16.september 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Boh vedie človeka jeho vlastnou cestou. Jeden príde ľahšie a skôr k cieľu ako druhý. To, čo my môžeme urobiť, je naozaj málo oproti tomu, čo sa uskutočňuje na nás. Ale to málo musíme urobiť. Musíme sa predovšetkým vytrvalo modliť za správnu cestu a bez odporu nasledovať vanutie milosti, ktoré sa stáva zrejmým.”

~SV. EDITA STEINOVÁ~

28.10.2004 - Miron
čítanosť1022 reakcie0
(Share 221 0)


Téma: Sväté písmo / Ž 19, 8. 10 / Ž 119, 73

Myšlienky... 151/2004

      Veríte všetkému, čo čítate v novinách alebo čo počujete v rozhlase a v televízií?
      Prieskum, ktorý sa uskutočnil v USA ponúkol zaujímavé odpovede na túto otázku. Aj keď vyše 80 % opýtaných uviedlo, že masmédia sú nevyhnutné pre slobodnú spoločnosť, len 2 % z nich verilo všetkému, čo je uverejnené v novinách. Televízne spravodajské relácie boli na tom o niečo lepšie. Dôveru im vyslovilo 5 % opýtaných. Rozhlas dopadol najhoršie, pretože mu dôveryhodnosť prisúdilo iba jedno percento opýtaných.
      Zdá sa, že medzi ľuďmi nepanuje prílišné presvedčenie o dôveryhodnosti informácií, ktoré prinášajú masmédia.
      Máme však k dispozícií zdroj informácií, ktorý je spoľahlivý na 100 %. Je to biblická správa o dobrej zvesti Ježiša Krista. Táto správa bola inšpirovaná Svätým Duchom a preto bola uchránená pred chybami. Obsahuje absolútnu pravdu o človekovi, Bohu a spáse.
      Kráľ Dávid ospevuje spoľahlivosť Božieho slova: „Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé“ (Ž 19, 8. 10).
      Môžeme sa pripojiť ku kráľovi Dávidovi a velebiť Boha za tento zdroj múdrosti. No ešte lepšie je čítať Božie slovo a žiť podľa neho. Musíme sa zmocniť pravdy, ktorá je v ňom ukrytá. Prosme preto často so žalmistom prosme nebeského Otca: „Daj mi chápavosť a osvojím si Tvoju náuku“ (Ž 119, 73). Môžeme si byť istí, že Boh nám pomôže odkryť zmysel jeho slov a posilní nás, aby sme ich v živote naplnili.

      Inšpirácie: Ž 19, 8. 10
      Kartotéka: Sväté písmo / Ž 19 / Ž 119
29.03.2006 | Čítanosť(1726)
Téma: Sväté písmo
06.11.2004 | Čítanosť(913)
Ž 119
20.10.2004 | Čítanosť(672)
Ž 19


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet