18.september 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Čas niežeby všetko liečil, ale nazahojiteľné odsúva z centra našej pozornosti.

~LUDWIG MARCUS~

20.06.2003 - Miron
čítanosť2448 reakcie0
(Share 642 2)


Téma: Odvaha / Svedectvo / Sk 4, 1-22

Myšlienky... 126/2003

      Sväté písmo je Božím slovom, ktoré nám ukazuje smer i v neľahkých situáciách, do ktorých nás súčasný sekularizovaný svet často privádza.
      Keď apoštoli Peter a Ján boli uväznení a predvedení pred veľradu a vypočúvaní (porov. Sk 4, 1-22), môžeme si všimnúť zaujímavý moment. Náboženskí vodcovia nechceli od nich, aby sa vzdali svojej viery. No žiadali, aby ju nešírili medzi ľud. Rečou súčasného sveta hovorili asi toto: „Rešpektujeme vaše právo veriť v čo chcete, ale nesmiete svoju vieru vnucovať druhým.“ V tomto smere nachádzame veľkú podobnosť so súčasnosťou, kde volanie po tolerancii obsahuje tú istú požiadavku.
      Pozrime sa, ako reagovali apoštoli: „My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli“ (Sk 4, 20). Nevideli žiadne iné riešenie, žiadnu inú možnosť. Vydať svedectvo o vzkriesenom Pánovi bolo pre nich jediným správnym postojom. Musíme obdivovať ich odvahu, pretože sa nachádzali v nebezpečnej situácii. Veď stále pred veľradou, ktorá prednedávnom rozhodla o poprave Ježiša Krista. Dalo sa predpokladať, že niečo podobné by sa mohlo prihodiť aj Petrovi a Jánovi. V ich odvahe a rozhodnosti môžeme nájsť pôsobenie Svätého Ducha, ktorého prijali. (Podľa: J. David Hoke, Overcoming Intimidation.)
      Život nás privádza do podobných situácií, kedy okolie chce umlčať naše svedectvo o vzkriesenom Pánovi. Na nevypovedané svedectvo sa nemusí reagovať... Pokiaľ sa im to podarí, stratili sme nielen možnosť urobiť niečo pre spásu blížnych, ale zároveň sme dovolili tomuto svetu, aby si pripočítal ďalšie malé víťazstvo. Ale či v nás nepôsobí ten istý Svätý Duch, ktorí pôsobil aj v apoštoloch?
      Jezuita, P. Leppich, rozpráva: Bol nástup. Kapitán, zúrivý hitlerovec, nepriateľ cirkvi, stál pred vojakmi a ukazoval ruženec. S úškliabkom sa pýtal: „Komu patrí?!“
      Mlčanie. Kapitán sa začína usmievať, niektorí vojaci, a boli tam všetko katolíci, sa úlisne smejú. Tu zrazu vystúpil práporčík a nahlas zahlásil: „Ten ruženec je môj!“ Nebol jeho, ale svojou odvahou a statočnosťou utíšil výsmech veliteľa a zbabelých vojakov. (Fermentum 1995, č. 5, s. 34.)
       „My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli“ (Sk 4, 20). Nech nám táto rozhodná odpoveď apoštolov dodá odvahu svedčiť o svojej viere vo všetkých väčších či menších príležitostiach, ktoré sa naskytnú.
25.08.2004 | Čítanosť(2202)
Téma: Vzchopiť sa!
08.10.2003 | Čítanosť(1485)
Téma: Odvaha / Pokušenie
25.06.2003 | Čítanosť(1224)
Téma: Odvaha
25.06.2003 | Čítanosť(1024)
Téma: Odvaha
12.06.2003 | Čítanosť(2479)
Sk 4, 23-31
12.06.2003 | Čítanosť(2447)
Sk 4, 32-37
12.06.2003 | Čítanosť(2400)
Sk 4, 1-22


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet