17.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Nedokážeme pochopiť, akú veľkú moc má čistá duša nad dobrým Bohom. Nie ona plní Božiu vôľu, ale Boh plní jej.”

~SV. JÁN MARIA VIANNEY ~

03.12.2004 - Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD. CM.
čítanosť1475 reakcie0
(Share 347 0)


Téma: Advent / Mt 24, 37–44

Homília

      Iste neuniklo vašej pozornosti, že dnešná slávnosť svätej omše sa líši od minulej. Zelenú farbu kňazovho rúcha vystriedala fialová. Hneď na začiatku sme požehnali adventný venček, zapálili prvú sviecu a spievali: Sláva Bohu na výsostiach. Áno, všetci si uvedomujeme, že začína Advent.
      Na vážnosť začiatku nového cirkevného roka nás upozorňuje aj text evanjelia: „Bdejte teda“ (Mt 24,42).
      Tieto slová sú z Matúšovho evanjelia, ktoré budeme čítať počas celého cirkevného roka okrem niekoľkých nedieľ a sviatkov.
      Pán Ježiš poukazuje na vážny okamih života človeka. Našu situáciu prirovnáva k časom za Noema. Noem bol muž, ktorý poslúchal svojho Boha. Zachovával jeho príkazy a nariadenia. Nedal sa zviesť hriechom svojej doby. Noemova vernosť voči Bohu sa vyplatila. Jedine Noe a jeho rodina počas potopy nezahynula.
      Advent je pre nás čas Noema. Ježiš podobenstvom o hospodárovi sa obracia na svojich, aby boli pripravení na príchod Pána. Pán Ježiš sa prirovnáva ku zlodejovi. Hospodár nevie, kedy môže prísť zlodej.
      Za čias Pána Ježiša domy v Palestíne – najmä u jednoduchých ľudí – boli stavané z hliny. Vniknúť do takéhoto domu nerobilo zlodejovi problém. Mohlo sa stať, že zlodej hospodára mohol v jeho vlastnom dome prekvapiť. V tom zmysle sa nám dostáva poučenia: „Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete“ (Mt 24,44). Slová Pána Ježiša vystríhajú, aby nedošlo k stavu ako za čias Noema. Čo to znamená bdieť? Doslovne to znamená nespať alebo nesnívať. Pán Ježiš však na bdenie poukazuje v inom zmysle. Bdieť podľa zmyslu slov Pána Ježiša znamená žiť vo svojom vnútri v priateľstve s Bohom. Žiť v stave milosti posväcujúcej. Na inom mieste Pán Ježiš na túto tému hovorí, keď rozpráva podobenstvo o dobrom a zlom sluhovi. Dobrý je ten sluha, ktorý plní vôľu svojho pána a k svojim spolusluhom sa správa zodpovedne a verne, tak, ako mu to prikázal pán. A sluha sa tak správa stále. Nevie predsa, kedy príde jeho pán (por. Mt 24,45–51). Možno sa pýtať; prečo sa takto k veci stavia Pán Ježiš? Keď si pozrieme stať o poslednom súde, o múdrych pannách (por. Mt 25,1–13), uvedomíme si, aké je dôležité žiť tak, aby sme sa neustále snažili o priateľstvo s Bohom. Pán Ježiš nám ponúka aj spôsob, ako tento stav budovať, prípadne si ho udržiavať. Ponúknuté sú nám sviatosti, svätá omša, modlitba, skutky kresťanského milosrdenstva a iné. Uvedomujeme si, že ako plameňu sviece hrozí nebezpečenstvo od vetra, tak mnohé nebezpečenstvá hrozia plameňu našej duše, ktorá horí ohňom milostí. Chápeme to v spojení so slovami Pána Ježiša: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil“ (Lk 21,34).
      Podobne čítame, keď Pán Ježiš rozpráva podobenstvo o kráľovskej svadbe. Oheň v nás hasne vtedy, keď prijímame len hodnoty tohto sveta. Ježiš nás upozorňuje, aby sme nedali prednosť hodnotám pominuteľným pred večnými. Pán Ježiš v evanjeliu varuje pred správaním ľudí za čias Noema, ktorí „jedli a pili“; dnes by sme mali počuť, že nás varuje aj pred drogami, sexom či prílišným materializmom. Čiže pred všetkým, čo ničí Boží život v nás.
      Nebezpečenstvo straty priateľstva s Bohom pociťujeme všetci. Sme si vedomí aktuálnosti slov apoštola svätého Petra: „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral“ (1 Pt 5,8). Nič nové. Problém stále aktuálny a časový. Uvedomujeme si, že sa jedná o spásu našej duše. Prijímame za svoje aj slová svätej Terézie z Avily: – Stále nám je potrebné bdieť a žiť v bázni, pretože nepriateľ nespí. Tým viac sa musíme mať na pozore, čím vyššie naša duša vystúpila v dokonalosti. –
      Adventná doba a začiatok nového cirkevného roka sú nám príležitosťou osvojiť si tento apel Pána Ježiša: bdieť nad stavom svojej duše. V Advente je nielen zvykom, ale aj krásnou povinnosťou nás kresťanov, že v príprave na sviatky Narodenia Pána Ježiša pristupujeme ku sviatosti zmierenia. Duši – ktorá stratila stav priateľstva s Bohom – sviatosť zmierenia stav nielen vracia, ale stav duše v priateľstve s Bohom rastie. Taktiež keď cítime, že stav našej duše voči Bohu chladne, podcenili sme alebo nedocenili priateľstvo s Bohom, je správne, že chceme využiť čas Adventu na nové spojenie s Ježišom, prípadne na prehĺbenie priateľstva s ním.
      Iste môžeme všetci povedať, že láska Pána Ježiša k nám je veľká. A cítime, že opätovať Ježišovi lásku je nielen slušnosť, ale aj naša potreba. Keď pozeráme do budúcnosti, ako zrealizovať Ježišove slová, môže nám niečo napovedať reflexia.
      Keď Boh stvoril svet, hneď na začiatku pridelil všetkému stvoreniu – tak zvieratám, ako aj ľuďom – určitý čas pobytu na zemi. Jedine človek bol nespokojný so Stvoriteľovým plánom. – Čo je to 25 rokov? – prejavil slovami svoju nespokojnosť. Obrátil sa na koňa a poprosil ho, či by mu svojich 15 rokov nedaroval. – Keď chceš, prosím. Ber si ich! – povedal kôň človeku. Ale ani vtedy človek nebol ešte spokojný. Obrátil sa preto s prosbou aj na somára o ďalších 15 rokov. – Keď chceš, prosím. Darujem ti ich. – Človek už mal 55 rokov a spokojný ešte nebol. Prial si ešte niekoľko rokov. – Kde ich vziať? –Skúsil to u opice. – Keď chceš, prosím. Ber si ich! – zasmiala sa opica. A ako to vyzerá s človekom? Keď pominie človeku mladosť, tých 25 rokov, nasleduje 15 rokov koňa – driny. Na to 15 rokov somára – útrap, a napokon 15 rokov opice – výsmechu.
      Je to možno tvrdé konštatovanie, ale v mnohých prípadoch pravdivé. Práve preto je správne, že sme sa rozhodli v Advente a v novom cirkevnom roku k väčšej intenzite duchovného života. Viac bdieť nad telesným človekom a viac dovoliť sa realizovať duchovnému človeku, duši.
      Mnohí kresťania sa tešia na Advent. Je pre nich svojou náplňou časom, keď sa celá rodina večer zastaví pri adventnom venčeku na modlitbu. Pre iných chýbajúce „glória“ vo svätej omši stáva sa mementom pred blížiacimi sa sviatkami Narodenia Pána Ježiša. A iste pre nás všetkých adventné piesne so svojím obsahom a melódiou sú oslovením nezabudnúť bdieť nad stavom svojej duše. Amen.

      Inšpirácie: Mt 24, 32-51
      Kartotéka: Advent / Mt 24
28.11.2006 | Čítanosť(2134)
Téma: Pravý advent / Mt 3, 1-12
12.06.2003 | Čítanosť(3220)
Mt 24, 15-31
12.06.2003 | Čítanosť(2751)
Mt 24, 32-51
12.06.2003 | Čítanosť(2702)
Mt 24, 1-14


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet