17.november 2019

     MENU

Úvod
YouTube
Kontakt


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     FACEBOOK

     NA ZAMYSLENIE

    Čisté svedomie poskytuje veľkú dôveru v Boha.

~Kempenský ~

04.12.2004 - o. PaedDr. František Dancák
čítanosť1576 reakcie0
(Share 299 0)


Téma: 27. nedeľa po ZSD / Lk 13, 10-17

Homília

      Misionár P. Ján Brebéuf vysvetľoval kanadským Indiánom Desať Božích prikázaní. Na tvárach poslucháčov sa zjavilo nemilé prekvapenie. Keď kňaz dohovoril, po dlhom mlčaní sa ozval náčelník: „Otče, to je pre naše srdcia trpké sklamanie Mysleli sme, že sa Veľký duch uspokojí, keď mu postavíme kaplnku, ale teraz vidím, že od nás žiada ďaleko viac.“
      Snáď takto rozmýšľa aj nejeden z nás, že stačí ísť niekedy do chrámu, prispieť na jeho údržbu, niekedy sa pomodliť. Pán Ježiš vo svojej Reči na vrchu však povedal: „Čo ma oslovujete: «Pane, Pane», keď nerobíte, čo hovorím...“ (Lk 6, 46).
      Čítanie zo svätého evanjelia na dnešnú nedeľu nás upozorňuje na našu zvláštnu povinnosť - službu blížnemu - na ktorú v každodennom živote zabúdame.
      V jeden sobotný deň Ježiš znovu vyučoval v židovskej synagóge. Bola tam aj istá žena, celkom zhrbená, ktorá sa nemohla narovnať už 18 rokov. Ježiš ju uzdravil a ona sa hneď narovnala.
      Keď to videl predstavený synagógy, pobúrený prehovoril k zástupu: „Je šesť dní, keď treba pracovať; v tieto dni prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotu!“ (Lk 13, 14). A ako na to reaguje Ježiš? Pokrytci! Neodväzuje každý z vás v sobotu svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho napájať? A túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z toho puta hoci aj v sobotu?“ (Lk 13, 15-16). A sv. Lukáš dodáva, že všetci sa zahanbili.
      Ježiš tu neruší zákon soboty, ale dáva jej správny zmysel. V sobotu sa dovoľovalo oddychovať človeku i zvieratám. Lenže Židia v Kristových časoch zákon o sobotňajšom odpočinku doviedli až k absurdnosti. Zabudli na pôvodné ustanovenie soboty a prísne sa držali litery zákona. Zabudli na prikázanie lásky, ktoré treba postaviť nad čisto materiálne zachovávanie soboty. Teda aj táto zhrbená žena, ktorá prišla k Ježišovi v sobotu, je dôležitejšia ako zvieratá, o ktoré sa staráme aj v sobotu (v nedeľu). A ak porovnáme podobnú udalosť z Matúšovho evanjelia, Ježiš hovorí: „A o koľko viac je človek ako ovca! Teda v sobotu slobodno dobre robiť“ (Mt 12, 12).
      Tu sme pri myšlienke, o ktorej sme hovorili v úvode. Nedeľa je nielen dňom duševného a telesného odpočinku, ale i príležitosťou konať dobro – slúžiť láskou našim blížnym.
      Sv. František Saleský nám radí: „Nehoň sa za veľkými vecami, za veľkými činmi – k takým je príležitosť len výnimočná, prečakal by si celý život. Ale maličkosti, tie môžeš robiť pekne a s láskou každú hodinu.“ A to platí aj pre sviatočný a nedeľný deň. Preto je milé vidieť, ak si veriaci ľudia nájdu čas navštíviť chorého, potešiť trpiaceho, opatriť nevládneho. Služba lásky k blížnemu stojí nadovšetko.
      Ak sa pamätáme na Kristovu reč o Poslednom súde, vieme, že raz budeme súdení i z toho, ako sme sa správali k našim blížnym, ktorí potrebovali práve našu pomoc, našu lásku, naše slová. Aby sme raz, až staneme pred neho, mali ruky i srdce nielen čisté, ale aj plné dobrých skutkov.

      Inšpirácie: Lk 13, 10-17
      Kartotéka: Lk 13
12.06.2003 | Čítanosť(2910)
Lk 13, 10-17
12.06.2003 | Čítanosť(2634)
Lk 13, 18-21
12.06.2003 | Čítanosť(2424)
Lk 13, 22-30


© 2003 - 2015 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet