17.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Odpusť urážky! Keď si raz, dvakrát i tretíkrát odpustil tomu, kto ťa urazil, ak je divší od diabla, nebude takým hrubým, aby zopakoval svoje urážky.

~sv. Ján Zlatoústy~

30.11.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1204 reakcie0
(Share 287 0)


Téma: Kto je pred Bohom väčší? / Mt 11, 11-15

Homília

      Zaiste poznáte, čo to je „naj“. Najväčšia hora sveta Everest – 8847 m nad morom, najväčší ostrov Grónsko, najväčší polostrov je Arabský, najľudnatejší štát je Čína, najväčšia teplota je v Líbii – plus 58 stupňov celzia a podobne.
      A kto je asi pred Bohom najväčší?
      Pán Ježiš povedal zástupom: „Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on“ (Mt 11, 11).
      Ježiš týmito slovami chce nám poukázať, že Ján svojou osobnosťou je zaiste veľký svätec. Chce nám však povedať, že svojím pôsobením patrí do radu starozákonných poslov Božích, a teda k predošlému poriadku spásy, ktorý je menej dokonalý a nemôže sa vyrovnať Novému zákonu. Preto aj príslušníci Starého zákona, nech boli už akokoľvek veľkí svätci, v tomto zmysle sú menší ako príslušníci Nového zákona, ktorí požívajú dobré vyššieho poriadku.
      Ježiš však poukazuje na farizejov, ktorých volá „násilníkmi“, pretože chcú sa zmocniť Kristovho diela, aby ho zničili a pritom zabraňujú iným vstupovať do Božieho kráľovstva. Im v tomto prípade by viac patrili slová, aby sa naučili počúvať obsah jeho slov.
      Text evanjelia nás však chce upozorniť, aby sme sa v našom živote nedali na takú cestu ako farizeji. Viera to nie sú len vonkajšie znaky a prejavy k Bohu, ale to je aj vnútorné presvedčenie, záležitosť myšlienok. Ďalej si uvedomme, že ako novozákonní príslušníci sa musíme snažiť zvíťaziť nad všetkým zlom, hriechom, ak chceme zaujať miesto v Božom kráľovstve.
      Vieme, že život na ceste za Bohom je veľmi ťažký a neraz sa presviedčame, že len skutočné násilie, ktoré vykonáme pre svoje presvedčenie na sebe samých, je zárukou nášho víťazstva.
      Poznáme výrok pohana, pripisovaný Cicerovi: „Najväčším víťazstvom je to víťazstvo, keď zvíťazíme nad sebou samým.“
      Poznáme však aj výrok sv. Augustína, ktorý je začiatkom jeho zmeny života, ktorý zaznačil vo svojej knihe Vyznanie: „Keď ten, keď onen, prečo nie ty, Augustín?“
      Vieme, že po kázňach sv. Ambróza v Miláne a po mnohých modlitbách sv. Moniky, jeho matky, z Augustína bludára sa stáva cirkevný učiteľ.
      Násilie musí byť však pochopené správne. Nie každý nápad, ktorý sa zrodí v našej hlave, môže byť osožný našej viere. Máme na to kňazov, literatúru, učenie Cirkvi, ktoré nám môžu pomôcť v napredovaní a raste duchovného života. Nestačí len zachovávať prikázania, ako to bolo v prípade bohatého mladíka, ktorý prišiel za Ježišom. On zachovával všetky príkazy od svoje mladosti. Ježiš videl do jeho vnútra, vedel, že jeho duši prekáža bohatstvo, preto mu povedal: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi“ (Mt 19, 21). Mládenec však odišiel od Ježiša smutný.
      Základom duchovného rastu je: zachovávanie príkazov – Desatoro, Pätoro, pristupovanie ku sviatostiam, účasť na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok, prípadne i cez robotný deň, ale aj zachovávanie učenia Ježiša Krista.
      Na prvý pohľad sa to zdá veľmi odstrašujúce. Vieme, že pri dobrej vôli sa toto plniť dá a tým sa nám otvárajú nové možnosti duchovného rastu.
      A všetkým nám ide o to, aby sme duchovne rástli, pretože tak si zaisťujeme to, čo prisľúbil Ježiš v evanjeliu: „Kto má uši, nech počúva!“ (Mt 11, 15).
      Rodičia – hlas svedomia pri výchove svojich detí k Bohu, deti majú plniť príkazy svojich rodičov. Všetci si máme byť navzájom bratmi a sestrami Pána Ježiša. Lebo každý, kto plní vôľu Pána Ježiša, je mu brat, sestra i matka. „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od počiatku sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť...“ (Mt 25, 34-37). Lebo čo ste urobili jednému z jeho najmenších, to ako by ste spravili samému Ježišovi. Toto je v očiach Božích veľké. Ježiš to povedal tiež slovami: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobníkom všetkých...“ (Mk 9, 35).
      Toto je učenie, ktoré je hodné v živote uskutočňovať, podľa neho žiť.
      Sú aj iné „naj“, a to nielen pohoria, moria..., ale aj v duchovnej oblasti, láske, milosrdenstve, pokore, čistote, obetavosti a podobne. A my sme tam chceme nájsť aj to svoje. Amen.

      Inšpirácie: Mt 11, 2-19
      Kartotéka: Mt 11
12.06.2003 | Čítanosť(3872)
Mt 11, 20-27
12.06.2003 | Čítanosť(3307)
Mt 11, 27-30
12.06.2003 | Čítanosť(3290)
Mt 11, 2-19


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet