17.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Skúsenosť je dobrá škola, len školné je príliš drahé.”

~KAREL ČAPEK ~

01.12.2004 - Miron
čítanosť1293 reakcie0
(Share 321 0)


Téma: Rodina je domáca cirkev

Myšlienky... 228/2004

AI       Keď máme niekomu povedať niečo dôležité, zvyčajne vyčkáme na vhodnú príležitosť. Je to múdre. Správu, ktorá so sebou prináša nejakú zodpovednú úlohu, ľahšie príjme ten, ktorý sa nachádza v pracovnej pohode, než človek zavalený prácou natoľko, že nemá čas ani na jedlo.
      Nedeľa je vhodnou príležitosťou, aby sme sa zoznámili a prijali Boží pohľad na rodinu.
KE       Ak by sme teda chceli definovať rodinu z hľadiska viery, povedali by sme, že je to spoločenstvo ľudí, ktorí tvoria domácu cirkev.
DI       Nie je to žiadna novota. Apoštol Pavol v liste kresťanskej obci v Ríme pozdravuje „cirkev v dome Prisky a Akvily“. Samotný list a pozdrav zasiela Filomenovi, kresťanovi z Kolos a „cirkvi, ktorá je v jeho dome“.
      Cirkev si vždy vysoko vážila rodinu a Druhý vatikánsky koncil túto vážnosť ešte viac potvrdzuje, ba dokonca zvyšuje, keď hovorí toto: „Kresťanská rodina je nielen domácou svätyňou cirkvi, ale je aj apoštolským spoločenstvom. Má preto podiel na poslaní svetovej Cirkvi: byť sviatosťou spásy pre druhých. Kristus miluje Cirkev a v nej domácu cirkev.“ (LG, 11.)
      Rodina je teda domáca cirkev, v ktorej majú byť rodičia prvými hlásateľmi viery, prvými evanjelizátormi svojich deti. Rodina vieru prijíma, vieru žije a vieru odovzdáva.
PAR       Je vždy príjemný pohľad na rodinu, ktorá pochopila, že je cirkvou v malom. Je však aj dosť rodín, ktoré pokladajú takýto model života rodiny za nemožný a nerealizovateľný. Je si však potrebné uvedomiť, že ak sa kladie hlavný dôraz len na zabezpečenie materiálnych potrieb rodiny, potom rodina bude spoločenstvom dobre zaopatrených ľudí, ale vo vzájomných vzťahoch bude chýbať opravdivá vzájomná láska, ktorá rodinu zjednocuje, spája.
      Je však mnoho rodín, ktoré prijali tú dôležitosť, ktorá im patrí. Ich svedectvo znie: „Žijeme krásny život v ustavičnej Božej prítomnosti.“ Sú to rodiny, kde je otec ako kňaz, ktorý bdie, aby v rodine bolo správne duchovné ovzdušie, ktorý predsedá spoločným večerným modlitbám a v mene celej rodiny vysiela Bohu prosby. Sú to rodiny, kde matka, ako Panna Mária vnáša cit a jemnosť medzi jednotlivých členov rodiny a vidí to, čo chýba a o to prosí Ježiša. Sú to rodiny, kde deti, nie z donútenia, ale z lásky k Bohu, ktorú im zaštepili rodičia, si plnia svoje školské povinnosti a prirodzene rozvíjajú svoje vlohy, pretože podľa príkladu rodičov vedia, že ich majú dať do služby blížnemu a Bohu.
MY       Vypočujme si dvoch rodičov, ktorí sa snažia žiť tú definíciu rodiny - domáca cirkev.
      Danila z Talianska hovorí: Svätý Ján Bosko raz povedal, že 70% detí už v útlom veku dostáva od Boha povolanie, aby sa mu zasvätili. A ak tak mnohí neurobia, je to preto, že im to neumožnilo domáce prostredie. Preto je dôležitou úlohou, aby sme naše každodenné udalosti chápali z náboženského hľadiska, lebo všetko má svoj náboženský význam, a to aj bolestivé udalosti. Keď sú deti s nami celý deň, keď jeme, keď sa umývame, keď komentujeme udalosti dňa, kresťanský pohľad na toto všetko im veľmi pomôže k získaniu schopnosti pozerať na svet Božími očami.
      Mariela, tak isto z Talianska, hovorí o tejto konkrétnej udalosti: Môj syn Lukáš bol ešte malý, keď som mu rozprávala, že jedni naši priatelia potrebujú pomoc, a aj o tom, ako sa dcéra našich priateľov rozhodla, že si nekúpi sukňu, ktorú mala vyhliadnutú, a peniaze dá rodine, ktorá ich potrebuje. Lukáš na to ihneď vyhlásil: „Aj ja chcem pre nich niečo urobiť! Vezmem tento kôš, naplním ho hračkami a zanesiem im ho, aby sa ich deti mali s čím hrať.“ Tento jeho prejav štedrosti ma veľmi potešil. (Podľa: Nové Mesto č. 11/1993, s. 9.)
ADE Rodina, ktorá si uvedomuje svoju dôležitosť i hodnotu. nebojí sa rásť v duchu domácej cirkvi. Je možné mať veľa výhrad, tisíce „ale“, ale skúsili sme to už? Skúšali sme mesiac, rok takto žiť? Skúsili sme zhromaždiť rodinu večer k modlitbe? Ak nie prečo teda odmietať to, čo nám Cirkev ponúka ako model krásnej kresťanskej rodiny?

      Kartotéka: Rodina
25.06.2003 | Čítanosť(1170)
Téma: Rodičia / Rodina
25.06.2003 | Čítanosť(1116)
Téma: Rodičia / Rodina
25.06.2003 | Čítanosť(817)
Téma: Rodina
18.01.2010 | Čítanosť(1222)
Cirkev


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet