21.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Umŕtvovanie patrí do duchovnej výzbroje Cirkvi... Je to osvedčená a dôležitá pravda, že sebazaprenie z lásky ku Kristovi je jediná cesta dokonalosti. Toto sa absolútne nemení, aj keď časy sa zmenili.

~Pius XII.~

20.06.2003 - Miron
čítanosť1475 reakcie0
(Share 282 0)


Téma: Pokora / Mk 1, 29-39

Myšlienky... 49/2001

      Láska vzniká z poznania. To, čo nepoznáme nemôžeme milovať. Keď ideme plnou ulicou, prechádzame okolo stoviek ľudí ľahostajne, nevšímavo. Iné je však, keď zrazu v dave zbadáme priateľa. On už nám nie je ľahostajný. Poznáme ho a viaže nás k nemu určitý cit.
      Mohlo by sa nám preto zdať, že všeobecná láska k blížnemu, akú od nás Boh požaduje, je pre nás nesplniteľnou úlohou. Bolo by tomu tak, keby sme mali blížneho milovať len kvôli nemu samému. My však máme milovať blížneho kvôli Kristovi. Keď si to uvedomíme, príkaz lásky nebude pre nás až taký obtiažny.
      Napriek tomu, že to poznáme a chápeme, predsa len zakúšame neúspechy v plnení tejto úlohy. Hlavným dôvodom našej neúspešnosti je nedostatok lásky k Spasiteľovi.
      Keďže láska vzniká poznaním, posilnime svoju lásku k Ježišovi pochopením tých jeho vlastností, na ktoré ukazuje dnešné evanjelium.
      Božie slovo je priam nabité činnosťou. Ježiš po bohoslužbách v synagóge vchádza do Šimonovho domu. Uzdravuje jeho svokru. V predvečer prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi (Mk 1, 32). Uzdravoval a vyháňal zlých duchov. Po krátkom odpočinku sa modlí na osamelom mieste. Hneď na to odchádza do okolitých mestečiek, aby aj tam kázal.
      Človek má dojem, akoby Ježiš nerobil nič pre seba. Ježiš nepatril sám sebe. Mal v sebe miesto, do ktorého mohol každý vstúpiť. Vzdal sa každého duchovného vlastníctva, nerobil sa dôležitým, uvoľnil sa od vlastného ja. Nikto nebol pre neho bezvýznamný. Všetkých vypočul a prijal – chorých, chudobných, deti, ženy, hriešnikov, vzdelancov i tých, ktorí ho nenávideli. Bol tu pre všetkých, vzdialený sám sebe. Toto vzdiaľovanie sa od seba samého nazýva vôľou svojho Otca. A tak v Ježišovi máme obraz dokonalej pokory.
      Je krásne vedieť, že pre každého z nás je Kristus takto otvorený. Je pripravený prijať každého, bez akéhokoľvek rozdielu. Či nás toto poznanie neprivádza k hlbšej láske k Spasiteľovi?
      No nesmieme zostať iba pri tomto poznaní. Imperatív evanjelia hovorí o napodobňovaní Krista. Pre kresťana vzhľadom na večný život je nasledovanie príkladu Ježiša Krista životne dôležité. Večný život nie je nejaká hmlistá fatamorgána, vzdialená od skutočného života. Je to realita, ktorú niektorí môžu zakúsiť už dnes alebo zajtra. Preto nesmieme váhať s osvojovaním si Kristovho príkladu z evanjelia, ktorý môžeme pomenovať jedným slovom – pokora.
      Usilovať sa o pokoru znamená usilovať o najčistejšiu podobu lásky, priam o vrchol lásky. Pokora oslobodzuje lásku od egoizmu. Kto sa usiluje o pokoru, usiluje sa o krásny a hodnotný život. Pýcha podporujúca sebectvo pretvára človeka akoby na suchý list bez života, zošúverený a stočený do seba. Egoista, človek bez pokory, nie je schopný darovať sa druhým. Je zahľadený len sám do seba a hľadá len vlastný prospech. Stáva sa pomaly zbabelcom, leňochom, otupeným človekom bez vzletu. Túži po uznaní, ktoré sa mu nedostáva. Preto nervózne vyhľadáva vlastné uplatnenie, že nie sa za úspechmi, dráždidlami, dojmami – túži stále po väčšom bohatstve. Jeho osudom je však priemernosť.
      My sme však pozvaní k dokonalosti, ktorá napĺňa, dáva životu zmysel. Máme pred sebou Ježišov príklad. Okrem neho svedčia mnohí svedkovia, ktorí vyšli z našich radov. Dali sa viesť Kristovým príkladom a napodobňovali jeho pokoru. Vyprázdňovali sa pre druhých. Vzdiaľovali sa sebe samým, svojim záujmom i želaniam, len aby naplnili vôľu nebeského Otca.
      Kde je dnes veľkosť tých, ktorí hnaní sebectvom rástli v bohatstve i márnej svetskej sláve? Boli ako kvet, ktorý rozkvitne a potom uvädne a uschne. No tí, ktorí sa otvorili pre druhých podľa Kristovho príkladu, žiaria dnes v nebeskej sláve.
      Láska vzniká poznaním. Poznali sme dnes Kristovu pokoru, ktoré mu umožnila byť tu pre všetkých. Zamilujme si teda Krista, aby sme mali chuť a silu nasledovať ho v tejto čnosti. Potom už láska k blížnemu, ale ani žiadne iné prikázanie, nebude pre nás ťažkým bremenom.
28.07.2003 | Čítanosť(1122)
Téma: Pokora
12.06.2003 | Čítanosť(3155)
Mk 1, 14-20
12.06.2003 | Čítanosť(2950)
Mk 1, 21-28
12.06.2003 | Čítanosť(2445)
Mk 1, 9-13


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet