19.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Neustále kvapkanie prederaví kameň.

~T. Lucretius ~

30.11.2004 - Miron
čítanosť572 reakcie0
(Share 202 0)


Téma: Sila viery

Myšlienky... 224/2004

AI       Často počúvame z evanjelia, aké veľké veci pôsobí viera v živote človeka. Hlboká viera sa nám predstavuje ako zbraň, pred ktorou Boh kapituluje. Zázraky, uzdravenia i vzkriesenie z mŕtvych zachytené v evanjeliu majú svoj koreň v prejavení silnej viery v Boha.
KE       O sile viery sa presvedčil i apoštol Peter, keď kráčal po vode napriek všetkým fyzikálnym zákonom.
DI       Pomocou zmyslov vnímame akoby vonkajší obal vecí tohto sveta. Rozumom vnikáme do vnútra prírodných zákonov a učíme sa ich využívať v svoj prospech. Pomocou viery však dokážeme pozerať na svet a vnímať ho Božím pohľadom. Pomocou viery objavujeme zákony Božej lásky. Nedajú sa opísať matematickými vzorcami, ale ten, kto verí, ich chápe a vidí za nimi obrovskú Božiu starostlivosť.
      Viera, to nie je len zachovávanie určitých náboženských príkazov alebo zbožných tradícií, ktoré nám odovzdali minulé generácie. Viera je nový život, ktorý sa rodí v človeku, keď s dôverou prijme a uskutočňuje Ježišovo pozvanie k spáse.
      Veľa ľudí má strach prijať vieru. Veria odtiaľ-potiaľ. Stanovili si hranice viery. Veria iba natoľko, nakoľko to pre nich nie je ťažké. Ale môže takáto viera posilňovať v ťažkých dňoch?
PAR       V Porúri sa začiatkom nášho storočia stala pekná príhoda. Konala sa veľká schôdza, na ktorej jeden vzdelaný človek dve hodiny dokazoval, že Boha niet. Zdalo sa, že s ním každý súhlasí, lebo v miestnosti sa ozýval súhlasný pokrik. Po dvoch hodinách rečník vyzval prítomných na diskusiu. Nikto sa nehlásil, hoci tam bolo dosť ľudí, ktorí s tým nesúhlasili. Nakoniec sa prihlásila jedna babička. Pozvali ju na pódium. Postavila sa za rečnícky pult a začala:
       „Pán rečník, hovorili ste dve hodiny o svojej nevere. Dovoľte mi, aby som päť minút hovorila o svojej viere. Chcem vám povedať, čo pre mňa urobil môj Pán, môj nebeský Otec. Pozrite sa: Keď som bola mladá, pri nehode mi zomrel manžel. Ostala som s troma malými deťmi. Sociálnych podpôr vtedy nebolo. Keď som stála nad manželovou rakvou, bolo mi na zúfanie. A vtedy sa to začalo. Môj Boh ma začal tešiť tak, ako by žiaden človek nedokázal. Potom som mu povedala: „Pane, teraz musíš byť ty Otcom mojich detí!“
      Bolo to zaujímavé, čo všetko tá babička porozprávala. Často večer nevedela, kde na druhý deň vezme peniaze na jedlo pre svoje deti. A vtedy sa obrátila k svojmu Spasiteľovi: „Pane, ty vieš, že som na tom zle, pomôž mi!“ Potom sa obrátila na rečníka a povedala: „Nikdy ma nenechal bez pomoci, nikdy. Spravil toho pre mňa ešte viac. Poslal svojho Syna, ktorý za mňa zomrel, aby svojou krvou zmyl zo mňa všetky hriechy. On mi dal aj nádej večného života. Keď zomriem, prídem k Ježišovi, lebo mu patrím. To všetko Boh pre mňa urobil. A teraz sa vás pýtam, čo pre vás urobila vaša nevera?“ (Podľa: BUSCH, W., Ježiš náš osud, (bez údajov) 1993, s. 219.)
MY       Ten rečník zaiste ostal v rozpakoch. Ale či by sme v nich neostali aj mi, keby sa nás niekto spýtal: „Čo dobrého ti urobila tvoja polovičatá, ohraničená viera?“ Čo dobrého môžeme zažiť, keď nežijeme vieru v takej plnosti, akú nám ju Ježiš predstavuje?
      Nevera víťazí preto, lebo má veľmi mocnú zbraň. Nazývame ju strach. Strach z plného prijatia Božieho slova a Božej vôle spôsobuje, že je veľa ľudí, ktorí by sa radšej vzdali kresťanstva, než by mali stratiť kúsok zo svojho pohodlia, predstáv a plánov.
      Nemusíme sa báť. Boh nechce naše utrpenie. Boh chce našu spásu. Dôverujme mu a vykročme za jeho volaním, tak ako Peter vo viere vykročil na vodu. Keď urobíme prvý krok, strach a každá obava sa stratí.
ADE       Veriť nie je jednoduchá záležitosť. Preto sa každý deň obracajme na Pána s prosbou o dar silnej viery a dar vytrvalosti vo viere.

      Kartotéka: Viera
29.11.2010 | Čítanosť(4115)
Téma: Lk 17, 6 / Viera
25.06.2003 | Čítanosť(2690)
Téma: Viera


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet