18.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Keď sa postíme od jedenia a pitia, to po štyridsiatich dňoch skončí. Ale keď sa zároveň vyvarujeme hriechu a zdržujeme sa od zlozvykov, to telesný pôst skončí, ale ostatné trvá ďalej a budeme mať z neho úžitok.

~sv. Ján Zlatoústy~

28.07.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť3781 reakcie0
(Share 595 1)


Téma: Čo je v živote dôležité? / Lk 10, 38-42

Pohrebná homília

Pohrebná homília Petra Vojtka.

Drahá smútiaca rodina, bratia a sestry! Markus Aurelius raz povedal, že zomrieť je jednou z našich najdô1ežitejších úloh v živote. Každá úloha, ktorú sme prekonali v našom živote, vyžadovala od nás určitú pripravenosť. Ak je pred nami ťažká úloha, tak si vyžaduje dôkladnejšiu prípravu. Kritérium obtiažnosti má každý z nás v sebe, a teda každý si sám zvolí rozsah prípravy a je len prirodzené, že ho zaujíma výsledok svojho úsilia.

Dnešná perikopa evanjelia nám predstavuje Ježišovu návštevu u Márie a Marty. Snáď táto návšteva bola tiež pre nich skúškou, pretože Ježiš na slová Marty: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!" (Lk 10, 40), odpovedá: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme" (Lk 10, 41-42).

Tento príbeh z Lukášovho evanjelia pochádza z jeho vlastného zdroja. Chce ním poukázať na nasledovanie Ježiša prostredníctvom načúvania jeho slovu. Ježiš je v Lazárovom dome, pretože Mária i Marta sú jeho sestry (Jn 11, 1). Marta sa prejavila ako aktívna hostiteľka a je úplne zaujatá hostiteľskými povinnosťami. Na rozdiel od nej Mária meditatívne počúva Ježišove slová. To Martu vyvedie z miery a so zlosťou žiada Máriu cez Ježiša o pomoc. Aké je jej prekvapenie, keď Ježiš vyzdvihuje Máriu. Kritizuje množstvo práce, ktorú vykonáva Marta a poukazuje na to, že potrebné je len jedno. Môžeme tu vybadať protiklad: mnohé a jedno. To jedno, to čo je potrebné, spočíva v intenzívnom načúvaní Ježišovmu slovu. Nechcú sa tu spochybniť všetky životné povinnosti, ale ide o prioritu. Tu musí mať jeho slovo jednoznačnú prednosť pred akoukoľvek prácou. Ono má mať nielen prioritu, ale má byť motívom pre všetky naše činnosti. Tak naším denným námahám a trápeniam môžeme dať zmysel, aby neboli len nejakou "naprázdno bežiacou aktivitou". V tomto zmysle môžeme povedať, že si Mária vybrala ten lepší podiel, ktorý jej nikto nemôže zobrať, teda Božie slovo v Ježišovi.

Pred sebou máme rakvu nášho zosnu1ého brata. On nás už predišiel do večnosti. Avšak popri smútku, ktorý vás napĺňa, je tu miesto aj na reflexiu vlastného života. Môžeme ju viesť v zmysle dnešného evanjelia. Urobili sme si krátky výklad konania Marty a Márie. Marta reprezentuje naše celodenné úsilie, námahy či starosti. Aj my sa zháňame denne po všelijakých veciach, ktoré nám kradnú čas. Kradnú nám čas, ktorý máme pre Boha, seba, či pre svoju rodinu. Ovocie takéhoto úsilia nemá ani chuť a vôbec nás neuspokojí. Aj napriek námahe, ktorú do toho vkladáme, nemáme z toho až takú radosť, ako by sme chceli. Čo s tým robiť? Kde treba dať dôraz pri svojich celodenných námahách? Odpoveď na tieto otázky sa nám ponúka v osobe Márie. Aj Ježiš povedal, že si vybrala lepší podiel. Ak si zoberieme za svoje slová Ježiša, tak náš život nemôžeme žiť naprázdno. Môžeme si dať otázku: Čo je v mojom živote najdôležitejšie? Odpoveď si musí dať každý sám, pretože každý sa sám najlepšie pozná. Človek je obdarený rozumom a slobodnou vôľou. Rozumom rozmýšľa o rôznych činnostiach a vôľou sa prikloní k tej, ktorá mu najlepšie vyhovuje. Jednu z možností, nad ktorou sa môžeme zamyslieť, nám ponúkol dnešný úryvok evanjeliovej perikopy.

Pri hľadaní toho, čomu dať najväčší dôraz, nám môže pomôcť aj tento príbeh.
Keď raz anglický novinár nevedel nájsť zmysel a uspokojenie v živote, zašiel za jedným mudrcom. Pýtal sa, ako má žiť, aby sa prestal báť smrti. On mu povedal, že všetky jeho radosti a okruhy záujmov sa dajú zhrnúť do troch kategórií. V tej prvej sa nachádzajú všetky materiálne veci, ktoré denne používa a venuje im určitý čas svojho života. Tie však po jeho smrti sa ani z miesta nepohnú, preto im nie je potrebné venovať veľkú pozornosť. V druhej kategórii sa nachádzajú všetci jeho najbližší a priatelia. Tí sú mu síce často blízko a ochotní pomôcť, ale keď zomrie, tak ho vyprevadia maximálne po hrob. Ďalej už nevedia a ani nemôžu ísť. Taktiež aj im nemusí venovať až takú pozornosť. A v tej tretej kategórii sú všetky jeho zlé a dobré skutky. Tie ho sprevádzajú celým životom a pôjdu s ním aj po smrti pred posledný súd. Práve týmto skutkom je potrebné venovať najviac pozornosti. Novinár dostal odpoveď, ktorá ho uspokojila a dala mu novú orientáciu v jeho živote.
A čo my? Ktorej z týchto kategórií venujeme najviac svojho času a úsilia?

Pane Ježišu, daj, aby sme dokázali svoju úlohu na tomto svete splniť. Nech si zvolíme správnu hierarchiu hodnôt, aby sme žili plnohodnotný život, ktorý je naplnený nielen myšlienkou na teba, ale aj preniknutý tvojím slovom.
Amen.

12.06.2003 | Čítanosť(8484)
Lk 10, 25-37
12.06.2003 | Čítanosť(3723)
Lk 10, 1-20
12.06.2003 | Čítanosť(3045)
Lk 10, 21-24


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet