21.máj 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Odovzdanosť do Božej prozreteľnosti predpokladá, že k Bohu máme dostatočne blízky vzťah na to, aby sme túžili zdô- veriť sa mu a želali si žiť naplno pod jeho pohľadom.”

~EVELYNE MADROVÁ ~

20.06.2003 - Miron
čítanosť958 reakcie0
(Share 254 1)


Téma: Modlitba / Gn 4, 16-26

Myšlienky... 79/2001

      Nikto nevidel Boha a nikto nepozná jeho meno – Boh je nepomenovateľný a neopísateľný. Ale náš Stvoriteľ obľubuje miesto intímneho stretnutia s nami, a tak môžeme vždy stretnúť Boha a počuť jeho hlas. Touto svätou zemou je ľudské srdce. Vždy keď v ňom zostupujeme k oslave Boha, môžeme toto stretnutie nazvať modlitbou. Modlitba srdca trvá od pádu ľudstva. Nie je žiadna skutočná existencia, dokiaľ neobjavíme miesto, kde sa môžeme znovuzrodiť pre božský život. Boh nás volá k životu vo vnútri našich sŕdc a jedine tí, ktorí počúvajú, stávajú sa úplne ľudskými. To je naše povolanie.
      To je dôvod prečo Božie volanie rezonuje z jedného konca Biblie po druhý: „Shema Izrael!“ Toto volanie obsahuje celok nášho duchovného života. „Shema“ znamená „počúvaj“ z koreňa „shem“ ktoré sa prekladá ako „Meno“. Počúvať meno Božie v hĺbke nášho srdca znamená nanovo sa narodiť, prijať božské semeno, v ktorom objavíme naše vlastné skutočné meno, osobu skrytú hlboko vo vnútri. Adam a Eva, prví ľudia, žili v takej intimite s Bohom - prijali od neho seba samých „z úst do úst“ v transfúzií dychu ako hovoria hebrejské texty. Ale rýchlo odmietli počúvať a hneď prišli ťažkosti. Zakrátko prišiel, v druhej generácií, Kainov zločin.
      Namiesto pozerania na Božie meno vo vnútri, chceme iné meno a preto strácame našu vnútornú os. Nevycentrovaný Kain sa rozptýlil, buduje civilizácie a kultúry bez Boha. To je stav ľudstva vyhnaného z Edenu; to hovorí, o vyhnaní nás samých a strate našej identity. Božou odpoveďou na túto neposlušnosť bolo potvrdenie zmluvy, cez danie tretieho syna Adamovi a Eve: Seta. Nová línia sa potom otvorila s narodením Enosa, pri ktorom Biblia poznamenáva: „Vtedy sa začalo vzývať meno Pánovo.“ (Gn 4, 26)
      Chodník návratu je samozrejme možný a my sa stávame skutočne ľuďmi cez toto volanie, ktoré je našim konečným naplnením. „Enos“ znamená „človek“ aj „meno Pána Jahveho“. Vlastne, semitská rasa začala s SHEM, prvým synom Noah – shem nositeľom mena – a s rasou je tiež narodená vzdialená tradícia Ježišovej modlitby, ktorou sa učeníci zaradili medzi tých, „čo mali na čele napísané jeho meno“(Zjv 14, 1) Táto línia nositeľov mena od Genezis do Zjavenia, nikdy nie je prerušená a tak sa kresťania volajú noví semiti.
      Pre starých Hebrejov „shem“ meno, obsahovalo skrytú prirodzenosť každého bytia; to je jeho vyžarovanie, jeho aktívna a tajomná prítomnosť. Aktívna pretože cez jeho meno bytie manifestuje samo seba; tajomná pretože meno zjavuje osobu. Poznať niekoho podľa mena, je poznať ho do jadra, v mieste, kde je jedinečný. V myslení primitívnych Semitov, ten kto zjavuje svoje meno dáva prístup k jeho najskrytejšiemu transcendetnu. (Podľa: Alphonse and Rachel Goettmann, Prayer of Jesus – Prayer of the Heart, Inner Life Publications, 1996, Grenwood. )
       „Vtedy sa začalo vzývať meno Pánovo.“ (Gn 4, 26) Patríme ku generácii, ktorá pokračuje v tejto línií, ktorá sa začala narodením Enosa? Vzývame Pánovo meno tak horlivo a s takou láskou, že nám to prináša vždy nové poznanie jeho tajomnej prítomnosti?
      Pôstna doba je azda navhodnejšou na zodpovednie týchto otázok i na prípadnú nápravu.
11.07.2003 | Čítanosť(3581)
Téma: Povolanie / Modlitba matky
22.04.2004 | Čítanosť(2826)
Téma: Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2765)
Modlitba
27.06.2003 | Čítanosť(2749)
Modlitba - prosebná
27.06.2003 | Čítanosť(2553)
Modlitba orodovania


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet