20.október 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Ježiš si natoľko osvojil posledné miesto, že nikto z vás mu ho nebude môcť odňať.

~CHARLES DE FOUCAULD~

04.12.2004 - Miron
čítanosť1481 reakcie0
(Share 316 0)


Téma: Nášho otca svätého Mikuláša / Lk 6, 17-23

Homília

AI      Sviatok sv. Mikuláša je pre nás, a zvlášť pre deti, spojený s prežívaním dvojakej radosti. Je to radosť z prijatia daru i radosť z obdarovania druhého. Ak však do tohto dávania a prijímania vnikne čo i len štipka formalizmu – radosti ubúda. Radosť neprináša dar samotný, ale vnímanie lásky a náklonnosti darcu. Dávať a prijímať – to je veľké umenie, ktorému sa máme naučiť.
KE      V tomto smere nám je sv. Mikuláš dobrým učiteľom. Preslávil sa svojou dobročinnosťou. Jej prameňom bola láska, ktorá bola vnímavá na potreby blížnych. Preto jeho dary mali moc meniť ľudské životy.
DI      Ak budeme hľadať korene dobročinnosti tohto veľkého biskupa, nevyhnutne sa dostaneme k Bohu, ktorý je tým najväčším Darcom. Uznávame tento fakt, lebo sme obklopení Božími darmi. Samotný náš život je veľkým Božím darom podobne ako aj ľudia a veci, ktoré nás obklopujú. Božie dávanie je však nepretržité. Jedinečne to vidíme vo svätom evanjeliu. Ježiš Kristus obdarovával každého, kto k nemu prišiel. A jeho dary menili ľudské životy. Stačí si len spomenúť na tie mnohé uzdravenia, ktoré zaznamenali evanjelisti. Každé z nich znamenalo návrat človeka k plnohodnotnému životu. Pozrite na dar odpustenia. Ako sa zmenil život Zacheja, Márie Magdalény, cudzoložnej ženy i kajúceho lotra na kríži? Pozrite na dar povolania. Tento dar úplne zmenil život apoštolov i všetkých tých, ktorí sa rozhodli nasledovať Ježiša Krista.
      Božie dávanie pokračuje v živote každého jedného z nás. Dar uzdravenia, odpustenia a povolania – či už skrze sviatosti alebo vplyvom Božieho slova – dotýka sa našich životov a mení ich.
      Sv. Mikuláš vnímal tieto Božie dary a usiloval sa v svojom živote napodobňovať tohto veľkého Darcu. Ak sa stane naším vzorom pre napodobňovanie Božie dávania, potom nielen hmotné veci, ale celý náš život bude pre druhých darom, ktorý sa dotkne ich životov a zmení ich.
PAR      Klavirista, Andor Foldes, keď oslavoval svoje sedemdesiate druhé narodeniny, spomenul dva veľké okamihy vo svojom živote, ktoré poznačili celý jeho život.
      Tým prvým bolo povzbudenie od otca. Keď ako sedemročný pomáhal otcovi pri práci v záhrade. Keď skončili, otec ho pobozkal a poďakoval sa za pomoc. A hoci od vtedy uplynulo viac než šesťdesiat rokov, Foldes si na to spomína ako keby to bolo včera.
      Druhý okamih bol tiež spojený s bozkom. Keď mal šestnásť rokov, bol už veľmi dobrým klaviristom. Žil v Budapešti. Jedného dňa prišiel do mesta najuznávanejší klavirista tej doby – Emil von Sauer. Bol známy nielen svojou virtuóznou hrou, ale aj tým, že je posledným zo žijúcich žiakov Franza Liszta.
      Sauer chcel, aby mu Foldes niečo zahral. Foldes zahral majstrovi najťažšie skladby Bacha, Beethovena a Schumanna. Keď skončil, Sauer prišiel k nemu a pobozkal ho na čelo.
      „Môj syn,“ povedal, „Keď som bol v tvojom veku, stal som sa žiakom Liszta. Po prvej hodine, ktorú som mal u neho, rovnako ma pobozkal a povedal: Opatruj tento bozk – je od Beethovena. Dal mi ho, keď ma počul hrať. – Čakal som roky, aby som toto vzácne dedičstvo mohol niekomu odovzdať. Teraz cítim, že patrí tebe.“
      Tieto dva bozky mali pre Foldesa veľmi veľký význam. Dá sa povedať, že výrazne ovplyvnili celý jeho život.
MY      Je úžasné vedieť, že máme moc meniť kvalitu života svojich blížnych, keď napodobňujeme Boha Darcu. Nemusí vždy ísť o hmotné dary. Mnohokrát je potrebný dar vo forme slova, ktoré povzbudí, odpustí, poteší, poradí, prejaví súcit a účasť. Práve tieto dary zohrávajú v ľudskom živote veľkú úlohu. A pritom dávať takéto dary je skutočne veľmi jednoduché.
ADE      Svätý biskup Mikuláš, pros Boha za nás, aby sme mali odvahu i silu obdarovať každého človeka, ktorého v živote stretneme.

      Inšpirácie: Náš otec svätý Mikuláš divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry
Čítanosť(164)
Sv. Mikuláš  
12.06.2003 | Čítanosť(4042)
Lk 6, 37-45
12.06.2003 | Čítanosť(2924)
Lk 6, 1-11
12.06.2003 | Čítanosť(2794)
Lk 6, 12-19


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet