14.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    „Človek je zrodený pre radosť. Cíti to a nepotrebuje na to žiadne dôkazy.”

~BLAISE PASCAL~

04.12.2004 - Miron
čítanosť1040 reakcie0
(Share 301 0)


Téma: 27. nedeľa po ZSD / Lk 13, 10-17

Homília

AI      Zaiste ste čítali alebo azda videli filmové spracovanie románu Viktora Huga Chrám Matky Božej v Paríži. Jednou z hlavných postáv je Quasimodo - Hrbáč. Spisovateľ opísal jeho pekné ľudské vlastnosti, ktoré sa skrývali za zdeformovanou telesnou schránkou. Zároveň majstrovsky zachytil správanie ľudí pri stretnutí s týmto úbožiakom. Pre nich bol len monštrum. A od toho sa odvíjal ich postoj k úbohému hrbáčovi. Neprijali ho do svojej spoločnosti, nepovažovali ho za rovnocenného, ba stal sa terčom ich posmeškov. Len ťažko si vieme predstaviť, aké utrpenie mu to spôsobovalo.
KE      V podobnej situácií bola aj zhrbená žena z dnešného evanjelia. No stretnutie so Spasiteľom ju oslobodilo z tohto nezávideniahodného postavenia.
DI      Aj keď sv. Lukáš bol lekárom, predsa nám nezaznamenal veľa podrobností o jej chorobe. Naznačil však duchovné pozadie jej utrpenia. Ježiš Kristus v odpovedi predstavenému synagógy povedal, že túto ženu satan držal osemnásť rokov spútanú (porov. Lk 13, 16). Vysvetlenie týchto slov nám evanjelista neponúka. Isté však je, že neišlo o vrodenú telesnú vadu, ale o problém, ktorý sa objavil v určitom okamihu jej života. Zaiste aj my by sme vedeli porozprávať o mnohých prípadoch z okruhu svojich známych, kedy nezriadený spôsob života im spôsobil vážne zdravotné problémy. Vezmime si len takú závislosť na alkohole. Akú trosku dokáže urobiť z predtým zdravého človeka. A to ešte nespomíname spoločenské dopady tejto závislosti. Nevieme však, čo sa odohralo v živote zhrbenej ženy. Jedno je však isté. Za jej chorobou stál nečistý duch.
      V tejto epizóde však môžeme objaviť ešte jedno pôsobenie zlého ducha. Kým jeho pôsobenie na spomínanú ženu sa prejavilo na jej tele, pôsobenie na predstaveného synagógy sa prejavilo na jeho zmýšľaní. Bol tiež „zhrbený“, ale v duševnej oblasti. Bol v zajatí nariadení zákona a to mu znemožnilo radovať sa z uzdravenia ženy. Ba dokonca sa ho zmocnil hnev, že Kristus uzdravil túto ženu a tak porušil sobotu. Možno, že za týmto postojom sa skrývali aj určité rozpaky. Musíme si uvedomiť že táto žena bola osemnásť rokov v podobnom postavení ako Quasimodo z románu Viktora Huga. A odrazu zmena, ktorá nútila celé spoločenstvo zmeniť k nej svoj postoj. Mnohí sa pridali k jej radosti. A boli aj takí, ktorí nedokázali urobiť tento krok. A predstavený synagógy k ním patril.
PAR      Vnímame okolo seba ľudí, ktorí sú „zhrbení“ či už telesne alebo psychicky. Prejavy tohto „zhrbenia“ sú neraz nepríjemné a našou prirodzenou reakciou je, že sa takýmto ľuďom radšej vyhneme. Neuvedomujeme si, že tým ich vlastne posúvame kdesi na okraj spoločnosti, čo ešte viac prehlbuje ich utrpenie.
      Spasiteľ nám však dnes radí iný postoj. Dáva nám príklad. Keď vidí zhrbenú ženu, volá ju k sebe a uzdravuje ju. A v tomto stretnutí človeka s Bohom padajú putá zotročenia zlým duchom.
      Ak budeme nasledovať tento príklad, ak budeme otvorení voči ľuďom „zhrbeným“ z rôznych dôvodov, ak ich budeme privádzať k tomu, kto má moc ich „narovnať“, neraz sa budeme radovať, pretože budeme svedkami mnohých „uzdravení“.
MY      W. Busch rozpráva zaujímavý príbeh:
      Prišiel ku mne jeden otec a rozprával mi o svojom synovi. „Musíte vedieť,“ povedal, „že ten chlapec prežil za bombardovania hrozné veci. To spôsobilo, že len ťažko mohol súvislé vysloviť jednu vetu. Keď otvoril ústa, plietol sa a koktal. Keď prišiel do školy, bolo to ešte horšie. Chlapci sa z neho vysmievali. Jedného dňa ho pozval iný chlapec do kresťanského krúžku mládeže. Bol tam celé popoludnie. Domov sa vrátil celý žiariaci a povedal: Nikto sa mi tam nesmial. To bolo pred dvomi rokmi. Jazyková vada je skoro celkom odstránená.“ A to vďaka peknému správaniu tých chlapcov, ktorí sú sformovaní Božím slovom. (BUSCH, W.: 365 x On. 1990, (bez údajov), s. 169.)
ADE      Zlý duch sa nás pokúša podrobiť podobným pôsobením ako v prípade zhrbenej ženy a predstaveného synagógy. Ak nás však Božie slovo dnešnej nedele oslovilo a posilnilo v bdelosti, nielenže sa tomuto pôsobeniu ubránime, ale dokonca budeme schopní pomáhať druhým, aby sa dostali zo svojich ťažkostí.

      Inšpirácie: Lk 13, 10-17
      Kartotéka: Lk 13
12.06.2003 | Čítanosť(2908)
Lk 13, 10-17
12.06.2003 | Čítanosť(2634)
Lk 13, 18-21
12.06.2003 | Čítanosť(2422)
Lk 13, 22-30


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet