeka. Myslel som si, že to mohlo byť napísané tak, aby mal človek svoj osobitný deň, aby nebol stvorený napríklad s divou zverou. Dnes si to už nemyslím. Naopak. Obdivujem, ako to Duch Svätý múdro inšpiroval. Treba vedieť, že človek bol stvorený v ten istý deň ako divá zver. Je to pre nás upozornenie: si vládca, si stvorený na Boží obraz, ale z prachu zeme a v tesnej blízkosti s divou zverou. Nezabudni: máš blízko k Bohu a rovnako blízko k divej zveri. Záleží na tebe, ktorým smerom sa vydáš. „Nebo je v nás i s peklom dovedna, veď my sme ako predpotopná ríša...,” pripomína básnik Valentín Beniak. A Gaudium et spes, keď hovorí o človekovi, nás upozorňuje na dôležitú pravdu: Človek je schopný toho najlepšieho aj toho najhoršieho. Vie byť Hitlerom a vie sa stať i Maximiliánom Kolbem. To preto, lebo bol stvorený na Boží obraz, ale v ten istý deň ako divá zver. Evanjelium Prvej pôstnej nedele nás tiež privádza k takýmto myšlienkam. Hovorí nám zaujímavú vec: Duch vyviedol Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali. Znova ten motív z Knihy Genezis — divá zver a anjeli. Ktorým smerom vykročiť? Vieme, ktorým vykročil náš Pán. A on je cestou i pre nás.
      Stojíme na začiatku Pôstneho obdobia, ktoré nás jednoznačne vyzýva na pokánie. Niekto si možno položí otázku, čo je to pokánie a na čo je dobré. Odpoveď by mohla byť aj takáto: Pokánie je cesta za Ježišom Kristom a dobré je na to, aby sme sa nasmerovali k správnemu cieľu. V duchovnom živote sa totiž nedá stáť. Sme stvorení pre putovanie. Putoval Abrahám, Izák i Jakub. Putoval Mojžiš s vyvoleným národom. Človek žije, kým putuje. Ak by zastal, divá zver ho dobehne a on sa s ňou stotožní. Život potvrdzuje tieto biblické pravdy viac, ako by sa nám páčilo. V živote sme ako na púšti. Diabol nás pokúša a my sa ocitáme v dileme — divé zvery, alebo anjeli. Záleží na našej slobodnej voľbe a na našej snahe. Tretia cesta neexistuje. Buďme teda pripravení. Kniha kníh nás varuje. Dobre, že v Biblii je to tak...
12.06.2003 | Čítanosť(3183)
Mk 1, 14-20
12.06.2003 | Čítanosť(2983)
Mk 1, 21-28
12.06.2003 | Čítanosť(2471)
Mk 1, 9-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet