15.september 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ten, kto sedí za stolom a nemá chuť na predložené jedlá, zjavne nie je zdravý. Tak isto i ten, kto číta, či počuje Božie slovo a neprijíma ho s radosťou a uspokojením do svojho srdca, je chorí vo viere. Neskôr zomiera od duchovného hladu a smädu a pritom je obklopený všelijakými výbornými duchovnými jedlami. Podobne, ako ké mŕtvy necíti, keď ho umývajú vodou, tak isto aj tento duševne mŕtvy, hoci je orosovaný životodárnymi Božími slovami, necíti to svojim duchom a slová prelietajú okolo neho bez účinku.

~Prepodobný Simon Nový Bohoslov ~

21.02.2004 - Miron
čítanosť1551 reakcie0
(Share 309 0)


Téma: Mt 6, 14-21 / Vydávať svedectvo

Myšlienky... 18/2004

AI      Nie je ťažké všimnúť si rôzne negatívne javy, ktoré sa v posledných rokoch udomácnili v našej spoločnosti. Zvlášť pre nás, kresťanov, je veľmi bolestné sledovať, ako výrazne sa v takmer vo všetkých smeroch prejavuje odklon od Boha. Trápi nás to, lebo vieme odhadnúť ničivé následky takéhoto počínania. S tým je spojené pokušenie upadnúť do malomyseľnosti pred stále narastajúcim zlom.
KE      Evanjelium nám však radí zvoliť si inú taktiku. Celým svojím životom svedčiť svetu o Bohu.
DI      Nech by už zlo akokoľvek bujnelo a rástlo, konečné víťazstvo patrí Bohu. Je to neodškriepiteľný fakt. Je možné, že mnohí podľahnú pokušeniu tohto sveta, ale tí, ktorí v pevnej viere ostanú stať pri Ježišovi, tí plne vychutnajú konečné víťazstvo.
      Krstom sme sa stali Božími deťmi. Pre nás Boh pripravil svoje kráľovstvo. Tento veľký Boží dar môže odmietnuť iba naša slobodná vôľa, keď si radšej zvolí svet než Boha. Nerozhodujeme sa však naslepo. Boh nám jasne načrtol cestu, po ktorej máme kráčať. I dnešné evanjelium nám dáva rady k peknému životu. Náš domov je v nebi. Preto naše myšlienky, slová i skutky majú smerovať k dosiahnutiu tohto domova. Kto odmieta prijať radikálnosť evanjelia, má srdce ešte veľmi pripútané k tomuto svetu. Ten, kto kráča životom podľa Božej vôle, stáva sa akoby magnetom, priťahuje k nasledovaniu mnohých okolo seba.
PAR      Čínsky kňaz Bernard Hwang v knihe vyrozprával život jedného kňaza, ktorý výrazne vstúpil do jeho života. Volal sa Ottavio Maria Liberatore. Bol Talian. Pochádzal z vysokopostavenej rodiny. Jeho otec po úspešnej kariére pracoval na ministerstve financií talianskej vlády. Pre svojho syna Ottavia vytvoril vhodné podmienky pre štúdium, ktoré mu otvorilo cestu do sveta bankovníctva. Pracoval v najväčšej talianskej banke a jeho kariéra sa začala sľubne rozvíjať. Bol mladý, šťastný, s peknou perspektívou do budúcnosti.
      Jedného dňa však v duši pocítil Božie volanie: „Poď, nasleduj ma.“ A Ottavio bez váhania povedal svoje áno. Po otcovom súhlase zanechal svoju prácu a začal študovať na Pontifikálnom inštitúte pre zahraničné misie teológiu. Po kňazskej vysviacke bol poslaný na misie do Číny a Hong Kongu. Prežil tam celý svoj život, obetujúc všetku svoju námahu hlásaniu evanjelia tým, ktorí ešte o Ježišovi nepočuli.
      Bernard Hwang, ktorého Ottavio priviedol ku kňazstvu, na konci knihy hovorí: „Najvyšší kňaz, Ježiš Kristus, povolal Ottavia do svojej vinice. Zanechal svoju kariéru a investoval svoj život do jeho služby. Priviedol k Ježišovi mnoho ľudí i mňa. Bez neho by som doteraz bol jedným z pohanov v Číne.“ (Homiletic and Pastoral Review, február 1995, s. 65.)
MY      Žijeme v neľahkých časoch. No ani na okamih sa nesmieme zľaknúť prevahy zla okolo seba. Ba práve naopak. Máme neohrozene prijať radikálnosť evanjelia do svojho života. Sme síce vo svete, ale nie sme zo sveta. Proti zlobe doby musíme postaviť svoju dobrotu, proti nevere svedectvo o Ježišovi, proti klamstvu pravdu o skutočnom zmysle života. Nesmieme sa báť námahy. Veď smerujeme domov, do neba. A na tejto ceste môžeme stretnúť mnohých, ktorí by bez nášho svedectva nikdy nespoznali Ježiša Krista, Spasiteľa.
ADE      Nebojme sa teda. Konečné víťazstvo patrí Bohu. Nedajme sa zviesť pokušením doby, ale v pevnej viere radikálne prežívajme Božie slovo, ktoré nám ukazuje cestu domov, do neba. Amen.
05.02.2010 | Čítanosť(2771)
Téma: Kresťanstvo / Svedectvo /
12.06.2003 | Čítanosť(6117)
Mt 6, 25-34
12.06.2003 | Čítanosť(3985)
Mt 6, 16-24
12.06.2003 | Čítanosť(3914)
Mt 6, 9-15


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet